Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

McAfee verdraagt eTrust Antivirus niet

Anoniem
None
17 antwoorden
 • Bij de aanschaf van een PC was eTrust antivirus software voorgeinstalleerd. Na de proefperiode is dit programma verwijderd, het register geschoond e.d.

  Bij installeren andere antivirus programma's geen problemen, echter bij installatie van McAfee suite dat xs4all aan klanten meelevert, heb ik bij installeren het probleem dat tijdens de installatie van McAfee eTrust als niet compatibel programma herkend wordt.

  Ik kom dit programma niet meer op de pc merkbaar en zichtbaar tegen.
  Iemand enig idee hoe ik de sporen van eTrust kan wissen en McAfee normaal kan installeren ?

  McAfee geeft geen support, de on-line hulpmiddelen van McAfee leiden niet tot een oplossing.

  Tips voor eTrust spoor verwijdering welkom.
  Bedankt.
 • http://www.pchelper.nl/forum/lofiversion/index.php/t28523.html (oplossing in laatste bericht)
 • Bedankt voor de reactie.

  Ik heb de methode gevolgd die wordt beschreven. Bij mij worden echter geen sleutels of waarden aangegeven.
  McAfee geeft gewoon CA eTrust Antivirus is niet compatibel. Je kan er voor kiezen om de component binnen McAfee uit te schakelen, maar dat wil ik niet. In REGEDIT alle varianten CA eTrust Antivirus uitgeprobeerd, ook Computer Associates en ComputerAssociates (die zat er ook tussen), na opschonen herstart systeem en installatie McAfee via download methode van McAfee. Dezelfde foutboodschap CA eTrust Antivirus incompatibel programma. Keuze opties OPNIEUW, ANNULEREN, OVERSLAAN. In het register kom ik geen vreemde zaken tegen. Ben ook op zoek gegaan naar common areas waar sporen worden achtergelaten. Wat gevonden is, handmatig verwijderd.

  Panda antivirus, Sopho antivirus, Kaspersky antivirus, Symantec antivirus, eTrust antivirus komen onder security monitoring voor. De hele handel verwijderd, ook McAfee. Een schone installatie van McAfee geeft weer hetzelfde probleem. Het zou kunnen zijn dat McAfee zelf ook sporen achterlaat en mogelijk op die info nog verkeerd reageert.

  Tips, suggesties welkom.

  ZoneAlarm is verwijderd.
  Consumptie van processing power en geheugen is nu opgelost.
  Dat topic is gesloten.

  Nu het probleem McAfee in relatie met andere pakketten die niet meer op het systeem staan…… :roll:
 • Hieronder een Hijack bestand.
  Misschien is daar iets uit te halen ?
  ————————————————————————

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:55:16, on 25-4-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Util\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Util\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Util\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee\8.0\ACDSee8.exe
  D:\ZIP\Util\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: IeMonitor - {8170D7DC-BDD6-461e-88EB-F047257898C9} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\DLMonitr.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: &DownloadStudio - {CB789373-04D5-4ef4-9C16-871463FD0830} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\Util\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Util\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Program Files\Util\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe" autostart
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  O8 - Extra context menu item: Add Page To DownloadStudio Scrapbook… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_snap.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Image Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_img.htm
  O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\AddUrl.html
  O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Wizard.html
  O8 - Extra context menu item: Download Page Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Selection Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_sel.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Target Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_file.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Show Page Links Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Subscribe To RSS Feed… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_rss.htm
  O8 - Extra context menu item: Verwerk met LeechGet (Parse) - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Parser.html
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {4D0C4820-53F7-4d79-A2E1-5252683CF69C} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &DownloadStudio - {4D0C4820-53F7-4d79-A2E1-5252683CF69C} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe
  O9 - Extra button: DownloadStudio - {7FCA7BD7-8F4D-4a81-BE72-A470F4E517D5} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://www.lizardtech.com/download/files/win/djvuplugin/en_US/DjVuControl_en_US.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.novabeheer.nl:9001/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  [b:5b94abffa1]O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe[/b:5b94abffa1]
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\Util\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XIb\Win32\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\Util\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XIb\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Zo te zien draait er nog een process van computer associates, de bakkers van etrust?

