Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

probleem xp na uninstall mcafee

hello fooks, mijn nichtje heeft een probleem na het uninstal van mcafee (licensie verlopen) met xp. Met mcafee uninstal programmaatje. zij heeft andere firewall/antivirus programma gedownload maar nu komt xp met de meldingen interne fout toepassing. zonealarm/kerio etc ook haar e-mail doet het niet zij kan wel de server bereiken maar bij mail venster is gewoon blank...ook zijn by een aantal sites de schermen niet volledig en is wmv10 niet meer afspeelbaar. By msn chat is mogelijk maar by mail is geen tekst te zien.. Nu hier is een logje want vanaf die tijd is haar pc onbeschermd maar zonder een aantal niet werkende vensters en haar e-mail dan kan zij ook niet registreren. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:28:33, on 18-1-2007 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\RaConfig2500.EXE C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe G:\afspeelsoftware\VLC\vlc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Missy\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://127.0.0.1:4664/&s=IZbx0MrKE2doHT5MEfHA15JGhM0 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [RaConfig2500.EXE] RaConfig2500.EXE O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] ~"C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20060104/qtinstall.info.apple.com/snape/us/win/QuickTimeInstaller.exe O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4CA4971A-31F8-45E3-9689-576A4E0E726E}: NameServer = 62.108.1.67,0.0.0.0 O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - (no file) O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\4979\SAService.exe (file missing) harte :( :) :D lijk dank

Anoniem
marty1940