Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this log ivm traag opstarten

Anoniem
jacie
8 antwoorden
 • sinds een paar dagen start mijn computer bijzonder traag op.
  tot het inlogscherm gaat het prima maar daarna duurt het bijzonder lang voor er fatsoenlijk mee kan worden gewerkt.

  ik gebruik windows media center.

  hierbij de log, zou iemand er naar kunnen kijken?
  ik heb de entries die http://www.hijackthis.de als (mogelijk) schadelijk aangeeft bold gemaakt.

  alvast bedankt!

  jaco hollebrandse

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 15:47:24, on 14-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe
  C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
  C:\Documents and Settings\ADMIN\Bureaublad\DOWNLOADS\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] -C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] -stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] -"C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] -"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] -"C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [MBMon] -Rundll32 CTMBHA.DLL,MBMon
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] -C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VoiceCenter] -"C:\Program Files\Creative\VoiceCenter\AndreaVC.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] -"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] -"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] -"C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] -"C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe" /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] -"C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  [b:1f3371a057]O4 - HKLM\..\Run: [PCLEUSBTip] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe [/b:1f3371a057]
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] -MIDIDef.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] -"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] -"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"
  [b:1f3371a057]O4 - HKCU\..\Run: [startkey] -C:\WINDOWS\system32\Microsoft.exe [/b:1f3371a057]
  O4 - HKCU\..\Run: [zweitgeist Assistant] C:\Program Files\weblin\weblinAssistant.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  [b:1f3371a057]O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{2CF0B3CC-0850-1043-0814-06060606001f}] "C:\Program Files\Common Files\{2CF0B3CC-0850-1043-0814-06060606001f}\Update.exe" te-110-12-0000073
  O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{2CF0B3CC-084F-1043-0814-06060606001f}] "C:\Program Files\Common Files\{2CF0B3CC-084F-1043-0814-06060606001f}\Update.exe" mc-110-12-0001291 [/b:1f3371a057]
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FB00DE5-C5AA-4EB2-9877-3BB0891620B4}: NameServer = 192.168.2.1,212.45.33.3
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Unknown owner - -"C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe" (file missing)
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Unknown owner - -C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - -"C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe" (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - -C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe (file missing)
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe
  O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
  O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe
  O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12788 bytes


 • Aardig van je alleen let ik daar niet zo op. Leuk spul hoor die analyser alleen komen er valse posifieven in voor en dus niet echt betrouwbaar.

  Download SDFix en klik op "uitvoeren".
  Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix).

  Herstart de pc in de veilige modus.
  Safe mode for Windows XP
  Herstart de computer
  Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen
  Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt
  Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter

  Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten.
  Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten.
  Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken.
  De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk.
  De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te beëindigen en je bureaubladiconen weer te laden.
  Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt.
  Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log
 • hoi juisterr

  ik vind het zelf ook wel interessant hoe ik die computer weer schoon krijg.
  daarom had ik even gekeken op de analyzer. (heb nog wat no-name entries verwijderd.)

  hierbij de sdfix log en de hijackthis log.

  groeten jaco  SDFix: Version 1.87

  Run by ADMIN on vr 15-06-2007 at 12:33

  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]

  Running From: C:\SDFix

  Safe Mode:
  Checking Services:


  Restoring Windows Registry Values
  Restoring Windows Default Hosts File

  Rebooting…


  Normal Mode:
  Checking Files:

  Below files will be copied to Backups folder then removed:

  C:\Documents and Settings\ADMIN\Application Data\addon.dat - Deleted
  C:\WINDOWS\system32\win32GI\klog.dat - Deleted


  Folder C:\WINDOWS\system32\win32GI - Removed

  Removing Temp Files…

  ADS Check:

  Checking C:\WINDOWS\
  C:\WINDOWS
  No streams found.

  Checking C:\WINDOWS\system32
  C:\WINDOWS\system32
  No streams found.

  Checking C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  No streams found.

