Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Toch Popups ondanks maatregelen

Anoniem
rh.vorwald
14 antwoorden
 • Sinds kort verschijnen er popups (of vensters/tabbladen) in IE (7.x) en zelfs af en toe bij het gebruik van Outlook Express!
  Ik heb Hitman gedraaid, Popupblokkering op 'maximaal' gezet maar de veelal sex, games en modepopups blijven komen.
  Ook verschijnt er met regelmaat een blanco popup.
  Ik wil graag van deze ergernissen af, maar weet niet meer waar ik het zoeken moet.
  Ik hoop dat iemand op dit onvolprezen forum mij kan en wil helpen, en dank bijvoorbaat voor iedere tip.
 • Sommige ploppers zijn erg moeilijk te onderdrukken. Hierbij gaat het vaak om externe javascripts, en meestal om popunders. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat je spyware op je systeem hebt staan, die de popups genereert. Je zou eens een hijackthis log kunnen plaatsen.
 • Bedankt voor je reactie.
  Hoe of waar ik een HijackThis log vinden?
  Dan zal ik hem plaatsen.
 • http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=765174#765174
  Gewoon even een log maken en hier kopiëren.
 • Hieronder de HijackThis Log;

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:10:55, on 15-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\LOCALS~1\Temp\_tc\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDll32 D:\Driver\Sound\UDAX008_AZA014(Logo50.60_Medion)\Driver\CmiCnfg.cpl,CMICtrlWnd] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Knob hide base bone] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\drawclockknobhide\Bend Anti.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Plan less] C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\APPLIC~1\THUNKD~1\Blue clock.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: RaConfig2500.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-30.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1121162039578
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)
  Nog niet gebruiken.


  Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:d41176d017]Hijackthis[/b:d41176d017]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.


  Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:d41176d017]Messenger Plus[/b:d41176d017] indien aanwezig
  Deze mag later weer zonder sponsors worden geïnstalleerd
  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:d41176d017]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm
  O4 - HKLM\..\Run: [Knob hide base bone] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\drawclockknobhide\Bend Anti.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Plan less] C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\APPLIC~1\THUNKD~1\Blue clock.exe
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  [/b:d41176d017]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:d41176d017]Extra[/b:d41176d017] -> [b:d41176d017]Mapopties…[/b:d41176d017]
  Controleer onder [b:d41176d017]Weergave[/b:d41176d017] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende directories:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\[b:d41176d017]drawclockknobhide[/b:d41176d017]\
  C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\APPLIC~1\[b:d41176d017]THUNKD~1[/b:d41176d017]\

  Download dit bestand:
  [b:d41176d017]Deljob.exe[/b:d41176d017]
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik Deljob.exe.
  Een logje(logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden
  op je bureaublad.
  Post de inhoud van [b:d41176d017]logit.txt[/b:d41176d017] in je volgende bericht.

  Start Ccleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Selecteer nu alleen de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op [b:d41176d017]opschonen[/b:d41176d017] (rechts onderaan).

  plaats een nieuw HJT logje
 • Download en installeer AVG Anti-Spyware. Trial is ook goed

  Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
  * onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
  * onder "Update", klik op de Start update knop.
  * onder "Scanner", tab "Settings":
  - onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
  * onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found

  Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.


  Start op in veilige modus

  Start AVG Anti-Spyware.
  * Klik op Scan en kies Complete System Scan.
  Na de scan; volg onderstaande instructies :
  BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
  * Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
  zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
  (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
  * Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)

  * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.
  * Klik in het menu bovenaan op Reports. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.
 • Ongetwijfeld goed bedoeld, maar nu gaan er twee mensen adviseren, en acties doorelkaar heen lopen. Deze oplossingen gaan meestal in etappes, en dan is het verwarrend, en mogelijk detrimentaal, als een ander er doorheen fietst. Ik zou eerst juisterr even "zijn ding laten doen", oke?
 • Ik volg, met dank aan Sataro, het advies van Webmaster Gerben en ga in op de aanwijzingen van Juisterr:

  1. Deze map heb ik niet geheel kunnen verwijderen; sommige bestanden zijn 'beschermd'.
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\drawclockknobhide\

