Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

spam & spam

Anoniem
None
12 antwoorden
 • Hoi, ik heb soms als ik op internet zit, terwijl ik op betrouwbare sites surf, last van plotseling opende vensters met daarin drivecleaner of wixawin ofzo. Nu mijn vraag: hoe dit op te lossen?


  Ik heb alvast een logje gemaakt:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:37:06, on 6-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Free\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\33ZLHJSE\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {35998EBB-32F6-4F7C-8360-73E3052F35C1} - C:\WINDOWS\system32\awvtt.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {CD3447D4-CA39-4377-8084-30E86331D74C} - C:\WINDOWS\system32\byfeclcx.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47} - C:\WINDOWS\system32\gebbbbx.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer] C:\Program Files\Magix\Video Deluxe\TrayServer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [ApachInc] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xqgxpqsx.dll",realset
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://D:\Mijn documenten\Erik\Babylon\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: awvtt - C:\WINDOWS\system32\awvtt.dll
  O20 - Winlogon Notify: gebbbbx - C:\WINDOWS\SYSTEM32\gebbbbx.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
 • Download [b:45e60ec7ed]VirtumundoBegone[/b:45e60ec7ed], sla dit op op je bureaublad.

  Dubbelklik op [b:45e60ec7ed]VirtumundoBeGone.exe[/b:45e60ec7ed] en volg de aanwijzingen.
  Schrik niet als je een blauw scherm met een foutmelding te zien krijgt - dit is normaal.

  Als de fix klaar is, start je de pc opnieuw op.
  Plaats de inhoud van het logbestand [b:45e60ec7ed]VBG.TXT[/b:45e60ec7ed], dat nu op je bureaublad staat, hier in je volgende bericht.

  Download:
  Sla het bestand op je bureaublad op, daarna mag je het dubbelklikken.

  Er zal een schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels voorbijkomen, daarna zal dit scherm vanzelf sluiten, dit is normaal.
  [b:45e60ec7ed]Mogelijk[/b:45e60ec7ed] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:45e60ec7ed]sluit deze niet af[/b:45e60ec7ed] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze zijn werk doen.

