Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ie7 hicks?

Anoniem
None
4 antwoorden
 • hello fooks,

  Bij mijn ie7 gebeurt het dat het soms langzaam opstart en dat by sommigen sites geen video beelden of geluid uitkomt, wel popups van update your systems en dat sommigen sites heeeeel langzaam of niet herkent. Terwijl als ik de URL handmatig invoer dan komen de sites wel tevoorschijn.

  Heb bijna alle beveiligssoftware waarvan ik denk dat het voldoende is mijn internetaansluitings is via adsl=xs4all only, redelijk snel.
  Computer fujitsu-siemens scaleo 600, 1mb, radeon 9800 pro, audigy 2, modem speedtouch 510, 2x 120 gig harde schijven….

  hier mijn hijacklog:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 8:13:18, on 20-3-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\multimedia\nero\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SAService.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  E:\multimedia\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  E:\multimedia\pinnacle\pctv pro\Remote\Remoterm.exe
  E:\multimedia\Creative\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  E:\multimedia\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  E:\Util\FDF\FASTDE~1\FAST2.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  E:\multimedia\Creative\mediasource\Detector\CTDetect.exe
  E:\multimedia\Creative\mediasource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  E:\Util\Logitech 518\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.2480\GoogleToolbarNotifier.exe
  E:\Antivirus Program\Hijack\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\program files\mcafee\virusscan\scriptcl.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - E:\Internet\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] E:\multimedia\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\ppe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVRemote] E:\multimedia\pinnacle\pctv pro\Remote\Remoterm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] E:\multimedia\Creative\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] e:\multimedia\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] E:\Util\FDF\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "E:\multimedia\Creative\mediasource\Detector\CTDetect.exe" /R
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "E:\multimedia\Creative\mediasource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.2480\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [DelayShred] "c:\program files\mcafee\mshr\ShrCL.EXE" /P1 /q G:\TIJDEL~1\Content.IE5\3REAW4K4\ADS_3_~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\TPKJLW47\ADS_1_~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\3REAW4K4\ADS_4_~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\UXLZKVDT\RANDOM~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\3REAW4K4\BANNER~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\UXLZKVDT\ADS_2_~1.SH! C:\DOCUME~1\tinus\LOCALS~1\Temp\~E5000~1.SH!
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Util\Logitech 518\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\microsoft office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: PCzapper Media Manager.lnk = E:\Internet\pcZapper\pbMediaCenter.exe
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://E:\Internet\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - E:\Internet\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - E:\Internet\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - E:\Internet\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0023241169395068) (0023241169395068mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0054191167128250) (0054191167128250mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0069581170680885) (0069581170680885mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0226001168819284) (0226001168819284mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0292571167025172) (0292571167025172mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - E:\multimedia\nero\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: RegVac Registry Service (RegVacService) - Super Win Software, Inc. - E:\Antivirus Program\RegVac Registry Cleaner\RegVserv.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SAService.exe

  hartelijk dank :( :) :D :D
 • Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)
  Nog niet gebruiken.  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:710843534d]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  [/b:710843534d]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  De volgende items zijn optioneel om te fixen:
  [b:710843534d]
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\microsoft office\Office10\OSA.EXE
  [/b:710843534d]


  (Updreg is een reminder voor SoundBlaster registratie.)

  Start Ccleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Selecteer nu alleen de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op [b:710843534d]opschonen[/b:710843534d] (rechts onderaan).

  start opnieuw op en plaats een nieuw HJT logje aub.

  Juisterr
 • [quote:9ba341930a="juisterr"]Download en installeer CCleaner
  (De CCLeaner Yahoo Toolbar is niet nodig)
  Nog niet gebruiken.  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:9ba341930a]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  [/b:9ba341930a]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  De volgende items zijn optioneel om te fixen:
  [b:9ba341930a]
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\microsoft office\Office10\OSA.EXE
  [/b:9ba341930a]


  (Updreg is een reminder voor SoundBlaster registratie.)

  Start Ccleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Selecteer nu alleen de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op [b:9ba341930a]opschonen[/b:9ba341930a] (rechts onderaan).

  start opnieuw op en plaats een nieuw HJT logje aub.

  Juisterr[/quote:9ba341930a]

  Hier een nieuw logje en bedankt:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 8:55:05, on 21-3-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\multimedia\nero\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SAService.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  E:\multimedia\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  E:\multimedia\pinnacle\pctv pro\Remote\Remoterm.exe
  E:\multimedia\Creative\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  E:\multimedia\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  E:\Util\FDF\FASTDE~1\FAST2.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  E:\multimedia\Creative\mediasource\Detector\CTDetect.exe
  E:\multimedia\Creative\mediasource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  E:\Util\Logitech 518\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  E:\Antivirus Program\Hijack\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\program files\mcafee\virusscan\scriptcl.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - E:\Internet\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] E:\multimedia\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\ppe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVRemote] E:\multimedia\pinnacle\pctv pro\Remote\Remoterm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] E:\multimedia\Creative\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] e:\multimedia\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] E:\Util\FDF\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "E:\multimedia\Creative\mediasource\Detector\CTDetect.exe" /R
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "E:\multimedia\Creative\mediasource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.2480\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [DelayShred] "c:\program files\mcafee\mshr\ShrCL.EXE" /P1 /q G:\TIJDEL~1\Content.IE5\3REAW4K4\ADS_3_~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\TPKJLW47\ADS_1_~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\3REAW4K4\ADS_4_~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\UXLZKVDT\RANDOM~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\3REAW4K4\BANNER~1.SH! G:\TIJDEL~1\Content.IE5\UXLZKVDT\ADS_2_~1.SH! C:\DOCUME~1\tinus\LOCALS~1\Temp\~E5000~1.SH!
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Util\Logitech 518\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: PCzapper Media Manager.lnk = E:\Internet\pcZapper\pbMediaCenter.exe
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://E:\Internet\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - E:\Internet\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - E:\Internet\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - E:\Internet\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0023241169395068) (0023241169395068mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0054191167128250) (0054191167128250mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0069581170680885) (0069581170680885mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0226001168819284) (0226001168819284mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0292571167025172) (0292571167025172mcinstcleanup) - - (no file)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - E:\multimedia\nero\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: RegVac Registry Service (RegVacService) - Super Win Software, Inc. - E:\Antivirus Program\RegVac Registry Cleaner\RegVserv.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SAService.exe
 • * [u:97799ca37b]Clean de Cache and Cookies in

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.