  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/logwatnt/

  Zoja, breek dat ding eens af in services, en verwijder (of hernoem) het.
 • Die heb ik daarom dik aangegeven. Met hijackthis dit gefixes en blijvend verwijderd. (2 entries).
  Herstart geeft hetzelfde probleem weer bij installatie van McAfee en devolgende hijacklog.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:23:38, on 25-4-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Util\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Util\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Util\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\Util\TotalCommander656\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  D:\ZIP\Util\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: IeMonitor - {8170D7DC-BDD6-461e-88EB-F047257898C9} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\DLMonitr.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: &DownloadStudio - {CB789373-04D5-4ef4-9C16-871463FD0830} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\Util\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Util\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Program Files\Util\TuneUp Utilities 2007\MemOptimizer.exe" autostart
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  O8 - Extra context menu item: Add Page To DownloadStudio Scrapbook… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_snap.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Image Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_img.htm
  O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\AddUrl.html
  O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Wizard.html
  O8 - Extra context menu item: Download Page Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Selection Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_sel.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Target Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_file.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Show Page Links Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Subscribe To RSS Feed… - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\ds_rss.htm
  O8 - Extra context menu item: Verwerk met LeechGet (Parse) - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Parser.html
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {4D0C4820-53F7-4d79-A2E1-5252683CF69C} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &DownloadStudio - {4D0C4820-53F7-4d79-A2E1-5252683CF69C} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe
  O9 - Extra button: DownloadStudio - {7FCA7BD7-8F4D-4a81-BE72-A470F4E517D5} - C:\Program Files\Util\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://www.lizardtech.com/download/files/win/djvuplugin/en_US/DjVuControl_en_US.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.novabeheer.nl:9001/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe (file missing)
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  [b:49605bd970]O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe (file missing)[/b:49605bd970]
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\Util\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XIb\Win32\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\Util\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XIb\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Deze met hijacklog gefixed.

  Probleem van McAfee installatie is er nog steeds.
  [b:049496307a]CA eTrust Antivirus[/b:049496307a] incompatibel programma,
  kies:
  DOORGAAN, ANNULEREN, OVERSLAAN.

  Het info pictogram van McAfee achter dit bericht levert niets op.
  Alleen de mededeling Antivirus scan incompatibel.
 • Sommige services laten zich niet verwijderen met hijackthis. Dan moet je hem even opzoeken in het register, de rechten aanpassen, en de regel in het register verwijderen.

  Als je geen andere CA software hebt draaien, kun je natuurlijk ook die hele directory C:\Program Files\CA verwijderen.
 • Ik heb de hele map CA met alle inhoud verwijderd. Dat geeft dan de hijackthislog die hierboven staat.

  McAfee piept weer hetzelfde bij installatie.

  Mogelijk dat het bij services opgelost moet worden.
  Weet alleen niet meer, hoe dat te doen.
  Of zelf uitzoeken of een tip…. :wink:
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:7133d87e8d]
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  [/b:7133d87e8d]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Open een kladblok bestand en kopieer onderstaande vetgedrukte tekst in dat kladblokbestand:
  [b:7133d87e8d]cd..
  cd..
  sc delete LogWatch [/b:7133d87e8d]

  Sla het op op je bureaublad als sc.bat met als type "alle bestanden"
  Dubbelklik sc.bat.

  Herstart je pc.
 • Bedankt voor je reactie.
  Deze handelingen heb ik uitgevoerd.

  Als ik McAfee probeer te installeren, is het probleem nog hetzelfde.
  "CA eTrust Antivirus" incompatibel programma.
 • Je zou natuurlijk ook een andere antivirus kunnen nemen. AOL levert een gratis antivirus van kaspersky. En avg is ook heel aardig. McAfee is niet zo heel bijzonder.

  http://www.activevirusshield.com/antivirus/freeav/index.adp
  http://download-this.us/AVGFree/
 • Hier nog wat tips. tips
 • Ik heb het probleem vanmorgen bekeken en de oplossing gevonden.
  Naadt CA eTrust antivirus en Computer Assosiates en ComputerAssociates moet nog wat verwijderd worden.

  In het register staat een register-sleutel:
  {30C10EE3-EFB3-4B7A-9CDC-50790C2B5200}

  Als je deze waarde overal verwijderd waar deze waarde in het register voorkomt, installeert McAfee als een speer.

  Vergeet niet de map c:\Program Files\CA\ te verwijderen als eTrust antivirus het enige CA programma is, anders alleen de map met eTrust antivirus stuff verwijderen.

  De sleutel komt een keer of 4 in het register voor.
  De installer/deinstaller loopt daar op stuk.
 • Blijkbaar dus een slechte installer. Hij laat een service werkend achter, verwijdert de bestanden niet, en schoont het regiser onvoldoende op. Je vraagt je soms af wat daar de oorzaak van is. Is het nou gewoon luiheid of desinteresse, of zouden ze het onmogelijk willen maken, iets anders te gebruiken.
 • fijn dat het is opgelost, maar geef svp eens aan waarom/hoe déze sleutel?
 • Via install/uninstall log kwam ik CA eTrust antivirus tegen met vermelding van de sleutel. In het register naar deze sleutel gezocht en daar ook de relatie naar CA eTrust gevonden.

  Wat betreft: Panda, Norton, AVG, Kaspersky, eTrust je komt al die programma's na uninstall misschien niet meer tegen, het register staat vol met sporen van die handel, ook verborgen mappen/bestanden die op de PC achterblijven.

  Ik bebruik ACDSee de image viewer voor het verkennen. Je ziet daar meer bestanden mee dan met de windows xp verkenner….. Het verwijderen van bestanden en mappen gaat ook eenvoudig en ook de image weergave van bestanden is gemakkelijk. Het werkt ook met andere soortgelijke programma's.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.