  Daarna de [b:45e60ec7ed]PC herstarten[/b:45e60ec7ed] en nogmaals RemoveVideoActiveXObject.exe dubbelklikken.
  Zoek daarna even het volgende bestand op C:\[b:45e60ec7ed]RVAXO-results.log[/b:45e60ec7ed]
  Dubbelklik dit bestand, het zal als een logje openen, post de inhoud in je volgende bericht tesamen met een logje van HijackThis.
 • [06/07/2007, 9:16:18] - VirtumundoBeGone v1.5 ( "C:\Documents and Settings\Gebruier\Bureaublad\VirtumundoBeGone.exe" )
  [06/07/2007, 9:16:22] - Detected System Information:
  [06/07/2007, 9:16:22] - Windows Version: 5.1.2600, Service Pack 2
  [06/07/2007, 9:16:22] - Current Username: Gebruier (Admin)
  [06/07/2007, 9:16:22] - Windows is in NORMAL mode.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Searching for Browser Helper Objects:
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 1: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (Adobe PDF Reader Link Helper)
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 2: {615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804} ()
  [06/07/2007, 9:16:22] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Checking for HKLM\…\Winlogon\Notify\awvtt
  [06/07/2007, 9:16:22] - Found: HKLM\…\Winlogon\Notify\awvtt - This is probably Virtumundo.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Assigning {615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804} MSEvents Object
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO list has been changed! Starting over…
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 1: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (Adobe PDF Reader Link Helper)
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 2: {615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804} (MSEvents Object)
  [06/07/2007, 9:16:22] - ALERT: Found MSEvents Object!
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 3: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (SSVHelper Class)
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 4: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} ()
  [06/07/2007, 9:16:22] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:22] - No filename found. Continuing.
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 5: {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} ()
  [06/07/2007, 9:16:22] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Checking for HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg
  [06/07/2007, 9:16:22] - Key not found: HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg, continuing.
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 6: {E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47} ()
  [06/07/2007, 9:16:22] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Checking for HKLM\…\Winlogon\Notify\gebbbbx
  [06/07/2007, 9:16:22] - Found: HKLM\…\Winlogon\Notify\gebbbbx - This is probably Virtumundo.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Assigning {E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47} MSEvents Object
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO list has been changed! Starting over…
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 1: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (Adobe PDF Reader Link Helper)
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 2: {615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804} (MSEvents Object)
  [06/07/2007, 9:16:22] - ALERT: Found MSEvents Object!
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 3: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (SSVHelper Class)
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 4: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} ()
  [06/07/2007, 9:16:22] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:22] - No filename found. Continuing.
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 5: {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} ()
  [06/07/2007, 9:16:22] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:22] - Checking for HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg
  [06/07/2007, 9:16:22] - Key not found: HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg, continuing.
  [06/07/2007, 9:16:22] - BHO 6: {E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47} (MSEvents Object)
  [06/07/2007, 9:16:22] - ALERT: Found MSEvents Object!
  [06/07/2007, 9:16:22] - Finished Searching Browser Helper Objects
  [06/07/2007, 9:16:22] - *** Detected MSEvents Object
  [06/07/2007, 9:16:22] - Trying to remove MSEvents Object…
