Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleem met IE

Anoniem
None
20 antwoorden
 • Het lukt niet op Internet te komen met IE. Ook een poging met Firefox lukt niet. Nu werk ik in Velige Modus.
  Eea ondernomen. Zie Communicatie en Hosting. Middels MSCONFIG allesuitgeschakeld. Ook dan krijg ik de browser niet aan de slag. Nu Hijackthis gedraaid.Log bijgevoegd. Gaarne ondewrzoek naar oorzaak.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:53:06, on 31-12-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\apvxdwin.exe
  c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\bnchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE
  c:\program files\panda software\panda internet security 2007\WebProxy.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://internet100.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://klant.casema.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Effe\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Application Layer Gateway Services - Unknown owner - C:\WINDOWS\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\bnchost.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe
 • momentje ik ga even kijken.
 • Probeer ook deze IEFIX eens: http://windowsxp.mvps.org/IEFIX.htm
  Mogelijk wordt gevraagd om je Windows installatieCD.

  Defragmenteer ook je harde schijf eens.
 • Ik denk dat het is opgelost. Het werkt weer. Bedankt. Wat wel vervelend is is dat het starten van de browser (IE of Firefox) verschrikkelijk traag gaat. Ook naar sites surfen gaat moeizaam. Alle overtollige troep vanaf fabriek er af gegooid. Maar lost maar ten dele de traagheid op.
  Defragmenteren is niet aan de orde. Er was minder dan 2 % versnipperd. Wat kan nog meer een oorzaak zijn?
 • Maak eens een nieuw HJT logje aub.
 • Hierbij de log. Ik heb een snelleverbinding. Op mijn PC gat íe als een trein. Op de laptop dus zeer slecht.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:08:02, on 2-1-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\apvxdwin.exe
  c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\bnchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE
  c:\program files\panda software\panda internet security 2007\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SqlMangr.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://internet100.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Effe\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\WINDOWS\system32\nxbewlkf.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Application Layer Gateway Service] C:\WINDOWS\system32\algs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Service Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O23 - Service: Application Layer Gateway Services - Unknown owner - C:\WINDOWS\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\bnchost.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

  Alvast weer dank.
 • Er zitten een paar dingen in die ik niet plaatsen kan, ik ga daar vanavond een goed naar zoeken.

  Wil je in de tussentijd dit onderstaande uitvoeren aub.
  Download [b:82893dd304]Combofix[/b:82893dd304] naar je Bureaublad.[list:82893dd304]
  Dubbelklik [b:82893dd304]Combofix.exe[/b:82893dd304]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:82893dd304]NIET[/b:82893dd304] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:82893dd304]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:82893dd304]combofix.txt[/b:82893dd304] openen.
  [i:82893dd304]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:82893dd304]

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.


  [b:82893dd304]Aub dit ook uitvoeren aub.[/b:82893dd304]

  Post #1

  [b:82893dd304]1.[/b:82893dd304] Download SmitfraudFix (van[b:82893dd304]S!Ri[/b:82893dd304]), en dubbelklik op [b:82893dd304]SmitfraudFix.exe[/b:82893dd304] om het bestand uit te pakken naar je Bureaublad.[list:82893dd304]* Open de [b:82893dd304]SmitfraudFix[/b:82893dd304] map en dubbelklik op [b:82893dd304]smitfraudfix.cmd[/b:82893dd304]
  * Kies optie #1 - [b:82893dd304]Search[/b:82893dd304] door[b:82893dd304]1[/b:82893dd304] te typen, en druk op "[b:82893dd304]Enter[/b:82893dd304]"; [/list:u:82893dd304][i:82893dd304]Er zal een tekstbestandje openen. [/i:82893dd304]

  [b:82893dd304]2.[/b:82893dd304] Plaats de inhoud van dat tekstbestandje in je volgende antwoord.

  Succes
 • Is U daar nog??
 • Vooruit lopend op je antwoord.


