Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

verbinding maken met coloradosheep.com

Anoniem
marcel12345
6 antwoorden
 • Hallo,

  als ik mijn pc opstart komt hij direct met een pop-up venster waarin ik een wachtwoord moet invoeren:

  Verbinding maken met coloradosheep.com

  nu heb ik naar mijn weten niets gedownload of verandert, wat kan dit zijn? en hoe verwijder ik dit weer? Er staat geen extra verbinding bij mijn netwerkverbindingen en ook bij software is niets extra's geinstalleerd.

  Dit lijkt op zo'n dialer ofzo…
 • Tja, ooit je systeem op malware geïnspecteerd?, 99,9 % zeker dat je de pineut bent. Als ik jouw was zou ik hier maar eens een hijackthis log plaatsen.
 • Bij deze mijn Hijackthis log. Ik heb trouwens hiervoor HITMANPRO uitgevoerd. Dit heeft het probleem niet verholpen.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:41:58, on 4-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\VIRUSS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\admincfg.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashServ.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Rob\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\A5LSE91W\HijackThis[1].exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\VIRUSS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [admincfg.exe] C:\WINDOWS\system32\admincfg.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/23b2b94751f7cd2f3306/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1134584030859
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - Unknown owner - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Log Manager (McLogManagerService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mclogsrv.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mctskshd.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee User Manager (mcusrmgr) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcusrmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Ik zal een kijken of ik je kan helpen.

  Verwijder eerst Hitmanpro aub, start dan opnieuw op.

  Dan.

  Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)
  Nog niet gebruiken.

  Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:6bb436557e]Hijackthis[/b:6bb436557e]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.[b:6bb436557e]blelangrijk[/b:6bb436557e]

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:6bb436557e]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/23b2b94751f7cd2f3306/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  [/b:6bb436557e]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Start Ccleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Selecteer nu alleen de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op [b:6bb436557e]opschonen[/b:6bb436557e] (rechts onderaan).

  start weer opnieuw op en plaats weer een nieuw HJT logje aub.
  J
 • Oke, ik heb alles gedaan, maar het is er nog steeds.
  Ik zag, via google, dat ze op een duits forum er ook last van hebben, maar geen antwoord helaas.

  Hier nog een keer mijn logfile.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:01:46, on 4-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\VIRUSS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\admincfg.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashServ.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Rob\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3CW6Q9IU\HijackThis[1].exe

  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\VIRUSS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [admincfg.exe] C:\WINDOWS\system32\admincfg.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1134584030859
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Virusscan\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - Unknown owner - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Log Manager (McLogManagerService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mclogsrv.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mctskshd.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee User Manager (mcusrmgr) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcusrmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Download en installeer AVG Anti-Spyware ( http://www.ewido.net/en/download/ ).
  Na de installatie open je AVG Anti-Spyware:
  - onder 'Status' klik je naast 'Resident shield' op Change state. (deze moet op 'Inactive' komen te staan)
  - onder 'Update' klik je bij 'Manual update' op de knop Start update.
  - onder 'Scanner' ga je naar de tab 'Settings' en wijzig je het volgende: - onder 'How to act?', klik je op 'Recommended actions' en selecteer je Quarantine.
  - Onder 'Reports', selecteer je Automatically generate report after every scan en verwijder je het vinkje bij Only if threats were found.
  - Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven. ( http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm ).

  Start de computer in veilige modus ( http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm ).


  Start AVG Anti-Spyware.
  - Klik op 'Scanner'.
  - Klik op 'Complete system scan'.
  AVG Anti-Spyware gaat nu je volledige computersysteem scannen.
  - Als de scan beëindigd is, klik je onderaan op de knop Apply all Actions.
  - Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop 'Save Report'. Het rapport van de scan wordt nu opgeslagen in de map C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Reports
  Klik je op de knop 'Save report as' dan krijg je de mogelijkheid om het rapportje op een andere plaats op te slaan. (bv je bureaublad)
  - Sluit AVG Anti-Spyware af.

  Herstart de computer in normale modus.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.