  [06/07/2007, 9:16:23] - Terminating Process: IEXPLORE.EXE
  [06/07/2007, 9:16:23] - Terminating Process: RUNDLL32.EXE
  [06/07/2007, 9:16:23] - Disabling Automatic Shell Restart
  [06/07/2007, 9:16:23] - Terminating Process: EXPLORER.EXE
  [06/07/2007, 9:16:24] - Suspending the NT Session Manager System Service
  [06/07/2007, 9:16:24] - Terminating Windows NT Logon/Logoff Manager
  [06/07/2007, 9:16:24] - Re-enabling Automatic Shell Restart
  [06/07/2007, 9:16:24] - File to disable: C:\WINDOWS\system32\awvtt.dll
  [06/07/2007, 9:16:24] - Renaming C:\WINDOWS\system32\awvtt.dll -> C:\WINDOWS\system32\awvtt.dll.vir
  [06/07/2007, 9:16:24] - File successfully renamed!
  [06/07/2007, 9:16:24] - Removing HKLM\…\Browser Helper Objects\{615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804}
  [06/07/2007, 9:16:24] - Removing HKCR\CLSID\{615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804}
  [06/07/2007, 9:16:24] - Adding Kill Bit for ActiveX for GUID: {615CC55A-FEC5-407A-8F80-E57AC154B804}
  [06/07/2007, 9:16:24] - Deleting ATLEvents/MSEvents Registry entries
  [06/07/2007, 9:16:24] - Removing HKLM\…\Winlogon\Notify\awvtt
  [06/07/2007, 9:16:24] - Searching for Browser Helper Objects:
  [06/07/2007, 9:16:24] - BHO 1: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (Adobe PDF Reader Link Helper)
  [06/07/2007, 9:16:24] - BHO 2: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (SSVHelper Class)
  [06/07/2007, 9:16:24] - BHO 3: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} ()
  [06/07/2007, 9:16:24] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:24] - No filename found. Continuing.
  [06/07/2007, 9:16:24] - BHO 4: {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} ()
  [06/07/2007, 9:16:24] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:24] - Checking for HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg
  [06/07/2007, 9:16:24] - Key not found: HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg, continuing.
  [06/07/2007, 9:16:24] - BHO 5: {E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47} (MSEvents Object)
  [06/07/2007, 9:16:24] - ALERT: Found MSEvents Object!
  [06/07/2007, 9:16:24] - Finished Searching Browser Helper Objects
  [06/07/2007, 9:16:24] - *** Detected MSEvents Object
  [06/07/2007, 9:16:24] - Trying to remove MSEvents Object…
  [06/07/2007, 9:16:25] - Terminating Process: IEXPLORE.EXE
  [06/07/2007, 9:16:25] - Terminating Process: RUNDLL32.EXE
  [06/07/2007, 9:16:25] - Disabling Automatic Shell Restart
  [06/07/2007, 9:16:25] - Terminating Process: EXPLORER.EXE
  [06/07/2007, 9:16:25] - Suspending the NT Session Manager System Service
  [06/07/2007, 9:16:25] - Terminating Windows NT Logon/Logoff Manager
  [06/07/2007, 9:16:25] - Re-enabling Automatic Shell Restart
  [06/07/2007, 9:16:25] - File to disable: C:\WINDOWS\system32\gebbbbx.dll
  [06/07/2007, 9:16:25] - Renaming C:\WINDOWS\system32\gebbbbx.dll -> C:\WINDOWS\system32\gebbbbx.dll.vir
  [06/07/2007, 9:16:25] - File successfully renamed!
  [06/07/2007, 9:16:25] - Removing HKLM\…\Browser Helper Objects\{E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47}
  [06/07/2007, 9:16:26] - Removing HKCR\CLSID\{E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47}
  [06/07/2007, 9:16:26] - Adding Kill Bit for ActiveX for GUID: {E5225210-F293-40FE-BB2F-D5A3C7F13C47}
  [06/07/2007, 9:16:26] - Deleting ATLEvents/MSEvents Registry entries
  [06/07/2007, 9:16:26] - Removing HKLM\…\Winlogon\Notify\gebbbbx
  [06/07/2007, 9:16:26] - Searching for Browser Helper Objects:
  [06/07/2007, 9:16:26] - BHO 1: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (Adobe PDF Reader Link Helper)
  [06/07/2007, 9:16:26] - BHO 2: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (SSVHelper Class)
  [06/07/2007, 9:16:26] - BHO 3: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} ()
  [06/07/2007, 9:16:26] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:26] - No filename found. Continuing.
  [06/07/2007, 9:16:26] - BHO 4: {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} ()
  [06/07/2007, 9:16:26] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
  [06/07/2007, 9:16:26] - Checking for HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg
  [06/07/2007, 9:16:26] - Key not found: HKLM\…\Winlogon\Notify\jocvndtg, continuing.
  [06/07/2007, 9:16:26] - Finished Searching Browser Helper Objects
  [06/07/2007, 9:16:26] - Finishing up…
  [06/07/2007, 9:16:26] - A restart is needed.
  [06/07/2007, 9:16:28] - Attempting to Restart via STOP error (Blue Screen!)