  [code:1:deb7ac037c]
  C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe[/code:1:deb7ac037c]

  Hieraan kan ik zien dat je het programma van HJT niet goed gebruikt, die hoort in een eigen mapje te staan.
  Maak dus een nieuwe map aan op de C schijf.
  Het wordt dan C:\HJT en [b:deb7ac037c]unzip[/b:deb7ac037c] het programma van HJT daar naar toe en werk dan vanuit die map, alleen daar kan het backups maken.

  Volg de aanwijzingen nauwkeurig aub

  [b:deb7ac037c]A )[/b:deb7ac037c]

  Download en installeer [b:deb7ac037c]AVG Anti-Spyware[/b:deb7ac037c].[list:deb7ac037c]
  Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
  * onder "[b:deb7ac037c]Status[/b:deb7ac037c]", klik op [b:deb7ac037c]Change state[/b:deb7ac037c] naast "Resident shield". (wijzig van active naar [b:deb7ac037c]inactive[/b:deb7ac037c]!)
  * onder "[b:deb7ac037c]Update[/b:deb7ac037c]", klik op de [b:deb7ac037c]Start update[/b:deb7ac037c] knop.
  * onder "[b:deb7ac037c]Scanner[/b:deb7ac037c]", tab "Settings":[list:deb7ac037c]- onder "How to act?", klik op "[u:deb7ac037c]Recommended actions[/u:deb7ac037c]" en selecteer [b:deb7ac037c]Quarantine[/b:deb7ac037c]. ([b:deb7ac037c]ZEER BELANGRIJK![/b:deb7ac037c])
  * onder "Reports", selecteer [b:deb7ac037c]Automatically generate report after every scan[/b:deb7ac037c] en [u:deb7ac037c]verwijder[/u:deb7ac037c] het vinkje bij [b:deb7ac037c]Only if threats were found[/b:deb7ac037c][/list:u:deb7ac037c]
  Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het [b:deb7ac037c]nog niet[/b:deb7ac037c] scannen.[/list:u:deb7ac037c]

  [b:deb7ac037c]B )[/b:deb7ac037c]
  Start op in veilige modus


  [b:deb7ac037c]C )[/b:deb7ac037c]
  Start HJT opnieuw en doe een systemscan only, vink onderstaande regels aan sluit alle vensters behalve HJT en klik op fix checked.

  [b:deb7ac037c]
  O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\WINDOWS\system32\nxbewlkf.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Application Layer Gateway Service] C:\WINDOWS\system32\algs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O23 - Service: Application Layer Gateway Services - Unknown owner - C:\WINDOWS\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)[/b:deb7ac037c]

  [b:deb7ac037c]D )[/b:deb7ac037c]
  Start je verkenner en verwijder de dikgedrukte bestanden of mappen(indien nog aanwezig)
  C:\WINDOWS\system32\[b:deb7ac037c]nxbewlkf.exe[/b:deb7ac037c]
  C:\WINDOWS\system32\[b:deb7ac037c]algs.exe[/b:deb7ac037c]

  [b:deb7ac037c]E )[/b:deb7ac037c]

  Open een [b:deb7ac037c]kladblokbestand.[/b:deb7ac037c]
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand – [b:deb7ac037c]Opslaan als. [/b:deb7ac037c]

  Bij "Opslaan in" kies je: [b:deb7ac037c]Bureaublad [/b:deb7ac037c]

  Bij "Bestandsnaam" zet je: [b:deb7ac037c]del.bat[/b:deb7ac037c]

  Bij "Opslaan als type" selecteer je: [b:deb7ac037c]Alle bestanden (*.*). [/b:deb7ac037c]

  Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:deb7ac037c]
  sc delete navapsvc
  [/code:1:deb7ac037c]

  Dubbelklik daarna op [b:deb7ac037c]del.bat[/b:deb7ac037c]

  [b:deb7ac037c]F )[/b:deb7ac037c]


