Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Opeens geen email

Anoniem
Hendrikus
10 antwoorden
 • Van het ene op het andere moment kan ik geen mail meer ontvangen of versturen.
  Geen nood: een image, gemaakt toen alles wel goed werkte, teruggeplaatst.
  Zegge en schrijve 1 keer mail ophalen en verzenden lukte en daarna weer niet.
  Infectie?
  Wil één van de experts zich eens buigen over de HJT logfile?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:56:00, on 6-3-2007
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  E:\SpywareGuard\sgmain.exe
  E:\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Henk\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///F:/StartTemplates/start.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - E:\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = E:\SpywareGuard\sgmain.exe
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1168121667609
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • misschien zinniger om eerts eens naar je mailsettings etc te kijken dan gelijk aan een infectie te denken…
  Settings gecheckt? met webmail in je mailbox gekeken? (misschien staat er een helegrote mail die de zaak"verstopt" ), etc…
 • Settings zijn absoluut korrekt. Mailbox is leeg. Het vreemde is, nu pas ontdekt, dat het met Outlook wel lukt (standaard gebruik ik Eudora).
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:b12a401679]Hijackthis[/b:b12a401679]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Er is een item dat erop wijst dat de "Selectieve Start" wijze van MSCONFIG actief is. Indien er geen problemen zijn start MSCONFIG, en selecteer "Normale Wijze" dan "O.K.". De PC moet dan worden herstart

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:b12a401679]
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  [/b:b12a401679]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.
 • Helaas, geen effekt.
  Hier een nieuw logje:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:25:09, on 8-3-2007
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  E:\PowerDVD\PDVDServ.exe
  E:\Real\realplay.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  E:\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\acrobat_sl.exe
  E:\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  E:\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  E:\HJT\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///F:/StartTemplates/start.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - E:\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] E:\PowerDVD\PDVDServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] E:\Real\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "E:\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = E:\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = E:\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1168121667609
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:4d14e9cf34]
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  [/b:4d14e9cf34]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download en installeer [b:4d14e9cf34]Superantispyware[/b:4d14e9cf34][list:4d14e9cf34]
  [*:4d14e9cf34]Start Superantispyware en klik de [b:4d14e9cf34]check for updates[/b:4d14e9cf34] knop.
  [*:4d14e9cf34]Na het updaten, klik de [b:4d14e9cf34]scan your computer[/b:4d14e9cf34] knop.
  [*:4d14e9cf34]Vink aan: [b:4d14e9cf34]Perform Complete Scan[/b:4d14e9cf34] en klik daarna op [b:4d14e9cf34]next[/b:4d14e9cf34].
  [*:4d14e9cf34]Superantispyware zal je computer scannen. Daarna zal het een lijst weergeven van alles die gevonden werd.
  [*:4d14e9cf34]Vink al hetgeen gevonden werd aan en klik op [b:4d14e9cf34]next[/b:4d14e9cf34].
  [*:4d14e9cf34]Klik [b:4d14e9cf34]finish[/b:4d14e9cf34] om terug naar het hoofdvenster te keren.
  [*:4d14e9cf34]Klik [b:4d14e9cf34]Preferences[/b:4d14e9cf34] en klik daarna de [b:4d14e9cf34]statistics/logs[/b:4d14e9cf34] tab. Klik op de gedateerde log en selecteer [b:4d14e9cf34]view log[/b:4d14e9cf34].
  [*:4d14e9cf34]Dit zal de log openen. Deze heb ik nadien nodig.
  [*:4d14e9cf34]Herstart daarna je pc. Belangrijk[/list:u:4d14e9cf34]

  en een windows update zal ook geen kwaad kunnen, sp1 is lang niet voldoende.
 • Het probleem bestaat nog steeds
  Hier de log:

  SUPERAntiSpyware Scan Log
  Generated 03/09/2007 at 03:22 PM

  Application Version : 3.6.1000

  Core Rules Database Version : 3196
  Trace Rules Database Version: 1206

  Scan type : Complete Scan
  Total Scan Time : 00:25:22

  Memory items scanned : 396
  Memory threats detected : 0
  Registry items scanned : 4803
  Registry threats detected : 11
  File items scanned : 40224
  File threats detected : 39

  Comet Cursor BHO
  HKLM\Software\Classes\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\Implemented Categories
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\InprocServer32
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\InprocServer32#ThreadingModel
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\ProgID
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\TypeLib
  HKCR\CLSID\{1678F7E1-C422-11D0-AD7D-00400515CAAA}\VersionIndependentProgID
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMET.DLL

  Adware.Tracking Cookie
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@adrevolver[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@stat.onestat[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@bgl[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@revsci[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@as1.falkag[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@advertising[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@bs.serving-sys[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@atdmt[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@msnportal.112.2o7[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@adrevolver[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@hccnet[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@2o7[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@adserver.adremedy[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@fastclick[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@doubleclick[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@www.searchenginetracking[1].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@statcounter[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@statse.webtrendslive[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@tradedoubler[2].txt
  C:\Documents and Settings\Henk\Cookies\henk@serving-sys[2].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@ads.foxkidseurope[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@ads.primeinteractive[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@ads.tiscali[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@b2c.counter-shop[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@c2.gostats[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@image.masterstats[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@indextools[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@linkstat.neckermann[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@macromedia[2].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@medicalmedia-nl[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@phpads.medicalmedia[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@sales.liveperson[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@sitestat.hetnet[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@stats[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@www.ad2click[1].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@www.mystats[2].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@www.videosdesexe[2].txt
  G:\Henk11\Cookies\henk@xiti[1].txt
 • * Download [b:112ac311d7]Combofix[/b:112ac311d7] naar je bureaublad.
  Dubbelklik [b:112ac311d7]combofix.exe[/b:112ac311d7]
  Volg de instructies.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix gedaan heeft en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw hijackthislog.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Henk - 07-03-10 15:05:33,15 Service Pack 1
  ComboFix 06.11.27W - Running from: "C:\Documents and Settings\Henk\Bureaublad"