  ———————————–

  —————-RemoveVideoActiveXObject.exe first run————-

  Files found:

  C:\WINDOWS\system32\awvtt.dll.vir
  C:\WINDOWS\system32\gebbbbx.dll.vir
  C:\WINDOWS\system32\ttvwa.ini2
  C:\WINDOWS\system32\ttvwa.bak1
  C:\WINDOWS\system32\ttvwa.bak2
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\AutoRun.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\closedbgout.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\eauninstall.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\enableirsocketutil.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\iplus_setup.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\mgxfonts.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\protect.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\SendStats.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\Setup.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\SimCity 4_uninst.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\bye31.tmp\Disk1\setup.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\DivC.tmp\DivXInstaller.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\NeroBar.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\SetupX.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Toolbar.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\wmfdist.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\wmfdist95.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\DirectX\dxsetup.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Setup\NeroDelTmp.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\apmbmhnk.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\AutoRunGUI.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\binkw32.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\Core.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\Engine.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\IFC23.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\ihnpbcfw.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\InfoWindow.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\khtprhxv.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvci70.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvci70d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvcirt.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvcp70.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvcp70d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvcp71.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\msvcp71d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\MSVCR70.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\MSVCR70d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\MSVCR71.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\MSVCR71d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\MSVCRt.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\ogg.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\ogg_d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\protect.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\UbiStats.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\vorbis.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\vorbisfile.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\vorbisfile_d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\vorbis_d.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\Window.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\ismp002\win32ppk.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\isp10.tmp\_Setup.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\isp2F.tmp\_Setup.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\Nero Web\Apatch.DLL
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\Nero Web\Unrar.DLL
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\AReadyLB_Nero.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\DirectX\DSETUP.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Redist\DirectX\dsetup32.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Setup\eulaver.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\NeroDemo12550\Setup\NPS.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\nro.tmp\AdvrCntr2.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\nro.tmp\ShellManager.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\nro.tmp\ShellManager10E2D762.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{CA9EC1C6-3B51-11D6-B1A9-BCD2747AA951}\CTCabEx.DLL
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{CA9EC1C6-3B51-11D6-B1A9-BCD2747AA951}\isrt.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{CA9EC1C6-3B51-11D6-B1A9-BCD2747AA951}\SetSoftSize.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{CA9EC1C6-3B51-11D6-B1A9-BCD2747AA951}\_IsRes.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{CA9EC1C6-3B51-11D6-B1A9-BCD2747AA951}\_IsUser.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{D43F13A1-1E39-4BD4-9682-DF889FE75421}\CTCabEx.DLL
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{D43F13A1-1E39-4BD4-9682-DF889FE75421}\isrt.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{D43F13A1-1E39-4BD4-9682-DF889FE75421}\SetSoftSize.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{D43F13A1-1E39-4BD4-9682-DF889FE75421}\_IsRes.dll
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temp\{D43F13A1-1E39-4BD4-9682-DF889FE75421}\_IsUser.dll

