Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log andere comp

Anoniem
M@rc
6 antwoorden
 • Hallo..

  kunnen jullie deze ff voor mij checken?
  Bij voorbaat dank…

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:08:01, on 6-5-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe
  C:\PROGRA~1\PCVEIL~1\backweb\9743894\Program\SERVIC~1.EXE
  C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsgk32st.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\FSGK32.EXE
  C:\Program Files\PC Veilig\backweb\9743894\program\fsbwsys.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMA32.EXE
  C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fssm32.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMB32.EXE
  C:\Program Files\PC Veilig\backweb\9743894\Program\fspex.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Common\FCH32.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\PC Veilig\Common\FAMEH32.EXE
  C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsqh.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsrw.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\FSPC\fspc.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\FWES\Program\fsdfwd.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsav32.exe
  C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\FSGUI\ispnews.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\PCVEIL~1\ANTI-S~1\fsaw.exe
  C:\Program Files\PC Veilig\FSGUI\fsguidll.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\HJT\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AspireService] C:\Program Files\Acer\Acer eMode Management\AspireService.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MediaSync] C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSM32.EXE" /splash
  O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\PC Veilig\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
  O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\PC Veilig\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot
  O4 - HKLM\..\Run: [News Service] "C:\Program Files\PC Veilig\FSGUI\ispnews.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Global Startup: PC Veilig.lnk = C:\Program Files\PC Veilig\backweb\9743894\Program\fspex.exe
  O8 - Extra context menu item: &Deze pop-up blokkeren - C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Spyware\blockpopups.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Webfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\PC Veilig\FSPC\fspcmsie.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\PC Veilig\FSPC\fspcmsie.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Webfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\PC Veilig\FSPC\fspcmsie.dll
  O9 - Extra button: IE-shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Spyware\ieshield.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-shield… - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Spyware\ieshield.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing

  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Acer Media Server - Acer Inc. - C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaServerService.exe
  O23 - Service: PC Veilig (BackWeb Plug-in - 9743894) - F-Secure Corp. - C:\PROGRA~1\PCVEIL~1\backweb\9743894\Program\SERVIC~1.EXE
  O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\Anti-Virus\fsgk32st.exe
  O23 - Service: FSBWSYS - F-Secure Corp. - C:\Program Files\PC Veilig\backweb\9743894\program\fsbwsys.exe
  O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\FWES\Program\fsdfwd.exe
  O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\FSPC\fshttps\fshttps.exe
  O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\PC Veilig\Common\FSMA32.EXE
 • Vertel eerst even wat de problemen zijn.
 • Die computer is ontzettend traag!
  Echt heel irritant,
  ik dacht misschien komt het door de Spyware wat erop zou kunnen zitten.
  Al diverse progs gebruikt om ze te verwijderen, Adaware, enz.

  Maar nu denk ik dat het toch aan die trage slome virusscanner ligt, PC Veilig heet het van Planet Internet.

  Deze zou ik dus van de log kunnen verwijderen:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

  Toch maar beter Ariva als virusscanner erop zetten? (die paraplu…)
 • Die computer is ontzettend traag!
  Echt heel irritant,
  ik dacht misschien komt het door de Spyware wat erop zou kunnen zitten.
  Al diverse progs gebruikt om ze te verwijderen, Adaware, enz.

  Maar nu denk ik dat het toch aan die trage slome virusscanner ligt, PC Veilig heet het van Planet Internet.

  Deze zou ik dus van de log kunnen verwijderen:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

  Toch maar beter Ariva als virusscanner erop zetten? (die paraplu…)

  sorry dubbelpost…
 • Voer de instructies uit die op deze site beschreven worden.
  Help! Mijn computer is traag!
 • Ok, ik zit nu op die comp, ik ga eens bekijken :)

  Hij geeft trouwens ook elke keer een foutmelding van Windows Defender als hij opgestart is:

  Windows Defender

  Application failed to initialize: 0x800106ba. A problem caused Windows Defender Service to stop. To start service, restart your computer or search Help and Support on how to start a service manually.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.