Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Popups

Anoniem
M@rc
9 antwoorden
 • Je zult iets dieper moeten graven in je PC om de oorzaak van deze pop-ups weg te halen. Maak met HiJackThis eens een log en plaats dit hier. Dan kunnen de specialisten je helpen om de bron van deze pop-ups op te sporen en op te ruimen.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 12:05:16, on 23-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  c:\wamp\apache\Apache.exe
  c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  c:\wamp\apache\Apache.exe
  C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe
  C:\Documents and Settings\Daan\Mijn documenten\S?mantec\?ttrib.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\npfmsg.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Daan\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\2ACPE6V3\HiJackThis_v2[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wowhead.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1739418F-DE1F-FBCA-1A14-8B8DB15285E8} - C:\WINDOWS\system32\hbnurabe.dll
  O2 - BHO: (no name) - {28295536-C8F4-BC26-A569-9C1CF9E1EDBD} - C:\WINDOWS\system32\swqgwwe.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: 0 - {AEA6B9C1-CCE5-48AB-5C9A-7B42376541CC} - C:\Program Files\Internet Explorer\lagusiha.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.5672\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Aware.exe" "+b1"
  O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Tjylpk] "C:\Documents and Settings\Daan\Mijn documenten\S?mantec\?ttrib.exe"
  O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{C84FC806-0700-1043-0322-02040420001f}] "C:\Program Files\Common Files\{C84FC806-0700-1043-0322-02040420001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: VC Poker - {40B2063F-DB01-4962-BE63-59435C01283C} - C:\PROGRA~1\VCPOKE~1\client.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {4EDD7E56-3BAA-13B6-D0D4-4A6A2FE914A6} - http://69.50.173.166/1/rdgNL2404.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106731788697
  O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1123
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O20 - AppInit_DLLs: pushow72.dll
  O20 - Winlogon Notify: winnpx32 - winnpx32.dll (file missing)
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: wampapache - Unknown owner - c:\wamp\apache\Apache.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html


  End of file - 7803 bytes
 • Een expert die me kan helpen ?
 • Hallo,

  Ik krijg de laatste tijd erg veel vervelende popups op mijn bureaublad. Ik heb geprobeerd dit tegen te gaan met ad-aware, maar zonder resultaat.
  Weet iemand een programma waarmee ik ze weg kan halen?

  alvast bedankt.
 • Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:c9db48a04a]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: (no name) - {1739418F-DE1F-FBCA-1A14-8B8DB15285E8} - C:\WINDOWS\system32\hbnurabe.dll
  O2 - BHO: (no name) - {28295536-C8F4-BC26-A569-9C1CF9E1EDBD} - C:\WINDOWS\system32\swqgwwe.dll (file missing)
  O2 - BHO: 0 - {AEA6B9C1-CCE5-48AB-5C9A-7B42376541CC} - C:\Program Files\Internet Explorer\lagusiha.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Tjylpk] "C:\Documents and Settings\Daan\Mijn documenten\S?mantec\?ttrib.exe"
  O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{C84FC806-0700-1043-0322-02040420001f}] "C:\Program Files\Common Files\{C84FC806-0700-1043-0322-02040420001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137
  O16 - DPF: {4EDD7E56-3BAA-13B6-D0D4-4A6A2FE914A6} - http://69.50.173.166/1/rdgNL2404.exe
  O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1123
  O20 - AppInit_DLLs: pushow72.dll
  O20 - Winlogon Notify: winnpx32 - winnpx32.dll (file missing)
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html[/b:c9db48a04a]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 12:54:43, on 24-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  c:\wamp\apache\Apache.exe
  c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  c:\wamp\apache\Apache.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\npfmsg.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Daan\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wowhead.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6CB5725A-7293-4287-86D1-94E123B8883E} - C:\Program Files\Windows NT\hotezy.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.5672\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Anae] "C:\WINDOWS\system32\SCURIT~1\attrib.exe" -vt ndrv
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: VC Poker - {40B2063F-DB01-4962-BE63-59435C01283C} - C:\PROGRA~1\VCPOKE~1\client.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106731788697
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: wampapache - Unknown owner - c:\wamp\apache\Apache.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html