  Uninstallers Rogue scanners:


  Folders Found:


  ————–RemoveVideoActiveXObject.exe last run—————

  Files found:


  Uninstallers Rogue scanners:


  Folders Found:

  ———————————————————–


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:16:54, on 7-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\33ZLHJSE\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} - C:\WINDOWS\system32\jocvndtg.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer] C:\Program Files\Magix\Video Deluxe\TrayServer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://D:\Mijn documenten\Erik\Babylon\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
 • Doe de volgende stappen:

  1. Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:eff58ad4e3]Select All[/b:eff58ad4e3].
  Klik op de knop [b:eff58ad4e3]Empty Selected[/b:eff58ad4e3].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:eff58ad4e3]Select All[/b:eff58ad4e3].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:eff58ad4e3]Empty Selected[/b:eff58ad4e3].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:eff58ad4e3]Select All[/b:eff58ad4e3].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:eff58ad4e3]Empty Selected[/b:eff58ad4e3].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:eff58ad4e3]Exit[/b:eff58ad4e3] om het programma af te sluiten.

  2. Download [b:eff58ad4e3]Dr.Web CureIt[/b:eff58ad4e3] naar je bureaublad:
  ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

  3. Start de computer in veilige modus.

  4. Dubbelklik [b:eff58ad4e3]drweb-cureit.exe[/b:eff58ad4e3] en sta het toe om de express scan te starten.
  Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
  Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik [b:eff58ad4e3]Options[/b:eff58ad4e3] > Change Settings
  Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
  Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
  Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
  Klik daarna de [b:eff58ad4e3]groene pijl[/b:eff58ad4e3] rechts om de scan te starten.
  Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
  Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: [img:eff58ad4e3]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:eff58ad4e3]
  Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: [b:eff58ad4e3]Move incurable[/b:eff58ad4e3] zoals je zal zien in volgende afbeelding:
  [img:eff58ad4e3]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:eff58ad4e3]
  Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
  Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik [b:eff58ad4e3]file[/b:eff58ad4e3] en kies [b:eff58ad4e3]save report list[/b:eff58ad4e3]. Bewaar de log op je bureaublad.
  Sluit daarna Dr.Web Cureit.

  5. [b:eff58ad4e3]Herstart[/b:eff58ad4e3] je computer in normale modus!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
  Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post tesamen met een logje van Hijackthis ;)
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:35:48, on 7-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\SPAQH437\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} - C:\WINDOWS\system32\jocvndtg.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer] C:\Program Files\Magix\Video Deluxe\TrayServer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://D:\Mijn documenten\Erik\Babylon\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  VBAOL11.CHM\html/olobjAddressEntries.htm C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1043\VBAOL11.CHM Modification of VBS.Petik
  VBAOL11.CHM C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1043 Archive contains infected objects Moved.
  A0029470.exe C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP132 Trojan.DownLoader.22411 Deleted.
  A0029473.exe C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP132 Trojan.MulDrop.6428 Deleted.
  A0029686.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Virtumod Deleted.
  A0029828.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Virtumod Deleted.
  A0029829.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Click.2485 Deleted.
  A0029963.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Click.2485 Deleted.
  A0029965.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Virtumod Deleted.
  A0029966.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Virtumod Deleted.
  A0029979.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Click.2485 Deleted.
  A0032058.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Virtumod Deleted.
  A0032059.dll C:\System Volume Information\_restore{E3D3D755-EBBC-485E-AA46-BBA58B42640F}\RP133 Trojan.Virtumod Deleted.
  bytiqiob.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
  ekaljokx.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
  mkbgjsse.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
  mujboscx.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
  ppqbowgv.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
  vhnrsgvv.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
  xqgxpqsx.dll C:\WINDOWS\system32 Trojan.Virtumod Deleted.
  ynvlcibx.exe C:\WINDOWS\system32 Trojan.Click.2485 Deleted.
 • Download [b:99c995cbdf]Combofix[/b:99c995cbdf] naar je bureaublad.
  Dubbelklik [b:99c995cbdf]combofix.exe[/b:99c995cbdf]
  Volg de instructies.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix gedaan heeft en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  Groeten smeenk ;)
 • "Gebruier" - 2007-06-09 7:17:30 Service Pack 2 NTFS
  ComboFix 07-06-3B - Running from: "C:\Documents and Settings\Gebruier\Bureaublad\"


