Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

laptop kan niet meer afsluiten!

Anoniem
None
21 antwoorden
 • Hoi, ik kan op mijn laptop niet meer afsluiten, et staat ook geen uitschakele opties bij…alleen afmelden…en er staat ook geen uitvoeren erbij….en kan ook geen beschikbare netwerken weergeven…en ook niet op internet gaan…ik heb gescand met spysweeper dat helpte ook niet…..wat moet ik nou doen om weer de oude laptop te krijgen..???
 • Hoi Nersen,

  Post even Hijackthislog.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:04, on 07-02-08
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\acs.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE
  C:\Documents and Settings\Jevithan\Bureaublad\TAMIL° ZONE\Setup\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Documents and Settings\Jevithan\Bureaublad\TAMIL° ZONE\Setup\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: CvgraphObj Object - {12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} - C:\WINDOWS\vgraph.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Snelkoppeling naar Azureus.lnk = C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  O8 - Extra context menu item: &Save Flash In This Page by Flash Saver - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm
  O8 - Extra context menu item: Namo SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm
  O9 - Extra button: Namo SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Namo SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Atheros-clienthulpprogramma (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
  O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
 • Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)
  Nog niet gebruiken.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:ffd1087f8c]
  O2 - BHO: CvgraphObj Object - {12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} - C:\WINDOWS\vgraph.dll
  [/b:ffd1087f8c]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Start Ccleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Selecteer nu alleen de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op [b:ffd1087f8c]opschonen[/b:ffd1087f8c] (rechts onderaan).

  plaats een nieuw logje aub
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 00:31, on 07-02-09
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\acs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Documents and Settings\Jevithan\Bureaublad\TAMIL° ZONE\Setup\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Snelkoppeling naar Azureus.lnk = C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  O8 - Extra context menu item: &Save Flash In This Page by Flash Saver - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm
  O8 - Extra context menu item: Namo SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm
  O9 - Extra button: Namo SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Namo SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Atheros-clienthulpprogramma (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
  O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

  Wat moet ik nou doen….nog steeds niet opgelost…. :cry: …..
 • Is er nog iemand die me kan helpen..??
 • Misschien backupje maken en windows opnieuw installeren?
 • Volgens mij toch weer schoon, ik zal straks even verder kijken. Ps. ik zit nu op mijn werk (baan en zo, ben ook maar een vrijwilliger)
 • ja klopt hij is schoon nou, maar heb de probleem nog steeds dat in het start geen uitschakelen staat, en er geen beschikbare netwerken kan weergegeven…en ik kan ook niet in veilig modus komen, maar ik kan wel nou Uitvoeren….
 • Iets anders proberen.
  Ga naar,
  [b:bfb3f44934]start[/b:bfb3f44934] > [b:bfb3f44934]uitvoeren[/b:bfb3f44934] type daar [b:bfb3f44934]sfc /scannow[/b:bfb3f44934] (denk om de spatie). cd van XP bij de hand houden, als er om gevraagd word in de speler stoppen en laten draaien.

  Laat even weten of het geholpen heeft.
 • Ik heb ook aantal maanden een pc gehad die niet wilde afsluiten.

  Bleek dat er 1 geheugen plaatje kapot was ,probleem van niet afsluiten komt niet zo heel vaak voor want ik heb ook op veel forums gevraagt toen ,en niemand wist het ,ik kwam er zelf achter toen ik met geheugenplaatjes aan het rommelen was.

  Als je 2 plaatjes in je laptop heb zitten haal er eeen uit en proberen,daarna de andere plaatje testen ,probleem kan in 1 plaatje zitten.

  Ps
  Met laptop zal het geheuegen testen lastiger zijn dan met een pc
 • Ja dat lijkt me wel inderdaad, het geheugen kan ik zo niet beoordelen of dat goed werkt enzo. Maar je zou zo maar gelijk kunnen hebben.
 • er kwam een snel een msdos en snel heeft die zich weer gesloten. ik kon zo niet zien wat er kwam en opstond….
 • Download en installeer [b:b7397d2f03]Superantispyware[/b:b7397d2f03][list:b7397d2f03]
  [*:b7397d2f03]Start Superantispyware en klik de [b:b7397d2f03]check for updates[/b:b7397d2f03] knop.
  [*:b7397d2f03]Na het updaten, klik de [b:b7397d2f03]scan your computer[/b:b7397d2f03] knop.
  [*:b7397d2f03]Vink aan: [b:b7397d2f03]Perform Complete Scan[/b:b7397d2f03] en klik daarna op [b:b7397d2f03]next[/b:b7397d2f03].
  [*:b7397d2f03]Superantispyware zal je computer scannen. Daarna zal het een lijst weergeven van alles die gevonden werd.
  [*:b7397d2f03]Vink al hetgeen gevonden werd aan en klik op [b:b7397d2f03]next[/b:b7397d2f03].
  [*:b7397d2f03]Klik [b:b7397d2f03]finish[/b:b7397d2f03] om terug naar het hoofdvenster te keren.
  [*:b7397d2f03]Klik [b:b7397d2f03]Preferences[/b:b7397d2f03] en klik daarna de [b:b7397d2f03]statistics/logs[/b:b7397d2f03] tab. Klik op de gedateerde log en selecteer [b:b7397d2f03]view log[/b:b7397d2f03].
  [*:b7397d2f03]Dit zal de log openen. Deze heb ik nadien nodig.
  [*:b7397d2f03]Herstart daarna je pc. Belangrijk[/list:u:b7397d2f03]
 • SUPERAntiSpyware Scan Log
  Generated 02/15/2007 at 03:09 PM

