Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT file

Anoniem
juisterr
5 antwoorden
  • Sinds ik gisteren Vista opnieuw heb geïnstalleerd, heb ik geregeld last van een zeer actieve harddisk, ook als ik niks aan het doen ben. Ik dacht, misschien is er iets te zien in mijn logfile.

    [code:1:ff0a6929b2]Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 0:04:09, on 14-5-2007
    Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)

    Running processes:
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
    C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Windows\System32\mobsync.exe
    C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    F:\OPSLAG\Applicaties\hijackthis\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.startpagina.nl
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Muiz Vista unattended
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
    O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s
    O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
    O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
    O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
    O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
    O13 - Gopher Prefix:
    O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
    O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
    O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
    O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
    O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
    O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
    O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
    O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

    [/code:1:ff0a6929b2]
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
    Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
    [b:8ae71420c0]
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    [/b:8ae71420c0]
    Sluit alle vensters behalve Hijackthis
    Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.
  • Ik heb dit direct gedaan toen ik het las, ik was alleen vergeten hier een berichtje te plaatsen. Solly ;-)

    Harddisk activiteit kan daarmee verklaard worden? Of duidt het op wat anders?
  • Dat kan ja, mag ik een nieuw HJT logje van je.
  • Sure, maar onderstaande zaken willen niet weg:

    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

    [quote:342c96a7de]Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 23:23:57, on 18-5-2007
    Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)

    Running processes:
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
    C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOC423.EXE
    C:\Windows\System32\mobsync.exe
    C:\Windows\system32\conime.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
    F:\OPSLAG\Applicaties\hijackthis\HijackThis.exe
    C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
    C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
    C:\Windows\system32\DllHost.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.startpagina.nl
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
    O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s
    O4 - HKLM\..\Run: [BOC-423] C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC423.exe
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
    O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
    O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
    O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
    O13 - Gopher Prefix:
    O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
    O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
    O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
    O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
    O23 - Service: BOCore - COMODO - C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe
    O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
    O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
    O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
    O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

    [/quote:342c96a7de]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.