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-09 to 2007-06-09 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-06-07 15:47 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Gebruier\DoctorWeb
  2007-06-07 15:14 32,888 –a—— C:\WINDOWS\system32\RemoveVideoActiveXObject.reg
  2007-06-07 15:14 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\RVAXO
  2007-06-06 19:05 55,316 –a—— C:\WINDOWS\system32\jocvndtg.dll
  2007-06-03 21:29 <DIR> d——– C:\Program Files\Total Video Converter
  2007-06-03 18:10 <DIR> d——– C:\Program Files\GPL MPEG Decoder
  2007-05-31 23:43 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Download Manager
  2007-05-31 08:44 823,296 –a—— C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c.dll
  2007-05-31 08:44 823,296 –a—— C:\WINDOWS\system32\divx_xx07.dll
  2007-05-31 08:44 802,816 –a—— C:\WINDOWS\system32\divx_xx11.dll
  2007-05-31 08:44 740,442 –a—— C:\WINDOWS\system32\DivX.dll


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-06-06 19:00:06 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Gebruier\APPLIC~1\LimeWire
  2007-06-06 18:44:39 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Gebruier\APPLIC~1\U3
  2007-06-06 16:55:11 188 —-a-w C:\WINDOWS\system32\eDataSecurity.dat
  2007-06-05 14:06:43 ——– d—–w C:\Program Files\DivX
  2007-06-03 19:29:29 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Gebruier\APPLIC~1\uTorrent
  2007-06-01 07:28:18 ——– d—–w C:\Program Files\Winamp
  2007-05-31 06:45:07 524,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXsm.exe
  2007-05-30 21:03:25 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Gebruier\APPLIC~1\Babylon
  2007-05-17 13:12:25 ——– d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-05-04 18:50:08 ——– d—–w C:\Program Files\QuickTime
  2007-04-29 20:58:50 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Gebruier\APPLIC~1\ArcSoft
  2007-04-29 20:55:26 ——– d—–w C:\Program Files\Web Products
  2007-04-29 20:55:26 ——– d—–w C:\Program Files\Registration
  2007-04-29 20:55:25 ——– d—–w C:\Program Files\ui
  2007-04-29 20:55:22 ——– d—–w C:\Program Files\SysAlbum
  2007-04-29 20:55:20 ——– d—–w C:\Program Files\Texture
  2007-04-29 20:55:17 ——– d—–w C:\Program Files\shapes
  2007-04-29 20:55:17 ——– d—–w C:\Program Files\Samples
  2007-04-29 20:55:16 ——– d—–w C:\Program Files\Edges
  2007-04-29 20:55:16 ——– d—–w C:\Program Files\animation
  2007-04-29 20:55:16 ——– d—–w C:\Program Files\albums
  2007-04-29 20:55:15 ——– d—–w C:\Program Files\Web
  2007-04-29 20:55:15 ——– d—–w C:\Program Files\Greeting
  2007-04-29 20:55:11 ——– d—–w C:\Program Files\Frames
  2007-04-29 20:54:59 ——– d—–w C:\Program Files\Fantasy
  2007-04-29 20:54:46 ——– d—–w C:\Program Files\Calendar
  2007-04-23 00:15:29 3,596,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
  2007-04-23 00:15:18 200,704 —-a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
  2007-04-23 00:15:18 1,044,480 —-a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
  2007-04-23 00:02:34 73,728 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
  2007-04-23 00:02:34 196,608 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
  2007-04-23 00:02:33 53,248 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI10.dll
  2007-04-23 00:02:31 593,920 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpuGUI11.dll
  2007-04-23 00:02:31 57,344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpv11.dll
  2007-04-23 00:02:31 344,064 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpus11.dll
  2007-04-23 00:02:31 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu11.dll
  2007-04-23 00:02:31 294,912 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dpu10.dll
  2007-04-23 00:01:47 12,288 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXWMPExtType.dll
  2007-04-23 00:01:46 124,472 —-a-w C:\WINDOWS\system32\DivXCodecUpdateChecker.exe
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-04-15 10:10:06 ——– d—–w C:\Program Files\MediaMonkey
  2007-04-11 19:05:38 ——– d—–w C:\Program Files\ACASystems
  2007-03-25 08:34:57 82,312 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-03-25 08:34:57 467,444 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2007-03-23 21:39:59 1,168 —-a-w C:\WINDOWS\mozver.dat
  2007-03-18 22:07:07 0 —-a-w C:\WINDOWS\nsreg.dat
  2007-03-17 13:45:54 293,376 —-a-w C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
  2007-03-14 19:32:29 249,856 ——w C:\WINDOWS\Setup1.exe
  2007-03-14 19:32:27 73,216 —-a-w C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll [2006-12-15 04:23]
  {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22}=C:\WINDOWS\system32\jocvndtg.dll [2007-06-06 19:05]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 13:22 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2007-02-02 20:58]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-03-14 20:05]
  "TrayServer"="C:\Program Files\Magix\Video Deluxe\TrayServer.exe" [2006-10-04 16:41]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 09:41]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 13:54]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-09-02 15:00]
  "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 12:48]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" []
  "updateMgr"="c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 16:45]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
  "InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Acer Empowering Technology.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Acer Empowering Technology.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\Acer Empowering Technology.lnkCommon Startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Acer WLAN 11g USB Dongle.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Acer WLAN 11g USB Dongle.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\Acer WLAN 11g USB Dongle.lnkCommon Startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Reader Speed Launch.lnk
  backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acer Empowering Technology Monitor]
  C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]
  ALCMTR.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG7_CC]
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Babylon Client]
  D:\Mijn documenten\Erik\Babylon\Babylon.exe -AutoStart

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Creative Detector]
  "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTRegRun]
  C:\WINDOWS\CTRegRun.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Easy-PrintToolBox]
  C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\eDataSecurity Loader]
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray]
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\eRecoveryService]
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IMEKRMIG6.1]
  C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IMJPMIG8.1]
  "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iPlusAgent]
  "C:\Program Files\iriver\iriver plus\iAgent.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
  "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LaunchApp]
  Alaunch

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
  "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSPY2002]
  C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ntiMUI]
  c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
  RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
  nwiz.exe /install

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PHIME2002A]
  C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PHIME2002ASync]
  C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
  "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]
  RTHDCPL.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SkyTel]
  SkyTel.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
  "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WarReg_PopUp]
  C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe /idle

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost *netsvcs*


  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\L]
  AutoRun\command- L:\LaunchU3.exe -a

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{89f85ea0-0e03-11dc-875c-0019216797ec}]
  AutoRun\command- L:\LaunchU3.exe -a


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-06-01 17:57:00 C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.692 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-06-09 07:19:48
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-06-09 7:20:02

  — E O F —
 • Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  [b:3352f15bf5]R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} - C:\WINDOWS\system32\jocvndtg.dll [/b:3352f15bf5]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  [b:3352f15bf5]
 • zo op het eerste gezicht geen problemen  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:29:13, on 9-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Gebruier\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\LW09Z988\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer] C:\Program Files\Magix\Video Deluxe\TrayServer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://D:\Mijn documenten\Erik\Babylon\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
 • Logje is schoon :)
 • super bedankt!

  jullie hebben mij al vaak geholpen, daarom stuur ik al mijn vrienden als zij een probleempje hebben om ook eens naar deze site te gaan.

  Groeten, Jeroen
 • Graag gedaan hoor :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.