Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Videokaart (driver) probleem. +HT-LOG

Ik heb een probleem met (de drivers van) mijn videokaart. Ik heb ze al een paar keer voledig verwijderd en opnieuw geinstalleerd maar ze lijken niet te werken. ik heb een HT-LOG gemaakt en misschien dat iemand er naar kan kijken en er iest uit kan halen. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:35:24, on 4-1-2007 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\SDMCP.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe C:\Config\McCorner\McCorner.exe C:\WINDOWS\system32\cmd.exe C:\Config\McCorner\data\allrunner.exe C:\WINDOWS\asuskbservice.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\System32\mmc.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\mmc.exe C:\WINDOWS\system32\mmc.exe C:\Documents and Settings\Administrator.PYTHON\Mijn documenten\My Completed Downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\dapbho.dll O2 - BHO: War Rock Toolbar Helper - {0914953A-B6C0-42C3-983E-5213C64AFA9B} - C:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: War Rock Toolbar - {5D956A61-05E7-427B-A2B1-BF32FB18B1BE} - C:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll O3 - Toolbar: Protection Bar - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s O4 - Startup: McCorner.lnk = C:\Config\McCorner\McCorner.exe O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\mcpstub.dll O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll O23 - Service: ASUSKeyboardService - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\asuskbservice.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: %NVSVC.name% (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe Wat misschien ook nog handig is om te weten, is dat er in apparaatbeheer een apparaat staat met de naam, "SCSI/RAID Host Controller" met een geel driehoekje. Eerst stond er bij apparaatstatus dat er te weinig bronnen waren, later weet ik niet wat ik gedaan heb maar er geen drivers zijn geïnstaleerd (Code: 28) Mijn Windows verzie is Windows XP Proffesional.

Anoniem
IIMorphII