Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log, aflsuiten zeer traag

Anoniem
Hend
3 antwoorden
 • Sinds kort is windows zeer traag in het afsluiten, het opstarten gaat zelfs nog sneller, ik ben onderhand 2 minuten bezig met alleen het afsluiten, daarom even een hijackthis log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 9:48:27, on 23-4-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  C:\PROGRA~1\EASYPH~1\Apache\apache.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\MI6841~1\MSSQL\binn\sqlservr.exe
  C:\PROGRA~1\EASYPH~1\MySql\bin\mysqld.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
  C:\PROGRA~1\EASYPH~1\Apache\apache.exe
  C:\PROGRA~1\MI6841~1\MSSQL\binn\sqlagent.exe
  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.kliksafe.nl:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = www.kliksafe.nl;www.refdag.nl;zoeken.refdag.nl;8081;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Launch Manager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
  O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
  O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\PROGRA~1\EASYPH~1\Apache\apache.exe" –ntservice (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\PROGRA~1\EASYPH~1\MySql\bin\mysqld.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:fb623781b3]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:fb623781b3]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  start opnieuw op en vertel even hoe het nu gaat.
 • Maak heel iets uit, is misschien net een halve minuut sneller geworden….

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.