Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log ivm CID pop up

Anoniem
M@rc
3 antwoorden
 • Al direct na de aanschaf van mijn laptop heb ik last van zeer irritante CID pop-ups. Van Pokeren tot KPN reclame, alles komt ongevraagd tevoorschijn als ik Explorer 7 opstart en ook zodra ik naar een nieuwe website ga.
  Explorer én Norman staan geen pop-ups toe. AdAware, Spybot etc. niets helpt tot nu toe. Vreemd genoeg krijg ik op mijn oude PC (waar dezelfde programma's opzitten en dezelfde websites worden bezocht) deze CID pop-ups nooit.
  Onderstaand zie je een Hijackthis logfile. Ik hoop dat iemand kan helpen.
  Marie-Louise

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:57:33, on 19-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
  C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet:80
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Pile license mix poke] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\book iso pile license\Anti Hole.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://portal.emergis.nl/,DanaInfo=webaccess.emergis.local,CT=java+iNotes6W.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_10-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E5F5D008-DD2C-4D32-977D-1A0ADF03058B} (JuniperSetup Control) - https://portal.emergis.nl/dana-cached/setup/JuniperSetup.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
 • Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:ac6bc96a79]R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Pile license mix poke] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\book iso pile license\Anti Hole.exe[/b:ac6bc96a79]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


  Download dit bestand: [b:ac6bc96a79]Deljob.exe[/b:ac6bc96a79]
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik Deljob.exe.
  Een logje (logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden op je bureaublad.
  Herstart de computer.

  Verwijder deze map:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\book iso pile license

  Post de inhoud van [b:ac6bc96a79]logit.txt[/b:ac6bc96a79] in je volgende bericht.
  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • Logit file:
  ——————————————————–
  No LOP jobs found
  ——————————————————–
  Files remaining after cleaning

  ——————————————————–
  App data folders

  De volumenaam van station C is ACER
  Het volumenummer is 4CD5-C9E0

  Map van C:\Documents and Settings\Marie-Louise\Application Data

  27-01-2007 00:49 <DIR> .
  27-01-2007 00:49 <DIR> ..
  15-04-2005 11:02 <DIR> IDENTI~1 Identities
  15-04-2005 10:38 <DIR> MICROS~1 Microsoft
  26-01-2007 18:53 <DIR> MACROM~1 Macromedia
  28-01-2007 15:14 <DIR> GOOGLE Google
  28-01-2007 22:27 <DIR> ADOBE Adobe
  28-01-2007 22:30 <DIR> ADOBEUM AdobeUM
  08-02-2007 15:52 <DIR> SUN Sun
  08-02-2007 15:54 <DIR> LAVASOFT Lavasoft
  15-02-2007 13:07 <DIR> JUNIPE~1 Juniper Networks
  15-02-2007 14:04 <DIR> ICACLI~1 ICAClient
  09-03-2007 18:13 <DIR> HELP Help
  03-04-2007 13:50 <DIR> UTORRENT uTorrent
  04-04-2007 19:49 <DIR> CYBERL~1 CyberLink
  17-05-2007 16:11 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
  0 bestand(en) 0 bytes
  16 map(pen) 22.937.468.928 bytes beschikbaar
  De volumenaam van station C is ACER
  Het volumenummer is 4CD5-C9E0

  Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

  27-01-2007 01:35 <DIR> .
  27-01-2007 01:35 <DIR> ..
  15-04-2005 10:38 <DIR> MICROS~1 Microsoft
  15-08-2006 13:48 <DIR> ADOBE Adobe
  15-08-2006 14:00 <DIR> SYMANTEC Symantec
  26-01-2007 20:46 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
  26-01-2007 21:34 <DIR> CYBERL~1 CyberLink
  28-01-2007 07:56 <DIR> GOOGLE Google
  28-01-2007 10:50 <DIR> BOOKIS~1 book iso pile license
  03-02-2007 15:17 <DIR> NPF
  08-02-2007 15:19 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
  26-02-2007 18:27 <DIR> NTIDVD~1 NtiDvdCopy
  08-03-2007 16:12 <DIR> WAITAC~1 wait active acid ford
  06-05-2007 21:42 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
  21-05-2007 16:02 <DIR> STARWA~1 Starware316
  11-06-2007 18:17 <DIR> ZYLOM Zylom
  0 bestand(en) 0 bytes
  16 map(pen) 22.937.468.928 bytes beschikbaar
  ——————————————————–


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:33:09, on 19-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
  C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet:80
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://portal.emergis.nl/,DanaInfo=webaccess.emergis.local,CT=java+iNotes6W.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_10-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E5F5D008-DD2C-4D32-977D-1A0ADF03058B} (JuniperSetup Control) - https://portal.emergis.nl/dana-cached/setup/JuniperSetup.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  [b:34f417e7ee]
  Ik wil je alvast hartelijk bedanken voor je advies.
  Ik denk dat het werkt want ik heb de laatste 10 minuten geen CID popup meer gehad. Hoe kan het eigenlijk dat dit al begonnen is direct met het voor de 1e keer opstarten van Explorer na 1e installatie? Het lijkt me dat dit er al op zat toen ik deze Acer kocht bij de Mediamarkt. Kan dat?[/b:34f417e7ee]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.