  Start [b:deb7ac037c]AVG Anti-Spyware[/b:deb7ac037c].[list:deb7ac037c]* Klik op [b:deb7ac037c]Scan[/b:deb7ac037c] en kies [b:deb7ac037c]Complete System Scan[/b:deb7ac037c].
  Na de scan; volg onderstaande instructies :
 • Hier ben ik weer! Ik moet soms ook iets anders doen :D . Ik ga de acties uitvoeren.Maar doe ik de voogaande acties ook nog?
 • Doe die er maar erna aub. en dan pas een nieuw HJT logje
 • Nog een prbleempje.Ik heb nu Panda AV draaien. Wat doe ik daarmee? Want bijt dat niet met AVG?
 • Nee, dat bijt niet in dit geval
 • :( Ik heb het niet helemaal goed gedaan. Kladblok begreep ik niet. :-? :-? En per ongeluk AVG niet juist uitgevoerd qua logging. MAAR…..nu al loopt het als een trein.
  Je bent een kei, juisterr!! Je wordt hartelijk bedankt. Hierbij de log van AVG:

  AVG Anti-Spyware - Scan Report
  ———————————————————

  + Created at: 22:50:06 2-1-2007

  + Scan result:  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP21\A0005533.exe -> Backdoor.Agent.ajs : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP21\A0005548.exe -> Backdoor.Agent.ajs : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP21\A0005549.exe -> Backdoor.Agent.ajs : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP21\A0005550.exe -> Backdoor.Agent.ajs : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP28\A0010059.EXE -> Backdoor.Agent.ajs : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP28\A0010061.exe -> Backdoor.IRCBot.xx : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP28\A0010063.exe -> Backdoor.IRCBot.xx : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP28\A0010035.EXE -> Backdoor.Rbot.bnz : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP21\A0005554.exe -> Proxy.Ranky : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP21\A0005562.exe -> Proxy.Ranky : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Esther\Cookies\esther@tpgpost.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.
  :mozilla.40:C:\Documents and Settings\Esther\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ro1pay7z.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.
  :mozilla.41:C:\Documents and Settings\Esther\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ro1pay7z.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.
  :mozilla.41:C:\Documents and Settings\Administrator.ACER-3746F225A2\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7ok6yw4m.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.
  :mozilla.19:C:\Documents and Settings\Esther\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ro1pay7z.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.
  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\0JK3MNOP\84785_mssql[1].exe -> Trojan.Nilage.bcd : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\System Volume Information\_restore{B4CDBF0C-D0A3-4919-B3EF-3EFEEA66D12A}\RP30\A0011615.EXE -> Trojan.Nilage.bcd : Cleaned with backup (quarantined).


  ::Report end

  En hier van HJT:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:26:14, on 2-1-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\HJT\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://internet100.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Effe\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\bnchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

  Nogmaals dank. Zie je gekke dingen dan hoor ik dat graag.
 • gekke dingen, dit logje is gemaakt in veilige modus volgens mij.

  Open een kladblok bestand en kopieer onderstaande vetgedrukte tekst in dat kladblokbestand:
  [b:1591429324]cd..
  cd..
  sc delete navapsvc [/b:1591429324]

  Sla het op op je bureaublad als sc.bat met als type "alle bestanden"
  Dubbelklik sc.bat.

  Herstart je pc.

  Maak een nieuw HJT logje in "normale" modus aub.

  Juisterr
 • Ja, je hebt gelijk. Maar ook in 'normale modus' werkt de laptop perfect. Niettemin ga ik jouw actie uitvoeren. Wordt wel morgen. Ik ben heel tevreden over het resultaat. Je ziet zsm de log van HJT.
 • Zo juisterr, hier is 'ie dan.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:44:38, on 4-1-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\apvxdwin.exe
  c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SqlMangr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE
  c:\program files\panda software\panda internet security 2007\WebProxy.exe
  C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 4 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://internet100.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Effe\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Service Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\bnchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

  Is het ook niet beter versie 7 van IE te downloaden? Zou veiliger zijn. Ik gebruik overigens bijna altijd Firefox.
  Ik hoor nog graag van je.
 • Ja Esther
  ik gebruik ook FF maar je kan het altijd doen hoor dat updaten naar 7.

  je logje is schoon, zet nog wel even je systeemherstel uit en dan weer aan, hier kan je lezen hoe dat moet.


  http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1852808.htm

  succes
 • Hartelijk dank voor alle hulp
 • Geen dank hoor, graag gedaan.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.