Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

probleem software opstarten/aanklikken

Anoniem
Rijshoorn
4 antwoorden
 • Ik heb een laptop (asus) die niet al te vaal gebruikt wordt. Sinds een klein half jaar worstel ik met een raar fenomeen. Als ik de lptp opstart en een willekeurig prog aanklik dan wordt opent er een venster of ik dit prog naar de prullebak wil vewijderen. Hetzelfde op een cd of datastick Ook als ik in een of ander dok of excel aan het werken ben beginnen ineens de letters of cijfers te verdwijnen. De virusscan vindt niks.
  Hier is een hijacklog
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:07:29, on 29-12-2006
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  F:\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://loginnet.passport.com/ppsecure/md5auth.srf?lc=1043
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by120fd.bay120.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,4925/mcfscan.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\wmfhotfix.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\System32\dlbtcoms.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  Help AUB
 • Heb je het programma hijackthis er zelf opgezet? Zo niet, dan moet je in het configuratie scherm kijken bij software en daar proberen het programma te verwijderen.

  Staat die daar niet tussen, dan moet je voorkomen dat het programma gestart wordt (Als je dat tenminste wilt).
  Dat kan door te kijken in de map opstarten in het startmenu of via het run commando 'msconfig' en dan tabblad opstarten. En dan zijn er nog de register opstart items.

  Geef maar een seintje als je er niet verder uitkomt.
  Succes
 • Dank je voor de tips.
  Maar waarom zou ik hijachthis verwijderen het start op vanaf een stick en het is volgens mij een heel betrouwbaar prog.
  Het probleem ligt, denk ik, niet bij hijackthis maar bij een van de progs die bij het opstarten draaien op de achtergrond. Nu is de vraag: welke?
 • Inderdaad. Dan lijkt het meer op een Windows fout. Ik zou het verder ook niet weten. Heb nog nooit van het progje gehoord.

  Bij de onderstaande link wordt uitgelegd wat het log allemaal betekent, maar dat wist je waarschijnlijk al. Ik kan je in ieder geval niet verder helpen.

  http://www.merijn.org/htlogtutorial.php

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.