Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this log

Anoniem
juisterr
6 antwoorden
 • Zou iemand dit logje kunnen controleren?
  Bedankt.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:22:07, on 15-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe
  C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE
  C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
  C:\downloads\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.the-partycrew.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CmUCRRun] C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] C:\Program Files\Hewlett-Packard\{5372B9A6-6E51-4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PVR] C:\Program Files\XemiComputers\Pocket Voice Recorder\PVR.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
 • Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)
  Nog niet gebruiken.  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:3cc52e70d5]
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  [/b:3cc52e70d5]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Start Ccleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Selecteer nu alleen de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op [b:3cc52e70d5]opschonen[/b:3cc52e70d5] (rechts onderaan).

  plaats een nieuw logje en vertel eens precies wat de problemen zijn.
 • Hallo, ik kan CCleaner niet installeen. Hij begint gewoon niet aan de installatie als ik de setup uitvoer. Wat moet ik nu doen?
  Ik heb last van pop-up's.
  Bedankt, pmke
 • Het nieuwe logje.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:15:57, on 16-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe
  C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\downloads\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.the-partycrew.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\BitGrabber\TorrentManager.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CmUCRRun] C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] C:\Program Files\Hewlett-Packard\{5372B9A6-6E51-4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [surf fast part base] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Bibdoessurffast\Platform Peak.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PVR] C:\Program Files\XemiComputers\Pocket Voice Recorder\PVR.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Proc Spam] C:\DOCUME~1\kevin\APPLIC~1\ONESTY~1\dart bias surf.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {E055C02E-6258-40FF-80A7-3BDA52FACAD7} - http://activex.matcash.com/speedtest2.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  Zoals ik al zei heb ik last van pop-ups.
  Bedankt, pmke
 • Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:014b283800]Messenger Plus[/b:014b283800]
  Deze mag later weer zonder sponsors worden geïnstalleerd

  O4 - HKLM\..\Run: [surf fast part base] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Bibdoessurffast\Platform Peak.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Proc Spam] C:\DOCUME~1\kevin\APPLIC~1\ONESTY~1\dart bias surf.exe


  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:014b283800]
  O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\BitGrabber\TorrentManager.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [surf fast part base] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Bibdoessurffast\Platform Peak.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Proc Spam] C:\DOCUME~1\kevin\APPLIC~1\ONESTY~1\dart bias surf.exe
  [/b:014b283800]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:014b283800]Extra[/b:014b283800] -> [b:014b283800]Mapopties…[/b:014b283800]
  Controleer onder [b:014b283800]Weergave[/b:014b283800] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende directories:
  C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\[b:014b283800]Bibdoessurffast[/b:014b283800]\
  C:\DOCUME~1\kevin\APPLIC~1\[b:014b283800]ONESTY~1[/b:014b283800]\

  Download dit bestand:
  [b:014b283800]Deljob.exe[/b:014b283800]
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik Deljob.exe.
  Een logje(logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden
  op je bureaublad.
  Post de inhoud van [b:014b283800]logit.txt[/b:014b283800] in je volgende bericht.
 • ——————————————————–
  BACKUPS CREATED in C:\DELJOB

  AE574F7191E8CB25.job
  ——————————————————–
  FILES IN TASKS FOLDER

  AppleSoftwareUpdate.job
  HP Usg Daily.job
  ——————————————————–
  EXPORT APP DATA FOLDERS

  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is 404E-7453

  Map van C:\Documents and Settings\kevin\Application Data

  17-01-2007 18:18 <DIR> Adobe
  08-01-2007 16:45 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
  15-02-2007 20:45 <DIR> BITGRA~1 BitGrabber
  09-11-2006 14:37 <DIR> Google
  08-12-2006 20:14 <DIR> IDENTI~1 Identities
  18-12-2006 20:28 <DIR> IMVU
  12-01-2007 20:03 <DIR> Lavasoft
  06-11-2006 15:18 <DIR> MACROM~1 Macromedia
  10-02-2007 15:32 <DIR> MICROG~1 Microgaming
  15-02-2007 20:51 <DIR> ONESTY~1 ONESTYLEDATE
  13-01-2007 20:35 <DIR> Real
  03-02-2007 18:47 <DIR> Samsung
  16-02-2007 13:12 <DIR> Skype
  15-11-2006 18:32 <DIR> Sun
  08-01-2007 14:18 <DIR> TORREN~1 Torrent101
  08-12-2006 20:14 <DIR> Zylom
  0 bestand(en) 0 bytes
  16 map(pen) 60.727.988.224 bytes beschikbaar
  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is 404E-7453

  Map van C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data

  17-01-2007 15:40 <DIR> Adobe
  07-11-2006 20:30 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
  15-02-2007 20:51 <DIR> BIBDOE~1 Bibdoessurffast
  08-11-2006 10:23 <DIR> Google
  06-11-2006 17:49 375 HPZINS~1.LOG hpzinstall.log
  14-11-2006 14:39 <DIR> NETWOR~1 Network Associates
  06-11-2006 17:36 <DIR> NVIDIA
  13-02-2007 12:30 2.917 QTSBAN~1 QTSBandwidthCache
  06-11-2006 13:38 <DIR> QUICKT~1 QuickTime
  19-12-2006 13:55 <DIR> Skype
  29-11-2006 14:28 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
  08-12-2006 20:14 <DIR> Zylom
  2 bestand(en) 3.292 bytes
  10 map(pen) 60.727.988.224 bytes beschikbaar
  ——————————————————–

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.