Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT in verband met hardnekkige yahoo-rest

Anoniem
f.j.stols
26 antwoorden
 • Trouwens, ik zie dat yahoo steeds weer hardnekkig meelift met iets, ik weet nog niet hoe.Al verschillende malen de toolbar zowel bij software of bij FF of IE verwijderd.
 • kennelijk heb ik iets niet goed gedaan: op het bureablad krijg ik
  [img:f6ebcbb424]http://i10.tinypic.com/2qlsaw9.jpg[/img:f6ebcbb424]
  en daar kan ik weinig mee.
  Ik heb dus de beide regels
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Load]
  in kladblok geplakt.
  Of heb ik bij "bestandsnaam" fix.reg niet goed uitgevoerd?
  ik hoop dat het duidelijk is….
 • ja regedit4 hoort erbij, dus beide regels anders is het niet goed.
 • [quote:c0fd096bca="f.j.stols"]
 • graag controle van mijn log, n.a.v. hardnekkige yahoo- en symantecresten:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:13:11, on 18-3-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\WinVNC.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe
  C:\PROGRA~1\MAILWA~2\MAILWA~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\Frans\Bureaublad\F.J.Stols\schoonmaak\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://kingkongsearch.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://kingkongsearch.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://kingkongsearch.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: XBTB06823 - {BA463437-C3DE-47da-8280-87596824388A} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\TOOLBA~1.DLL
  O3 - Toolbar: 3 Search with Google - {6D53ADB7-6AD5-4A59-BFE4-7B57D2F4AA89} - C:\Program Files\Google Toolbar\toolbar-w-google-r.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.5] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash
  O4 - HKCU\..\Run: [MailWasher] C:\PROGRA~1\MAILWA~2\MAILWA~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WashAndGo - Cleanup of old Backupfiles] C:\Program Files\WashAndgo\checker.exe /check
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [InternetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {4EFA317A-8569-4788-B175-5BAF9731A549} (Microsoft Virtual Server VMRC Advanced Control) - http://www.windowsvistatestdrive.com/ActiveX/VMRCActiveXClient1.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1159339342187
  O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: ,ˆ‹
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\WinVNC.exe" -service (file missing)

  bij voorbaat dank.
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:242b55574c]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: XBTB06823 - {BA463437-C3DE-47da-8280-87596824388A} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\TOOLBA~1.DLL
  [/b:242b55574c]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.
 • aldus gedaan, maar Re-klik Yahoo blijft…
 • voer je log eens op deze pagina in http://hijackthis.de/

  gelezen in C!T april 2007 blz 18.
 • zelf was ik die duitse site met analyse ook al eens tegen gekomen. Hun advies was een 03 toolbar, een 016 DPF {305 etc en een 020 App Init er uit te halen. Zulks gedaan, en ik wacht af. In elk geval bedankt.fjs
 • ook na herstart: niets geholpen. Ik laat het zo…
 • [quote:d75e1ccfa9="Bulletproof$$_NL"]voer je log eens op deze pagina in http://hijackthis.de/

  gelezen in C!T april 2007 blz 18.[/quote:d75e1ccfa9]

  Ja maar weet je ook dat dit programma wat zo handig lijkt vele valse positieven geeft. Daarbij is het ook nog een zo dat mocht je wat vinden wat moet je er dan nog tegen doen. Het is niet het ei van columbus hoor.
 • dat heb ik begrepen..
 • Download naar je [b:ab89d94d4e]Bureaublad[/b:ab89d94d4e] (by Deckard).[list:ab89d94d4e]
  [*:ab89d94d4e][b:ab89d94d4e]Sluit[/b:ab89d94d4e] alle toepassingen en vensters.
  [*:ab89d94d4e][b:ab89d94d4e]Dubbelklik[/b:ab89d94d4e] op [b:ab89d94d4e]Comboscan.exe[/b:ab89d94d4e] om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  [*:ab89d94d4e]Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - [b:ab89d94d4e]ComboScan.txt[/b:ab89d94d4e] - openen.
  [*:ab89d94d4e]Kopiëer [b:ab89d94d4e](Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C)[/b:ab89d94d4e] en plak [b:ab89d94d4e](Ctrl+V)[/b:ab89d94d4e] de inhoud van [b:ab89d94d4e]ComboScan.txt[/b:ab89d94d4e] in je volgende antwoord.
  [/list:u:ab89d94d4e]
 • hier:
  ComboScan v20070306.20 run by Frans on 2007-03-20 at 09:01:21
  Computer is in Normal Mode.
  ——————————————————————————–

  – System Restore ————————————————————–

  Successfully created ComboScan Restore Point.