  2. Logit.txt:

  BACKUPS CREATED in C:\DELJOB

  A9484DE3919FC96B.job
  ——————————————————–
  FILES IN TASKS FOLDER

  ——————————————————–
  EXPORT APP DATA FOLDERS

  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is B0C6-DCA4

  Map van C:\Documents and Settings\Robert H. Vorwald\Application Data

  10-02-2007 19:55 <DIR> Adobe
  16-01-2007 03:16 <DIR> AdobeUM
  12-08-2006 12:48 <DIR> Ahead
  12-08-2006 12:13 <DIR> Ahead(2)
  15-02-2007 17:52 <DIR> Azureus
  13-11-2006 23:46 <DIR> BITTOR~1 BitTorrent
  29-09-2006 11:10 <DIR> Cakewalk
  09-02-2007 20:25 <DIR> Canon
  19-09-2005 23:49 <DIR> CAPELL~1 capella-software
  10-02-2007 13:18 <DIR> Corel
  01-02-2005 10:52 <DIR> CYBERL~1 CyberLink
  25-03-2006 00:13 <DIR> Davilex
  10-01-2007 22:45 87.608 ezpinst.exe
  05-09-2006 18:37 <DIR> F-Secure
  01-01-2006 17:04 <DIR> Google
  18-05-2005 12:22 <DIR> Help
  20-11-2006 20:53 <DIR> IDENTI~1 Identities
  31-10-2006 18:39 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
  22-05-2005 17:04 <DIR> JASCSO~1 Jasc Software Inc
  15-02-2007 14:34 <DIR> Lavasoft
  27-01-2005 17:42 <DIR> MACROM~1 Macromedia
  28-09-2005 16:35 <DIR> MSNINS~1 MSNInstaller
  12-03-2006 01:35 <DIR> Nero
  08-06-2005 00:30 <DIR> Opera
  09-08-2006 11:42 <DIR> PCTOOL~1 PC Tools
  10-01-2007 22:45 7.824 pcouffin.cat
  10-01-2007 22:45 1.144 pcouffin.inf
  10-01-2007 22:45 34 pcouffin.log
  10-01-2007 22:45 47.360 pcouffin.sys
  16-01-2007 21:59 <DIR> PLAYFI~1 PlayFirst
  13-07-2005 00:04 <DIR> PUBLIS~1 Publish Providers
  28-01-2005 11:36 <DIR> Real
  28-01-2007 14:54 4.327 REINDE~1.TXT ReIndex_log.txt
  28-01-2007 14:54 1.829 REMOVE~1.TXT RemoveOrphanedJournalEntryLines_log.txt
  24-05-2005 13:37 <DIR> ScanSoft
  19-01-2006 00:16 <DIR> SIBELI~1 Sibelius Software
  15-02-2007 17:50 <DIR> Skype
  06-12-2005 23:46 <DIR> SlySoft
  12-07-2005 23:25 <DIR> Sony
  07-08-2006 18:49 <DIR> SPAMFI~1 SPAMfighter
  27-01-2005 15:33 <DIR> Sun
  20-02-2006 02:33 <DIR> uTorrent
  15-02-2007 13:24 <DIR> Vso
  14-03-2006 14:58 <DIR> VSO_HWE
  03-10-2005 09:46 <DIR> Webroot
  14-02-2007 16:51 56.690 wklnhst.dat
  20-11-2006 20:53 <DIR> Zylom
  8 bestand(en) 206.816 bytes
  39 map(pen) 7.459.917.824 bytes beschikbaar
  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is B0C6-DCA4

  Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

  16-01-2007 03:17 <DIR> Adobe
  08-06-2005 00:04 <DIR> ADOBES~1 Adobe Systems
  12-08-2006 12:13 <DIR> Ahead
  18-06-2005 00:10 <DIR> BLUETO~1 Bluetooth
  31-03-2006 18:44 <DIR> BOONTY
  20-07-2005 15:57 <DIR> BVRPSO~1 BVRP Software
  29-09-2006 11:04 <DIR> Cakewalk
  12-01-2007 03:09 <DIR> Corel
  20-05-2005 01:01 <DIR> CYBERL~1 CyberLink
  15-02-2007 12:16 <DIR> DRAWCL~1 drawclockknobhide
  03-02-2007 13:21 <DIR> DVDSHR~1 DVD Shrink
  17-10-2006 15:11 <DIR> Google
  08-09-2005 22:37 <DIR> HAGELT~1 Hagel Technologies
  22-05-2005 17:05 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
  27-01-2005 15:09 <DIR> MUVEET~1 muvee Technologies
  16-01-2007 21:59 <DIR> PLAYFI~1 PlayFirst
  12-01-2007 03:42 472.656 PSWI_P~1.EXE pswi_preloaded.exe
  04-02-2006 00:53 <DIR> QUICKT~1 QuickTime
  01-02-2005 11:30 <DIR> SBSI
  13-06-2005 01:56 <DIR> ScanSoft
  18-01-2006 15:57 <DIR> SIBELI~1 Sibelius Software
  05-07-2006 16:06 <DIR> Skype
  15-02-2007 14:55 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
  15-06-2005 01:16 <DIR> SSSCAN~1 SSScanAppDataDir
  24-05-2005 13:37 <DIR> SSSCAN~2 SSScanWizard
  18-08-2005 22:15 <DIR> Symantec
  13-01-2007 14:28 <DIR> TEMP
  31-01-2007 11:29 <DIR> TomTom
  01-06-2005 13:43 <DIR> Wanadoo
  28-10-2005 16:47 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
  27-03-2006 18:34 <DIR> Zylom
  1 bestand(en) 472.656 bytes
  30 map(pen) 7.459.913.728 bytes beschikbaar
  ——————————————————–