  Checking C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
  No streams found.  Final Check:

  Remaining Services:
  ——————  Authorized Application Key Export:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  "C:\\Program Files\\EA GAMES\\Battlefield 2\\BF2.exe"="C:\\Program Files\\EA GAMES\\Battlefield 2\\BF2.exe:*:Enabled:Battlefield 2"
  "C:\\Program Files\\America's Army\\System\\ArmyOps.exe"="C:\\Program Files\\America's Army\\System\\ArmyOps.exe:*:Enabled:ArmyOps"
  "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
  "C:\\Documents and Settings\\ADMIN\\Bureaublad\\utorrent.exe"="C:\\Documents and Settings\\ADMIN\\Bureaublad\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
  "C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"="C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe:*:Disabled:RealPlayer"
  "C:\\Program Files\\FlightGear\\bin\\win32\\fgfs.exe"="C:\\Program Files\\FlightGear\\bin\\win32\\fgfs.exe:*:Enabled:fgfs"
  "C:\\Program Files\\Electronic Arts\\Need For Speed III\\nfs3.exe"="C:\\Program Files\\Electronic Arts\\Need For Speed III\\nfs3.exe:*:Enabled:Need For Speed III for Win32"
  "C:\\Program Files\\EA GAMES\\Battlefield Vietnam\\bfvietnam.exe"="C:\\Program Files\\EA GAMES\\Battlefield Vietnam\\bfvietnam.exe:*:Enabled:bfvietnam"
  "C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"
  "C:\\Documents and Settings\\ADMIN\\Bureaublad\\utorrent-1.6.1-beta-build-483.exe"="C:\\Documents and Settings\\ADMIN\\Bureaublad\\utorrent-1.6.1-beta-build-483.exe:*:Enabled:æTorrent"
  "C:\\Program Files\\Firefly Studios\\CivCity Rome\\CivCity Rome.exe"="C:\\Program Files\\Firefly Studios\\CivCity Rome\\CivCity Rome.exe:*:Enabled:CivCity Rome"
  "C:\\Program Files\\Soft Switch\\Soft Switch.exe"="C:\\Program Files\\Soft Switch\\Soft Switch.exe:*:Disabled:Soft Switch"
  "C:\\Program Files\\Softnyx\\Rakion\\Bin\\rakion.bin"="C:\\Program Files\\Softnyx\\Rakion\\Bin\\rakion.bin:*:Enabled:rakion"
  "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"
  "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Groove"
  "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office OneNote"
  "C:\\Program Files\\Ubisoft\\Ghost Recon Advanced Warfighter\\GRAW.exe"="C:\\Program Files\\Ubisoft\\Ghost Recon Advanced Warfighter\\GRAW.exe:*:Enabled:GRAW"
  "C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\RM.exe"="C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\RM.exe:*:Enabled:Render Manager"
  "C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\Studio.exe"="C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\Studio.exe:*:Enabled:Studio"
  "C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\PMSRegisterFile.exe"="C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\PMSRegisterFile.exe:*:Enabled:PMSRegisterFile"
  "C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\umi.exe"="C:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 10\\programs\\umi.exe:*:Enabled:umi"
  "C:\\Program Files\\Total War\\Medieval - Total War\\Medieval_TW.exe"="C:\\Program Files\\Total War\\Medieval - Total War\\Medieval_TW.exe:*:Enabled:Medieval_TW"
  "C:\\Program Files\\Electronic Arts\\Battlefield 2142 Demo\\BF2142.exe"="C:\\Program Files\\Electronic Arts\\Battlefield 2142 Demo\\BF2142.exe:*:Enabled:BF2142"
  "C:\\Program Files\\TrackMania United\\TmUnited.exe"="C:\\Program Files\\TrackMania United\\TmUnited.exe:*:Disabled:TmUnited"
  "C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"="C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"
  "C:\\Program Files\\EA GAMES\\Medal of Honor Pacific Assault™\\mohpa.exe"="C:\\Program Files\\EA GAMES\\Medal of Honor Pacific Assault™\\mohpa.exe:*:Enabled:Medal of Honor Pacific Assault™"
  "C:\\Program Files\\eMule\\eMule.exe"="C:\\Program Files\\eMule\\eMule.exe:*:Enabled:eMule Plus"
  "C:\\Documents and Settings\\ADMIN\\Bureaublad\\utorrent-1.7-beta-1625.exe"="C:\\Documents and Settings\\ADMIN\\Bureaublad\\utorrent-1.7-beta-1625.exe:*:Enabled:æTorrent"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe:*:Enabled:avginet.exe"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe:*:Enabled:avgamsvr.exe"
  "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe"="C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe:*:Enabled:avgcc.exe"
  "C:\\Program Files\\Joost\\xulrunner\\tvprunner.exe"="C:\\Program Files\\Joost\\xulrunner\\tvprunner.exe:*:Enabled:tvprunner"
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