  Application Version : 3.5.1016

  Core Rules Database Version : 3165
  Trace Rules Database Version: 1176

  Scan type : Complete Scan
  Total Scan Time : 00:50:06

  Memory items scanned : 381
  Memory threats detected : 0
  Registry items scanned : 8118
  Registry threats detected : 0
  File items scanned : 52562
  File threats detected : 2

  Malware.SpywareNuker
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\PSHOOK11.SYS

  Trojan.Unknown Origin
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\WCPTR.EXE
  En wat kan ik nou beste doen?
 • Download en installeer [b:33a869aeb4]AVG Anti-Spyware[/b:33a869aeb4].[list:33a869aeb4]
  Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
  * onder "[b:33a869aeb4]Status[/b:33a869aeb4]", klik op [b:33a869aeb4]Change state[/b:33a869aeb4] naast "Resident shield". (wijzig van active naar [b:33a869aeb4]inactive[/b:33a869aeb4]!)
  * onder "[b:33a869aeb4]Update[/b:33a869aeb4]", klik op de [b:33a869aeb4]Start update[/b:33a869aeb4] knop.
  * onder "[b:33a869aeb4]Scanner[/b:33a869aeb4]", tab "Settings":[list:33a869aeb4]- onder "How to act?", klik op "[u:33a869aeb4]Recommended actions[/u:33a869aeb4]" en selecteer [b:33a869aeb4]Quarantine[/b:33a869aeb4]. ([b:33a869aeb4]ZEER BELANGRIJK![/b:33a869aeb4])
  * onder "Reports", selecteer [b:33a869aeb4]Automatically generate report after every scan[/b:33a869aeb4] en [u:33a869aeb4]verwijder[/u:33a869aeb4] het vinkje bij [b:33a869aeb4]Only if threats were found[/b:33a869aeb4][/list:u:33a869aeb4]
  Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het [b:33a869aeb4]nog niet[/b:33a869aeb4] scannen.[/list:u:33a869aeb4]

  Start op in veilige modus

  Start [b:33a869aeb4]AVG Anti-Spyware[/b:33a869aeb4].[list:33a869aeb4]* Klik op [b:33a869aeb4]Scan[/b:33a869aeb4] en kies [b:33a869aeb4]Complete System Scan[/b:33a869aeb4].
  Na de scan; volg onderstaande instructies :
 • oh eigenlijk kan ik ook niet in veilig modus komen, heb geen toegang daarvoor ook via msconfig geprobeerd,
 • Ik kan nu weer op windows komen, maar de probleem is kan niet in Veilig Modus komen, ik ga even een scan maken in VGA modus want daar kan ik wel in….is het daar scannen ook goed?

  ——————————————————–
  AVG Anti-Spyware - Scan Report
  ———————————————————

  + Created at: 07:09 16-2-2007

  + Scan result:  C:\Program Files\FORTUNE3 Wizard\uninst.exe -> Adware.MediaTicket : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Jevithan\Bureaublad\TAMIL° ZONE\Setup\hijackthis\backups\backup-20070209-002934-620.dll -> Adware.Webdir : Cleaned with backup (quarantined).
  HKU\S-1-5-21-1905685116-2128479738-2390903456-1006\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{12355F3E-90C3-41AA-8705-15969AF7F210} -> Adware.Webdir : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Jevithan\Bureaublad\TAMIL° ZONE\BURN\Torque.Game.Builder.v1.1.1.WinALL.Cracked-BM\TorqueGameBuilder_111.exe -> Trojan.Agent.ye : Cleaned with backup (quarantined).


  ::Report end
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:56:24, on 24/02/2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe
  C:\WINDOWS\system32\acs.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
  C:\Documents and Settings\Jevithan\Bureaublad\ZONE\BURN\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: Namo SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Atheros-clienthulpprogramma (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
  O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Network Location Awareness (NLA) (Nla) - Unknown owner - C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Logje is iig schoon, hoe is het gesteld met de voeding, kabels ventilatoren enzovoorts?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.