  – Last 5 Restore Point(s) –
  19: 2007-03-20 08:01:31 UTC - RP19 - ComboScan Restore Point
  18: 2007-03-18 08:51:41 UTC - RP18 - Installed Google Earth
  17: 2007-03-17 17:35:51 UTC - RP17 - Controlepunt van systeem
  16: 2007-03-16 12:16:04 UTC - RP16 - Software Distribution Service 2.0
  15: 2007-03-16 11:53:28 UTC - RP15 - Herstelbewerking


  – First Restore Point –
  1: 2007-03-09 08:45:04 UTC - RP1 - Controlepunt van systeem


  Performed disk cleanup.


  – HijackThis (run as Frans.exe) ———————————————–

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 9:01:44, on 20-3-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\WinVNC.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe
  C:\PROGRA~1\MAILWA~2\MAILWA~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\Frans\Bureaublad\comboscan.exe
  C:\DOCUME~1\Frans\BUREAU~1\FJB3D2~1.STO\SCHOON~1\Frans.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://kingkongsearch.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://kingkongsearch.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://kingkongsearch.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.5] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash
  O4 - HKCU\..\Run: [MailWasher] C:\PROGRA~1\MAILWA~2\MAILWA~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WashAndGo - Cleanup of old Backupfiles] C:\Program Files\WashAndgo\checker.exe /check
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {4EFA317A-8569-4788-B175-5BAF9731A549} (Microsoft Virtual Server VMRC Advanced Control) - http://www.windowsvistatestdrive.com/ActiveX/VMRCActiveXClient1.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1159339342187
  O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\WinVNC.exe" -service (file missing)


  – HijackThis Fixed Entries (C:\DOCUME~1\Frans\BUREAU~1\FJB3D2~1.STO\SCHOON~1\backups\) ——————————————————————————–

  backup-20070301-195109-589 R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  backup-20070301-195109-809 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  backup-20070301-195109-892 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  backup-20070314-110454-862 O4 - HKCU\..\Run: [InternetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized
  backup-20070315-031305-388 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  backup-20070315-031305-503 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  backup-20070315-031306-203 O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
  backup-20070318-114354-914 O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  backup-20070318-114355-158 O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
  backup-20070318-114356-282 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  backup-20070318-114356-828 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  backup-20070318-115017-981 O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
  backup-20070318-115131-626 O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  backup-20070318-115131-977 O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  backup-20070318-141633-196 O2 - BHO: XBTB06823 - {BA463437-C3DE-47da-8280-87596824388A} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\TOOLBA~1.DLL
  backup-20070318-141633-417 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  backup-20070318-141633-437 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

  – File Associations ———————————————————–

  .bat - batfile - "%1" %*
  .chm - chm.file - "C:\WINDOWS\hh.exe" %1
  .cmd - cmdfile - "%1" %*
  .com - comfile - "%1" %*
  .exe - exefile - "%1" %*
  .hlp - hlpfile - %SystemRoot%\System32\winhlp32.exe %1
  .inf - inffile - %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1
  .ini - inifile - %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1
  .js - JSFile - %SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*
  .lnk - lnkfile - {00021401-0000-0000-C000-000000000046}
  .pif - piffile - "%1" %*
 • tijdens het iautomatisch nhalen van een update voor FF zag ik iets van yahoo "voorbijflitsen". Vervolgens zag ik dat in Extra en Addons de mogelijkheid van een yahoo-toolbar gedeïnstalleerd kan worden. Zulks gedaan, en yahoo is (voolopig?) verdwenen. Ik denk dat de Comboscan van een halve meter tekst niet meer nodig zal zijn?
 • nee laat maar zitten, ik zocht juist het bestand in het register.

  Alles goed zo?
 • ja prima, dank je wel. fjs
 • Dit kan je nog wel even doen

  1) Open een kladblokbestand.
  2) Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.

  [code:1:4c969b185a]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Load]
  [/code:1:4c969b185a]

  3) Ga naar Bestand - Opslaan als.
  -Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  -Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  -Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  -Klik op de knop Opslaan.

  4) Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.
 • heb de tip van smeenk opgevolgd, en het verhaal opnieuw gedaan, en ook beide regels in kladbblok geplakt.Als er dan een fix.reg op het bureaublad komt en dubbelklik is er de bekende melding
  [img:fdcfb9cd1a]http://i3.tinypic.com/2dqkbpf.jpg[/img:fdcfb9cd1a]
  wel hardenkkig hè?
 • Download en installeer CCleaner
  normaal zou ik zeggen
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)

  Maar nu zeg ik instal ook die toolbar eens aub.

  start opnieuw op in normale modus.

  ga naar configuratiescherm >> software en verwijder uit de lijst
  [b:e962134dc8]Yahoo toolbar[/b:e962134dc8]


  Start [b:e962134dc8]CCleaner[/b:e962134dc8]
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Kies in ieder geval voor de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden

  klik nu in Ccleaner op [b:e962134dc8]opschonen[/b:e962134dc8] (rechts onderaan).

  start opnieuw op en vertel eens of hij nu echt weg is.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.