Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

dll file verdwenen?

Anoniem
juisterr
31 antwoorden
 • Ook ik heb een verkeerde site aangeklikt en het Vundo virus binnen gehaald. Mbv de info van "juisterr", elders op het forum, heb ik gelukkig het virus kunnen verwijderen. Alles werkt prima weer.
  Echter bij het opstarten van Windows XP komt er een melding:

  "kan c:\windows\system32\hjgkqnel.dll niet laden"

  Is dat met het verwijderen van Vundo verloren gegaan (waarschijnlijkl wel), wat is dit voor een file (wat doet het) en hoe kan ik voorkomen dat deze mededeling weer verschijnt (maw hoe los ik dit op)?

  JdH
 • Dat is duidelijk nog een overblijfsel van het Vundo-virus. Lijkt me dat nog niet alles van je PC verwijderd is. Heb je al een log van HJT laten controleren ? Misschien wel nuttig om alle sporen uit te wissen.
 • Zeer waarschijnlijk inderdaad een regeltje, wat je met hijackthis nog even moet verwijderen. Als je slim bent, sluit je gewoon even aan op je oude topic. Dan is de voorgeschiedenis ook meteen duidelijk.
 • Wanneer ik VundoFix nog een keer laten scannen, vindt ie niets meer.
  In de HijackThis log staat inderdaad nog een regeltje onder O4, nl.

  O4-HKLM\..\Run;{ApachInc}rundll32.exe"C:\WINDOWS\system32\hjgkqnel.dll",realset

  Is het de bedoeling dat ik deze regel aanvink en de "Fix checked" knop indruk? Gaat dan alles goed?
  Wordt dit dan automatisch verwijdert of wordt het gerepareerd, of heb ik dan met een normaal programma op mijn PC een probleem?

  JdH
 • Zou je kunnen doen, maar wacht even het oordeel af van een hijackthis fanaat. ;-)
 • ben ik dat gerben.

  die regel kan je fixen hoor, en plaats gelijk een nieuw logje want misschien zit er nog meer in.
 • Hoi juisterr, ouwe rot,
  Ik heb de regel mbv hijackthis gefixed. So far so good (till now!).
  De volgende log heb ik daarna gemaakt. Zit er nog iets in wat er uit moet?

  JdH

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 21:38:14, on 9-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
  C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  d:\Program Files\Diskeeper\DKService.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\WhiteCanyon\SecureClean 4\scwatch4.exe
  D:\Program Files\Cleaning PC\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\J.G.M. de Hart\Bureaublad\Cleaning PC\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.meteonet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - D:\PROGRA~1\CLEANI~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} - C:\WINDOWS\system32\clrwobxc.dll
  O2 - BHO: (no name) - {93AAE061-B10A-452C-AC01-8ED183B43EB2} - (no file)
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - D:\PROGRA~1\CLEANI~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [j3291235] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j3291235.dll sook
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\PROGRA~1\CLEANI~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/1141bb5910b9d8dda917/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {5DBF08EF-4BDE-11D3-B8E4-0080C84E9C66} (Medi@Show Control) - http://khmpmueller.gmxhome.de/MediaShow.cab
  O16 - DPF: {62FA83F7-20EC-4D62-AC86-BAB705EE1CCD} (SmartCode ViewerX VNC Control) - http://www.s-code.com/products/viewerx/webvnc/viewerx_static.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.novabeheer.nl:9001/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {928626A3-6B98-11CF-90B4-00AA00A4011F} (SurroundVideoCtrl Object) - http://nl.encarta.msn.com/encnet/external/MSSurVid.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/sj/en/check/qdiagh.cab?319
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - d:\Program Files\Diskeeper\DKService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR2a\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR2a\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: SCWatch 4.0 - WhiteCanyon Inc. - C:\Program Files\WhiteCanyon\SecureClean 4\scwatch4.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - D:\Program Files\Cleaning PC\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


  End of file - 13349 bytes
 • Jazeker dehart


  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:145b0aeac7]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {92A444D2-F945-4dd9-89A1-896A6C2D8D22} - C:\WINDOWS\system32\clrwobxc.dll
  O2 - BHO: (no name) - {93AAE061-B10A-452C-AC01-8ED183B43EB2} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [j3291235] rundll32 C:\WINDOWS\system32\j3291235.dll sook
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/1141bb5910b9d8dda917/netzip/RdxIE601.cab
  [/b:145b0aeac7]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:145b0aeac7]Extra[/b:145b0aeac7] -> [b:145b0aeac7]Mapopties…[/b:145b0aeac7]
  Controleer onder [b:145b0aeac7]Weergave[/b:145b0aeac7] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\[b:145b0aeac7]clrwobxc.dll[/b:145b0aeac7]

