Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

running processes!

hello fooks, by mijn herinstallatie van windows xp home heb ik alle programma's opnieuw geinstalleerd en opnieuw gedownload... Natuurlijk werkt xp sneller, meer geheugen vrij, alleen ben ik benieuwd naar de nieuwe processen die lijkt dat er meer is bijgekomen dan op mijn voorgaande installatie. waaronder svchost, snss, spoolsv, ntvdm, install software, en macrovision maar dat is toch een beveiligingsoftware tegen rippen? kan ik deze dan verwijderen? hier mijn hijack logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved at 8:54:19, on 13-4-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe D:\multimedia\Nvidea\Tuning\nTune\nTuneService.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SAService.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE D:\multimedia\audigy 2\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE D:\multimedia\audigy 2\DVDAudio\CTDVDDET.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE D:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe D:\multimedia\audigy 2\mediaSource\RemoteControl\RcMan.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe D:\multimedia\audigy 2\mediaSource\Detector\CTDetect.exe D:\multimedia\audigy 2\mediaSource\Go\CTCMSGo.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe D:\multimedia\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\explorer.exe D:\antivirus\hijackthis 2\HiJackThis_v2.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\program files\mcafee\virusscan\scriptcl.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028 \SiteAdv.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SiteAdv.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nTune] "D:\multimedia\Nvidea\Tuning\nTune\nTuneCmd.exe" clear O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\multimedia\audigy 2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32 /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "D:\multimedia\audigy 2\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] D:\UTILIT~1\FDF\FAST2.EXE -tray O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] D:\multimedia\audigy 2\mediaSource\RemoteControl\RcMan.exe O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] MIDIDef.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "D:\multimedia\audigy 2\mediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "D:\multimedia\audigy 2\mediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = D:\utilities\adobe reader\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = D:\utilities\adobe reader\Reader\AdobeCollabSync.exe O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) - http://download.gigabyte.com.tw/object/Dldrv.ocx O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32 \browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - D:\multimedia\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1 \mcafee\redirsvc\redirsvc.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\multimedia\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - D:\multimedia\Nvidea\Tuning\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6028\SAService.exe -- End of file - 9466 bytes grtjes van hieruit :( :) :D

Anoniem
marty1940
0 antwoorden

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.