  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\WINDOWS\system32\winsys.exe


  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-02-10 to 2007-03-10 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-03-09 15:00 0 –a—— C:\WINDOWS\system32\CMMGR32.EXE
  2007-03-09 14:55 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Henk\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
  2007-03-09 14:55 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
  2007-03-09 14:54 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2007-03-07 10:56 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Henk\Application Data\NewsLeecher
  2007-03-06 21:42 <DIR> d——– C:\Program Files\NewsLeecher
  2007-03-06 16:25 <DIR> d——– C:\SOPHTEMP
  2007-03-06 10:45 20,480 –a—— C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
  2007-03-06 10:45 14,080 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdhid.sys
  2007-03-06 10:45 12,288 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
  2007-03-06 10:44 9,600 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys
  2007-03-06 10:44 28,160 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys
  2007-03-06 10:44 21,760 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\USBSTOR.SYS


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-03-09 14:54 ——– d——– C:\Program Files\Common Files
  2007-01-17 22:44 532480 –a—— C:\WINDOWS\system32\autoprnt.exe
  2007-01-17 22:44 37888 –a—— C:\WINDOWS\system32\setupnt.dll
  2007-01-16 21:16 ——– d—s—- C:\Documents and Settings\Henk\Application Data\Microsoft
  2007-01-12 15:22 ——– d——– C:\Program Files\Java
  2007-01-12 15:22 ——– d——– C:\Documents and Settings\Henk\Application Data\Sun
  2007-01-12 15:20 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Java
  2007-01-07 14:27 48128 –a—— C:\WINDOWS\system32\rjco3260.dll
  2007-01-07 14:27 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\CSUNINST.EXE
  2007-01-07 14:27 203776 –a—— C:\WINDOWS\system32\clrviddc.dll
  2007-01-07 14:27 17920 –a—— C:\WINDOWS\system32\rjjn3260.dll
  2007-01-07 14:27 13824 –a—— C:\WINDOWS\system32\rjrn3260.dll
  2007-01-06 20:47 73216 –a—— C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE
  2007-01-06 20:47 249856 ——— C:\WINDOWS\Setup1.exe
  2007-01-06 20:40 952 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
  2007-01-06 17:13 274432 –a—— C:\WINDOWS\system32\imon.dll
  2007-01-06 16:06 62 –ahs—- C:\Documents and Settings\Henk\Application Data\desktop.ini
  2007-01-06 15:15 0 -rahs—- C:\MSDOS.SYS
  2007-01-06 15:15 0 -rahs—- C:\IO.SYS
  2007-01-06 15:15 0 –a—— C:\CONFIG.SYS
  2007-01-06 15:15 0 –a—— C:\AUTOEXEC.BAT


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  *Note* empty entries are not shown

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\ctfmon.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\System32\\NvCpl.dll,NvStartup"
  "nwiz"="nwiz.exe /install"
  "NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\System32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE"
  "nod32kui"="\"C:\\Program Files\\Eset\\nod32kui.exe\" /WAITSERVICE"
  "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_10\\bin\\jusched.exe\""
  "TrueImageMonitor.exe"="C:\\Program Files\\Acronis\\TrueImageHome\\TrueImageMonitor.exe"
  "Lexmark X1100 Series"="\"C:\\Program Files\\Lexmark X1100 Series\\lxbkbmgr.exe\""
  "High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe"
  "AcronisTimounterMonitor"="C:\\Program Files\\Acronis\\TrueImageHome\\TimounterMonitor.exe"
  "Acronis Scheduler2 Service"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Acronis\\Schedule2\\schedhlp.exe\""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]
  "Installed"="1"
  "NoChange"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]
  "Installed"="1"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components]
  "DeskHtmlVersion"=dword:00000110
  "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005
  "Settings"=dword:00000001
  "GeneralFlags"=dword:00000001

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]
  "Source"="About:Home"
  "SubscribedURL"="About:Home"
  "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina"
  "Flags"=dword:00000002
  "Position"=hex:2c,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,04,00,00,00,\
  00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "CurrentState"=hex:04,00,00,40
  "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
  ff,ff,04,00,00,00
  "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00,\
  00,00,01,00,00,00

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
  "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""
  "{EDB0E980-90BD-11D4-8599-0008C7D3B6F8}"="Eudora's Shell Extension"
  "{81559C35-8464-49F7-BB0E-07A383BEF910}"=""
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"=""

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "dontdisplaylastusername"=dword:00000000
  "legalnoticecaption"=""
  "legalnoticetext"=""
  "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001
  "undockwithoutlogon"=dword:00000001

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload]
  "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
  "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
  "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
  "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"=""
  "hkey"="HKLM"
  "command"=""
  "inimapping"="0"

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
  "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hijackthis Backups ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  backup-20070309-145300-892
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  backup-20070308-201418-745
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  backup-20070308-201417-787
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  Completion time: 07-03-10 15:05:50.42
  C:\ComboFix.txt … 07-03-10 15:05

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:11:41, on 10-3-2007
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\acrobat_sl.exe
  E:\SpywareGuard\sgmain.exe
  E:\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  E:\HJT\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///F:/StartTemplates/start.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - E:\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = E:\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://E:\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1168121667609
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - E:\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • Ziet er toch goed uit zo, hoe is het met je problemen?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.