Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trojan komt steeds terug

Anoniem
gertcor
17 antwoorden
  • Hallo ,

    Sinds een paar dagen krijg ik op mijn pc , als ik het programma
    adaware draai , een melding van mijn virusscanner (mcvee) , dat er
    trojans zijn gedeleted , maar dit blijft zich herhalen , ik heb gisteren
    vóó het afsluiten van de pc ook weer adware laten draaien , en , inderdaad , weer de 3 trojans, daarna afgesloten , vanochtend de pc
    opgestart , gelijk adaware , en daar waren ze weer …..(deleted)
    De volgende info krijg ik dan : C:\documents and settings\christiaan\
    local settings\TEMP\AAWTMP\C3723
    detected as : Exploit-ByteVerify
    de namen van de 3 trojans zijn :
    Baaaaa.class
    BaaaaBaa…
    VaaaaaaaBa…

    ik weet niet of dit gevaarlijk is , maar het bevalt me niet echt ,
    op de pc doe ik ook dingen als internetbankieren , dus wil ik het graag
    wel veilig houden , als iemand een antwoord weet ?

    gr. agnes
  • Wellicht heb je hier iets aan: http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/virus.aspx?id=36725
  • dank je , maar ik vrees dat dat voor mij iets ye technisch is helaas…

    gr. agnes
  • Laat Ccleaner eens aan het werk; http://www.ccleaner.com/
  • Nou , ccleaner doe ik een aantal keer per dag , maar die haalt dit probleem niet weg ( inmiddels zijn het 6 trojans…)

    gr. agnes
  • Probeer AVG eens. Heb zelf een aantal hardnekkige trojans gehad, noch adaware noch spybot verwijderden hen.
    Laat anders een hijacklog plaatsen, kunnen specialisten dat analyseren!
  • Ja , ik zal AVG proberen , een hijacklog wil ik ook wel plaatsen ,
    maar, hoe doe ik dat ?

    gr. agnes
  • o ja , en nog een vraag , zou een trojan ook een keylogger kunnen
    zijn ?

    gr. agnes
  • XoftSpy is een zeer goede verwijderaar van ongewenste zaken, vindt meer dan andere programma's en verwijdert ze ook.
    http://www.paretologic.com/products/xoftspyse/index.aspx
  • Hallo ,

    Nou , het probleem is er nog steeds , ik heb -op jullie aanraden-
    zo'n hyjack-log gedaan , ik zal 'm hieronder plakken

    gr. agnes

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 22:10:31, on 25-3-2007
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
    C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
    C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
    C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
    C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
    C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
    C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
    C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
    C:\OPLIMIT\ocrawr32.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
    C:\DOCUME~1\CHRIST~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
    O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - Startup: OCRAWARE.lnk = C:\OPLIMIT\OCRAWARE.EXE
    O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll
    O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
    O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
    O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
    O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
    O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
    O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
    O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
    O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
    O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
    O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
    O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
    O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:1227cb1e43]Hijackthis[/b:1227cb1e43]
    Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

    Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
    Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
    [b:1227cb1e43]
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
    [/b:1227cb1e43]
    Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

    De volgende items zijn optioneel om te fixen:
    [b:1227cb1e43]
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    [/b:1227cb1e43]


    [b:1227cb1e43]
  • Hallo ,

    Nou , van dr. web kon ik geen log file maken , er werd niets gevonden ,
    en de optie save logfile kon ik niet selecteren .
    ik heb al het bovenstaande verder gedaan , en hieronder de nieuwe
    hijacklog .

    gr. agnes

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 15:58:34, on 26-3-2007
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
    C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
    C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
    C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
    C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
    C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
    C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
    C:\OPLIMIT\ocrawr32.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
    C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
    O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - Startup: OCRAWARE.lnk = C:\OPLIMIT\OCRAWARE.EXE
    O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll
    O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
    O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
    O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
    O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
    O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
    O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
    O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
    O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
    O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
    O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
    O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
    O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • Mooi schoon logje zo.
  • [quote:0eb146d98c="agnes37"]
    Sinds een paar dagen krijg ik op mijn pc , als ik het programma
    adaware draai , een melding van mijn virusscanner (mcvee) , dat er
    trojans zijn gedeleted , maar dit blijft zich herhalen [/quote:0eb146d98c]
    Klopt. Ad-aware maakt tijdens het scannen tijdelijke bestanden aan en die worden door sommige virusscanners gedetecteerd.

    Lijkt me niks om je zorgen over te maken.
  • Hallo ,

    Ja , dat zou kunnen , maar hoe kan 't dan dat ik adaware al jaren gebruik,
    en nu , sinds kort , opeens deze trojan-meldingen van mijn virusscanner
    krijg ?
    Overigens , dit is het pad van deze trojans (het zijn er nu 3):

    C:\Documents and Settings\Christiaan\Local Settings\Temp\AAWTMP\C17238147\281D76\Baaaa.class

    C:\Documents and Settings\Christiaan\Local Settings\Temp\AAWTMP\C17238147\281D76\BaaaaBaa.clas

    C:\Documents and Settings\Christiaan\Local Settings\Temp\AAWTMP\C17238147\281D76\VaaaaaaaBaa.class

    detected as : exploit-byteverify

    Dit zegt mij allemaal niet veel tot niets , maar waarom zijn ze zo hardnekkig ?
    ik heb dankzij jullie toch wel genoeg aan het schoonmaken van de
    pc gedaan , en toch blijven ze constant terugkomen.

    Andere vraag is natuurlijk , kunnen ze kwaad??? (b.v. keylogger)

    gr. agnes
  • Zoals ik zei, zijn het tijdelijke bestandjes die Ad-aware aanmaakt.
    Daar is niks mis mee, ze zijn niet kwaadaardig.
    Wat je volgende keer best doet, is ad-aware laten scannen in veilige modus.
  • Hallo ,

    Nou ja , zo te horen weet je waar je het over hebt , en dat stelt me
    wel gerust moet ik zeggen .
    Het is inderdaad zo dat ze enkel verschijnen als ik een adaware-scan
    doe(adaware in de veilige modus heb ik ook gedaan dan zijn ze er niet) ,
    als ik de virusscanners laat zoeken(AVG en Mc Fee) worden ze ook niet
    gevonden .
    Nou ja , ik moet ze maar accepteren dan , allemaal bedankt voor
    jullie hulp ! ik heb het zeer op prijs gesteld.

    gr. agnes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.