Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hoog RAMverbruik in winXP pro - hijackthis log

Anoniem
juisterr
5 antwoorden
 • in rust (zonealarm + nod32, etc op de achtergrond) is er slechts 60% ram vrij. In het systeem is 1GB RAM aanwezig, maar slechts 600MB vrij.(gegevens verkregen via Tuneup Utilities 2007) de processen welke in de procesmanager worden weergegeven gebruiken tezamen +- 100mb - de resterende 300mb kan ik niet verklaren.

  is er in het logje toevalig iets te zien dat dit zou kunnen verklaren, of heeft iemand suggesties over een mogelijke andere oorzaak van dit ram tekort?

  alvast bedankt

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:49:56, on 3-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe
  C:\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\jre\bin\java.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe
  C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Workrave\lib\Workrave.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe
  C:\Documents and Settings\Bente Lee\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.imdb.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DgnWebIE - {2843DAC1-05EF-11D2-95BA-0060083493D6} - C:\Program Files\Dragon Systems\NaturallySpeaking\Program\web_ie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018} - (no file)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: BitComet Toolbar - {2E608F70-C430-4bc5-96F6-608E02EBA5B2} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ipTray.exe] "C:\Program Files\Intel\IDU\iptray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe" autostart
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: Workrave.lnk = C:\Program Files\Workrave\lib\Workrave.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)
  O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - https://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.1.2.76.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122654098523
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {EFAEF0E4-F044-4D57-9900-1C3FF18524C9} (AV Class) - http://www.pcpitstop.com/antivirus/PitPav.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Maya 7.0 Documentation Server (maya70docserver) - Unknown owner - C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe" -s "C:\Program Files\Alias\Maya7.0\docs\Wrapper.conf (file missing)
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XIb\Win32\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XIb\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  sorry
 • Het logje ziet er aardig leeg uit… :wink:
 • Afwezig zelfs helaas, en die heb ik toch echt wel nodig voor een goeie beoordeling.
 • log is ondertussen geplaatst.
  Ik had het bericht voor haar geplaatst, maar had wat haast, en was dus vergeten het logje in te plakken. :oops:
 • ff omhoog schoppen.
  is er in het logje nog iets te zien dat dit hoge RAM verbruik zou kunnen verklaren, of andere zaken die niet in orde zijn?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.