Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan BHO NTLDR

Anoniem
juisterr
30 antwoorden
 • Messenger ligt er al een paar uur uit hier dus dat je niet inloggen kan zal dus niet verbazend zijn. Blij dat het goed gaat lees ik hierboven. :D
 • Het gaat heel goed nu.
  Echt fantastisch werk wat jullie doen, gewoon super!!!

  Fijn te horen dat messenger plat ligt, gebruik het nl vaak.
  Krijg steeds de melding: Je hosts bestand bevat verwante MSN-messenger gegevens die de naamoplossing kunnen storen.
  Hoop dat het vanzelf weer goed komt.

  Misschien dat ik nog een adviesje kan krijgen welk of welke progs dagelijks te gebruiken, ivm 24/7 online?

  Ik gebruikte tot nu toe dagelijks xoftspy, niet de SE versie, en regcure.
 • Download sharedaccess.reg en plaats het bestand op je bureaublad.
  Dubbelklik op sharedaccess.reg, en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.
  Herstart de computer.
  Ga daarna naar Start - Uitvoeren en tik in [b:d90f49b80e]cmd[/b:d90f49b80e] en daarna op OK.
  Achter de opdracht prompt tik je dit commando in: [b:d90f49b80e]NETSH FIREWALL RESET[/b:d90f49b80e]
  Druk nu op Enter.
  Ga naar Configuratiescherm - Software - Windows Firewall en kijk of de Firewall-instellingen nu wel worden weergegeven.
 • Na bovenstaande kon ik me pas weer aanmelden via messenger. Toen ik vandaag na werk terug kwam, kreeg ik nog steeds dezelfde fout van messenger, dus messenger is hierna nu ook weer in orde.
  Firewall van windows is nog steeds donkergrijs overigens…
  Anders zal ik het met de firewall van de router zelf moeten doen.
 • Probeer dit nog even:

  Download xpfirewallfix.zip en plaats het op je bureaublad.
  Unzip het en dubbelklik dan op xpfirewallfix.reg.
  Laat de wijzigingen aan het register toevoegen.
  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:e3d26f506d]services.msc[/b:e3d26f506d]
  Het service configuratiescherm zal openen. Zoek nu naar deze service: Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS).
  Dubbelklik op deze service.
  Stop de service. (klik op "Stoppen";)
  Druk op OK.
  Sluit het venster.
  Ga naar het configuratiescherm en dubbelklik op "Windows Firewall".
  Je krijgt de melding dat deze instellingen niet kunnen weergegeven worden en men zal vragen om deze service te starten: Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS)
  Bevestig met Ja. De service wordt gestart en je zou de instellingen weer moeten kunnen inschakelen.
 • Firewall is weer ingeschakeld en werkt weer prima.
  Nog 1 laatste log, en als het er goed uitziet, mag van mij het slot op deze topic.
  Ik ga me ook eens verdiepen in het uitlezen van logs, ik heb er nu een goed voorbeeld van!

  Smeenk en Juister nogmaals bedankt voor alle hulp.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:47:37, on 17-3-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\TopDesk\topdesk.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 3650\connmngmntbox.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 3650\ectaskscheduler.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\Elogerr.exe
  C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\BROADC~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\SCRFS.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.home.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O4 - HKLM\..\Run: [ServiceLayer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TopDesk] C:\Program Files\TopDesk\topdesk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.5] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PCSuiteForNokia3650 Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PCSuiteForNokia3650 TS.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://bzautoreparaties.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game07.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f011.mail.lycos.nl/app/uploader/FileUploader.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Autodata Limited License Service - Autodata Limited - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Microsoft Validation Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\wmiprsv.exe (file missing)
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
 • Nog 1 ding:

  Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende commando in:
  [b:a7629645e6] sc delete "Microsoft Validation Service"[/b:a7629645e6]
  Bevestig dit met OK.

  Nu zou deze regel:
  [b:a7629645e6]O23 - Service: Microsoft Validation Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\wmiprsv.exe (file missing)[/b:a7629645e6]
  uit je log verdwenen moeten zijn ;)
 • En mocht je echt willen leren loglezen.
  Meld je dan Hier aan, je komt wel op een wachtlijst te staan want het is nogal druk.

  Vergis je niet de opleiding is pittig.

  Er zijn eventueel op sites die een opleiding geven in het engels.

  Juisterr
 • Met de O11 is niks mis lekker laten staan,

  Om herinfectie via systeemherstel te voorkomen, is het raadzaam de bestaande systeemherstelpunten te verwijderen door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen.


  * [u:401b094815]Clean de Cache and Cookies in
 • Bovenstaande heeft niets geholpen.
  Ik heb zojuist de router gereset naar fabrieksinstellingen, ik heb nu nog gewoon internet, zonder dat ik de provider gegevens heb ingevoerd.
  Ik zal morgen de router eens volledig resetten om te kijken hoe het dan is. Misschien dat het een probleem bij @home kan betreffen? Ik heb wel vaker problemen gehad bij @home, met name over de snelheid.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.