  Download [b:145b0aeac7]Combofix[/b:145b0aeac7] naar je Bureaublad.
  Dubbelklik [b:145b0aeac7]Combofix.exe[/b:145b0aeac7]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:145b0aeac7]NIET[/b:145b0aeac7] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:145b0aeac7]combofix.txt[/b:145b0aeac7] openen.
  Plaats dit log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Hoi Juisterr,

  Gedaan wat er in je antwoord stond mbt Hijackthis.
  Combofix .exe gedownload op het buroblad. Maar helaas, dat werkte niet.
  Eerst komt er een beveiligingswaarschuwing van Microsoft beveiliging, druk ik op uitvoeren. Vervolgens komt er een DOS schermpje met daarop "please wait ….."en dan weer een DOS schermpje, maar dat is zo snel verdwenen, dat ik niet kan zien wat er op staat. Vervolgens gebeurt er niets (dus geen "Y" of "y" intypen)!!
  Als ik het icoontje weer aanklik gebeurt er weer hetzelfde??
  Dus voorlopig alleen maar de nieuwe Hijackthis log, gemaakt na je genoemde akties.
  Ben ik er nu of moet er nog iets gebeuren?

  JdH


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 21:11:43, on 10-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
  C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  d:\Program Files\Diskeeper\DKService.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe
  C:\Program Files\WhiteCanyon\SecureClean 4\scwatch4.exe
  D:\Program Files\Cleaning PC\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\J.G.M. de Hart\Bureaublad\Cleaning PC\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.meteonet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - D:\PROGRA~1\CLEANI~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - D:\PROGRA~1\CLEANI~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\npjpi150_11.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\PROGRA~1\CLEANI~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {5DBF08EF-4BDE-11D3-B8E4-0080C84E9C66} (Medi@Show Control) - http://khmpmueller.gmxhome.de/MediaShow.cab
  O16 - DPF: {62FA83F7-20EC-4D62-AC86-BAB705EE1CCD} (SmartCode ViewerX VNC Control) - http://www.s-code.com/products/viewerx/webvnc/viewerx_static.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.novabeheer.nl:9001/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {928626A3-6B98-11CF-90B4-00AA00A4011F} (SurroundVideoCtrl Object) - http://nl.encarta.msn.com/encnet/external/MSSurVid.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/sj/en/check/qdiagh.cab?319
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - d:\Program Files\Diskeeper\DKService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR2a\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR2a\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: SCWatch 4.0 - WhiteCanyon Inc. - C:\Program Files\WhiteCanyon\SecureClean 4\scwatch4.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - D:\Program Files\Cleaning PC\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


  End of file - 12637 bytes
 • ziet er toch niet zo verkeerd uit ondanks het niet werken van combo.

  Download SDFix en klik op "uitvoeren".
  Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix).

  Herstart de pc in de veilige modus.
  Safe mode for Windows XP
  Herstart de computer
  Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen
  Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt
  Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter

  Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten.
  Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten.
  Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken.
  De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk.
  De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te beëindigen en je bureaubladiconen weer te laden.
  Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt.
  Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log
 • Gedaan zoals je hebt geschreven tot en met dubbelklikken op RunThis.bat. Vervolgens weer het bekende DOS schermpje, maar helaas weer even snel verdwenen. Dus krijg ik ook SDFix niet opgestart. Het lijkt wel iets met DOS te maken te hebben, maar zeker weten doe ik het niet.
  Het DOS command "CMD" in "Uitvoeren .." geeft wel het DOS scherm te zien waarin dan commando's kunnen worden gezet??

  JdH
 • Download [b:2d97de2c03]VirtumundoBegone[/b:2d97de2c03], sla dit op op je bureaublad.
  Dubbelklik op [b:2d97de2c03]VirtumundoBeGone.exe[/b:2d97de2c03] en volg de aanwijzingen.
  Schrik niet als je een blauw scherm met een foutmelding te zien krijgt - dit is normaal.