  3. HijackThis.log:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:00:18, on 15-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDll32 D:\Driver\Sound\UDAX008_AZA014(Logo50.60_Medion)\Driver\CmiCnfg.cpl,CMICtrlWnd] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Plan less] C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\APPLIC~1\THUNKD~1\Blue clock.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: RaConfig2500.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-30.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1121162039578
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  Groet,
  Robert H. Vorwald
 • Hallo bijna goed,


  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:73a6fe4587]
  O4 - HKCU\..\Run: [Plan less] C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\APPLIC~1\THUNKD~1\Blue clock.exe
  [/b:73a6fe4587]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:73a6fe4587]Extra[/b:73a6fe4587] -> [b:73a6fe4587]Mapopties…[/b:73a6fe4587]
  Controleer onder [b:73a6fe4587]Weergave[/b:73a6fe4587] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende directories:
  C:\DOCUME~1\ROBERT~1.VOR\APPLIC~1\[b:73a6fe4587]THUNKD~1[/b:73a6fe4587]\

  draai nogmaals de deljob fix aub.

  plaats weerom nieuwe logjes ,

  bvd
  Juisterr
 • Beste Juisterr,

  Instructies opgevolgd.
  Hieronder de logs:

  Na alle handelingen werkten mijn printers niet meer.
  Maar na het opnieuw insteken van de hub werden de printers opnieuw herkend en werken weer als voorheen.
  Op zich niet zo opzienbarend, maar ik dacht dat dit een interessant gegeven voor je kon zijn.
  Hartelijk dank voor al je bemoeienis en advies!

  De HijackThis Scan is gedaan na verwijdering van de opgegeven 'sleutel'.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:26:21, on 16-2-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDll32 D:\Driver\Sound\UDAX008_AZA014(Logo50.60_Medion)\Driver\CmiCnfg.cpl,CMICtrlWnd] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: RaConfig2500.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 USB Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-30.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1121162039578
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  —————————————————————

  ——————————————————–
  BACKUPS CREATED in C:\DELJOB

  A9484DE3919FC96B.job
  ——————————————————–
  FILES IN TASKS FOLDER

  ——————————————————–
  EXPORT APP DATA FOLDERS

  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is B0C6-DCA4

  Map van C:\Documents and Settings\Robert H. Vorwald\Application Data

  10-02-2007 19:55 <DIR> Adobe
  16-01-2007 03:16 <DIR> AdobeUM
  12-08-2006 12:48 <DIR> Ahead
  12-08-2006 12:13 <DIR> Ahead(2)
  16-02-2007 01:50 <DIR> Azureus
  13-11-2006 23:46 <DIR> BITTOR~1 BitTorrent
  29-09-2006 11:10 <DIR> Cakewalk
  09-02-2007 20:25 <DIR> Canon
  19-09-2005 23:49 <DIR> CAPELL~1 capella-software
  10-02-2007 13:18 <DIR> Corel
  01-02-2005 10:52 <DIR> CYBERL~1 CyberLink
  25-03-2006 00:13 <DIR> Davilex
  10-01-2007 22:45 87.608 ezpinst.exe
  05-09-2006 18:37 <DIR> F-Secure
  01-01-2006 17:04 <DIR> Google
  18-05-2005 12:22 <DIR> Help
  20-11-2006 20:53 <DIR> IDENTI~1 Identities
  31-10-2006 18:39 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
  22-05-2005 17:04 <DIR> JASCSO~1 Jasc Software Inc
  15-02-2007 14:34 <DIR> Lavasoft
  27-01-2005 17:42 <DIR> MACROM~1 Macromedia
  28-09-2005 16:35 <DIR> MSNINS~1 MSNInstaller
  12-03-2006 01:35 <DIR> Nero
  08-06-2005 00:30 <DIR> Opera
  09-08-2006 11:42 <DIR> PCTOOL~1 PC Tools
  10-01-2007 22:45 7.824 pcouffin.cat
  10-01-2007 22:45 1.144 pcouffin.inf
  10-01-2007 22:45 34 pcouffin.log
  10-01-2007 22:45 47.360 pcouffin.sys
  16-01-2007 21:59 <DIR> PLAYFI~1 PlayFirst
  13-07-2005 00:04 <DIR> PUBLIS~1 Publish Providers
  28-01-2005 11:36 <DIR> Real
  28-01-2007 14:54 4.327 REINDE~1.TXT ReIndex_log.txt
  28-01-2007 14:54 1.829 REMOVE~1.TXT RemoveOrphanedJournalEntryLines_log.txt
  24-05-2005 13:37 <DIR> ScanSoft
  19-01-2006 00:16 <DIR> SIBELI~1 Sibelius Software
  16-02-2007 12:48 <DIR> Skype
  06-12-2005 23:46 <DIR> SlySoft
  12-07-2005 23:25 <DIR> Sony
  07-08-2006 18:49 <DIR> SPAMFI~1 SPAMfighter
  27-01-2005 15:33 <DIR> Sun
  20-02-2006 02:33 <DIR> uTorrent
  16-02-2007 02:27 <DIR> Vso
  14-03-2006 14:58 <DIR> VSO_HWE
  03-10-2005 09:46 <DIR> Webroot
  16-02-2007 12:56 56.690 wklnhst.dat
  20-11-2006 20:53 <DIR> Zylom
  8 bestand(en) 206.816 bytes
  39 map(pen) 10.345.967.616 bytes beschikbaar
  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is B0C6-DCA4

  Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

  16-01-2007 03:17 <DIR> Adobe
  08-06-2005 00:04 <DIR> ADOBES~1 Adobe Systems
  12-08-2006 12:13 <DIR> Ahead
  18-06-2005 00:10 <DIR> BLUETO~1 Bluetooth
  31-03-2006 18:44 <DIR> BOONTY
  20-07-2005 15:57 <DIR> BVRPSO~1 BVRP Software
  29-09-2006 11:04 <DIR> Cakewalk
  12-01-2007 03:09 <DIR> Corel
  20-05-2005 01:01 <DIR> CYBERL~1 CyberLink
  15-02-2007 12:16 <DIR> DRAWCL~1 drawclockknobhide
  03-02-2007 13:21 <DIR> DVDSHR~1 DVD Shrink
  17-10-2006 15:11 <DIR> Google
  08-09-2005 22:37 <DIR> HAGELT~1 Hagel Technologies
  22-05-2005 17:05 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
  27-01-2005 15:09 <DIR> MUVEET~1 muvee Technologies
  16-01-2007 21:59 <DIR> PLAYFI~1 PlayFirst
  12-01-2007 03:42 472.656 PSWI_P~1.EXE pswi_preloaded.exe
  04-02-2006 00:53 <DIR> QUICKT~1 QuickTime
  01-02-2005 11:30 <DIR> SBSI
  13-06-2005 01:56 <DIR> ScanSoft
  18-01-2006 15:57 <DIR> SIBELI~1 Sibelius Software
  05-07-2006 16:06 <DIR> Skype
  15-02-2007 17:57 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
  15-06-2005 01:16 <DIR> SSSCAN~1 SSScanAppDataDir
  24-05-2005 13:37 <DIR> SSSCAN~2 SSScanWizard
  18-08-2005 22:15 <DIR> Symantec
  13-01-2007 14:28 <DIR> TEMP
  31-01-2007 11:29 <DIR> TomTom
  01-06-2005 13:43 <DIR> Wanadoo
  28-10-2005 16:47 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
  27-03-2006 18:34 <DIR> Zylom
  1 bestand(en) 472.656 bytes
  30 map(pen) 10.345.963.520 bytes beschikbaar
  ——————————————————–
 • [b:a98fa4f71d]
 • Juisterr,

  Hartelijk bedankt voor je instructies die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten!
  De mateloos irritante popups zijn niet meer verschenen en internet loopt nu ook soepeler; de pagina's worden sneller geladen.
  Zelf zou ik er nooit in geslaagd zijn op een dergelijke expertise manier van dit probleem af te komen.
  Het was bovendien leerzaam voor een betrekkelijke leek als ik ben.
  Geeft maar weer eens de waarde van het Computer!Totaal-forum aan!
  Nogmaals, mijn erkentelijkheid en dank waarbij ik Sarato en webmaster Gerben niet wil uitsluiten!

  Hartelijke groeten,

  Robert H. Vorwald
 • Heel erg hartelijk bedankt voor je bedankje, het is graag gedaan.

  Om herinfectie via systeemherstel te voorkomen, is het raadzaam de bestaande systeemherstelpunten te verwijderen door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen.


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt

  Hier nog wat tips. tips

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.