  Remaining Files:
  —————

  Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip

  Listing Files with Hidden Attributes:

  C:\Documents and Settings\ADMIN\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\koeny94@hotmail.com\Sharing Folders\gladiatoortjuh@hotmail.com\Thumbs.db
  C:\Program Files\Common Files\Yazzle1122OinUninstaller.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe
  C:\Program Files\Picasa2\setup.exe
  C:\i386\57CE99281D.sys
  C:\i386\KGyGaAvL.sys
  C:\WINDOWS\system32\0858425DCC.sys
  C:\WINDOWS\system32\57CE99281D.sys
  C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
  C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp

  Listing User Accounts:

  Gebruikersaccounts voor \\DIMENSION9200

  __vmware_user__ ADMIN Administrator
  Gast HelpAssistant Spel&internet
  SUPPORT_388945a0
  De opdracht is voltooid.


  Finished

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 12:50:50, on 15-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe
  C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\ADMIN\Bureaublad\DOWNLOADS\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061011
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] -C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] -stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] -"C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] -"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] -"C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [MBMon] -Rundll32 CTMBHA.DLL,MBMon
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] -C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VoiceCenter] -"C:\Program Files\Creative\VoiceCenter\AndreaVC.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] -"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] -"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] -"C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] -"C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe" /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] -"C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEUSBTip] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] -MIDIDef.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] -"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] -"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [zweitgeist Assistant] C:\Program Files\weblin\weblinAssistant.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FB00DE5-C5AA-4EB2-9877-3BB0891620B4}: NameServer = 192.168.2.1,212.45.33.3
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Unknown owner - -"C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe" (file missing)
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Unknown owner - -C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - -"C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe" (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - -C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe (file missing)
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe
  O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
  O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe
  O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12407 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:50fede70e7]
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  [/b:50fede70e7]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Updreg is een reminder voor SoundBlaster registratie.

  [b:50fede70e7]
 • startupentry succesvol verwijderd.

  De java software is bijgewerkt (komt niet op mn bureaublad terecht hoor :D )

  die powerregbestanden zijn er allebij niet. best mogelijk dat een spywarescanner ze al verwijderd heeft tijdje geleden.

  ik had trouwens gelijk na de vorige stappen al het idee dat de computer sneller loopt.

  bedankt!

  groeten jaco
 • Om herinfectie via systeemherstel te voorkomen, is het raadzaam de bestaande systeemherstelpunten te verwijderen door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen.


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt

  Hier nog wat tips. tips


  En als je het echt wil leren kan je hier de opleiding volgen, er is wel een wachtlijst.
  leerschool
 • systeem herstel deed ik toch al niet aan:)

  zodra het echt een keer heel erg mis gaat gooi ik er gewoon een nieuwe windows overheen en k maar geregeld backups.

  bedankt voor de tips, die aparte scanner voor trojans had k nog niet geinstalleerd. een firewall ben ik eigelijk vanaf gestapt na een hele serie slechte ervaringen. (zonealarm die het niet meer doet en er nooit meer af wil, kerio kreeg ik niet goed geinstalleerd etc)
  popupblocker zit in mn firefox (ik gebruik niet anders als firefox)
  en herstelpunten doe ik dus helemaal niet aan.

  ik zal eens op dat hijack this forum gaan kijken, bedankt!

  groeten jaco
 • Ik gebruik zelf de firewall van windows zelf en een router plus avast antivir.

  Zonder fw ben je behoorlijk kwestbaar hoor.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.