  Als de fix klaar is, start je de pc opnieuw op.
  Plaats de inhoud van het logbestand [b:2d97de2c03]VBG.TXT[/b:2d97de2c03], dat nu op je bureaublad staat, hier in je volgende bericht.
 • Hoi juisterr,

  Dit programma werkte wel. Bijgaande de VBG.txt.
  Enig idee waarom de voorgaande .bat programma's niet werkte (instelling?)?
  Op mijn laptop deden die het wel.

  JdH

  [06/12/2007, 9:13:04] - VirtumundoBeGone v1.5 ( "C:\Documents and Settings\J.G.M. de Hart\Bureaublad\VirtumundoBeGone.exe" )
  [06/12/2007, 9:13:10] - Detected System Information:
  [06/12/2007, 9:13:10] - Windows Version: 5.1.2600, Service Pack 2
  [06/12/2007, 9:13:10] - Current Username: J.G.M. de Hart (Admin)
  [06/12/2007, 9:13:10] - Windows is in NORMAL mode.
  [06/12/2007, 9:13:10] - Searching for Browser Helper Objects:
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 1: {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} (SnagIt Toolbar Loader)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 2: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (Adobe PDF Reader Help bij koppelingen)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 3: {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} (Skype add-on (mastermind))
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 4: {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} (PCTools Site Guard)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 5: {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} (EWPBrowseObject Class)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 6: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (SSVHelper Class)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 7: {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} (CNisExtBho Class)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 8: {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} (PCTools Browser Monitor)
  [06/12/2007, 9:13:10] - BHO 9: {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} (CNavExtBho Class)
  [06/12/2007, 9:13:10] - Finished Searching Browser Helper Objects
  [06/12/2007, 9:13:10] - Finishing up…
  [06/12/2007, 9:13:10] - Nothing found! Exiting…
 • Download [b:6c32ff3b7a]Combofix[/b:6c32ff3b7a] naar je Bureaublad.[list:6c32ff3b7a]
  Dubbelklik op [b:6c32ff3b7a]Combofix.exe[/b:6c32ff3b7a]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:6c32ff3b7a]1[/b:6c32ff3b7a] (continue) te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:6c32ff3b7a]NIET[/b:6c32ff3b7a] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:6c32ff3b7a]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:6c32ff3b7a]combofix.txt[/b:6c32ff3b7a] openen.
  [i:6c32ff3b7a]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:6c32ff3b7a]

  [b:6c32ff3b7a]
 • Kan combofix nog steeds niet laten scannen. Zodra DOS venster komt, verwijnt ie weer even snel zonder iets op te starten?

  JdH
 • Vreemd.

  Probeer deze versie eens aub.

  Download [b:1e8090bb76]Combofix[/b:1e8090bb76] naar je Bureaublad.
 • Het blijft vreemd. Ook de laatste combofix naar de desktop gedownload, maar jammer en helaas geen scan mogelijk. Steeds verschijnen snel achter elkaar DOS vensters totdat het is afgelopen en er niets is gebeurt. Op het enige DOS venster wat ik nog kan zien staat dan "please wait". Ook in de veilige modus werkt het niet.
  Wat ik al schreef, op mijn laptop werkt ie wel.
  Heeft dit ook iets met het virus te maken of is het een of andere instelling die niet goed staat. Moet haast dat laatste zijn.
  Het zou jammer zijn hierdoor te moeten afhaken.

  JdH
 • of er zit nog een verwijzing naar een dll die bij het virus hoort in het register of in de win.ini … Dan moet je hem verwijderen, wel eerst herstelpuntmaken….
  of………
  Dit is een type fout: kan dit dll nergens terug vinden..
  als het een systeem dll is probeer hem dan van een schone pc te krijgen en registreer hem weer even. Hoe gebruik even google
  http://www.google.nl/search?hl=nl&q=dll+registreren+windows+xp&btnG=Google+zoeken&meta=
 • Andre,

  Het punt is, dat alles verder ok lijkt vwb de dll's. Maar op advies van juisterr zou ik nog combofix moeten draaien en die werkt niet zoals ik boven heb omschreven. Of bedoel je wat anders?

  JdH
 • probeer dit eens aub.
  Ga naar,
  [b:e716691ddc]start[/b:e716691ddc] > [b:e716691ddc]uitvoeren[/b:e716691ddc] type daar [b:e716691ddc]sfc /scannow[/b:e716691ddc] (denk om de spatie). cd van XP bij de hand houden, als er om gevraagd word in de speler stoppen en laten draaien.

  Laat even weten of het geholpen heeft.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.