  End of file - 6672 bytes

  ———————————————————————–


  "Daan" - 2007-06-24 12:39:58 - ComboFix 07-06-23.5 - Service Pack 2 NTFS


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\deskbar_e13.exe
  C:\dfndrff_e17.exe
  C:\DOCUME~1\Daan\MIJNDO~1.\smante~1
  C:\DOCUME~1\Daan\MIJNDO~1.\smante~1\?ttrib.exe
  C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\netmon
  C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\netmon\domains.txt
  C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\netmon\log.txt
  C:\drsmartload.exe
  C:\drsmartload45a45a45m.exe
  C:\nwnmff_e17.exe
  C:\Program Files\Common Files\{C84FC~1
  C:\Program Files\Common Files\mbols~1
  C:\Program Files\Common Files\Yazzle1122OinUninstaller.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html
  C:\Program Files\network monitor
  C:\Program Files\outerinfo
  C:\Program Files\outerinfo\OiUninstaller.exe
  C:\Program Files\outerinfo\outerinfo.ico
  C:\Program Files\outerinfo\Terms.rtf
  C:\Program Files\ssembl~1
  C:\Program Files\toolbar888
  C:\Program Files\toolbar888\Uninst.exe
  C:\Program Files\video access activex object
  C:\Program Files\ymbols~1
  C:\Temp\17O7
  C:\Temp\17O7\tmpTF.log
  C:\Temp\tn3
  C:\WINDOWS\b.exe
  C:\WINDOWS\b133.exe
  C:\WINDOWS\b136.exe
  C:\WINDOWS\ecurit~1
  C:\WINDOWS\newname.dat
  C:\WINDOWS\retadpu1000106.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\core.cache.dsk
  C:\WINDOWS\system32\drivers\core.sys
  C:\WINDOWS\system32\fnts~1
  C:\WINDOWS\system32\scurit~1
  C:\WINDOWS\system32\scurit~1\attrib.exe
  C:\WINDOWS\system32\smpi1
  C:\WINDOWS\system32\smpi1\lib06.exe
  C:\WINDOWS\system32\smpi1\lib67.exe
  C:\WINDOWS\system32\wnsapiisv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wnsapisv.exe
  C:\WINDOWS\uninstall_nmon.vbs


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  ——-\LEGACY_CMDSERVICE
  ——-\LEGACY_CORE
  ——-\LEGACY_NETWORK_MONITOR
  ——-\core


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-24 to 2007-06-24 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-06-24 12:38 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-23 18:18 105,434 –a—— C:\WINDOWS\qwr67.exe
  2007-06-19 09:57 <DIR> dr-h—– C:\DOCUME~1\Daan\Onlangs geopend
  2007-05-28 11:48 <DIR> d——– C:\WINDOWS\Downloaded Installations
  2007-05-28 11:48 <DIR> d——– C:\Program Files\Crocodile Clips


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-06-24 10:48:13 5 —-a-w C:\NPF_USER.DAT
  2007-06-24 10:47:00 ——– d—–w C:\Program Files\Windows NT
  2007-06-23 05:09:09 ——– d—–w C:\Program Files\World of Warcraft
  2007-05-30 13:00:12 ——– d—–w C:\Program Files\DivX
  2007-05-16 15:19:43 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-05-14 14:26:31 ——– d—–w C:\Program Files\Google
  2007-05-14 06:34:03 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Daan\APPLIC~1\Google
  2007-05-14 06:33:18 ——– d—–w C:\Program Files\Norton Security Scan
  2007-05-09 16:26:07 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Daan\APPLIC~1\AdobeUM
  2007-05-09 11:39:21 167 —-a-w C:\WINDOWS\system32\1483.bat
  2007-05-09 11:39:07 138,862 —-a-w C:\WINDOWS\system32\install.exe
  2007-05-09 11:38:54 109,359 —-a-w C:\WINDOWS\system32\app.exe
  2007-05-09 11:38:51 32,768 —-a-w C:\WINDOWS\system32\setup9x.exe
  2007-05-09 11:38:40 147,456 —-a-w C:\WINDOWS\system32\vbzip10.dll
  2007-04-27 06:25:06 ——– d—–w C:\DOCUME~1\Daan\APPLIC~1\teamspeak2
  2007-04-27 06:25:05 ——– d—–w C:\Program Files\Teamspeak2_RC2
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-23 00:15:18 200,704 —-a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
  2007-04-23 00:15:18 1,044,480 —-a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-03-25 06:54:43 81,202 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-03-25 06:54:43 465,272 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2005-07-29 14:24:26 472 –sha-r C:\WINDOWS\RGFhbiBOZXZlbHM\l3I1v21itrt5vJg.vbs


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {6CB5725A-7293-4287-86D1-94E123B8883E}=C:\Program Files\Windows NT\hotezy.dll [2007-04-06 21:27]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll [2005-11-10 14:22]
  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}=c:\program files\google\googletoolbar1.dll [2007-05-14 08:32]
  {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.5672\swg.dll [2007-05-14 08:32]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-06-05 12:54]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" []
  "NWEReboot"="" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "win-xp"="winis.exe" []
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 10:03]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-10-28 17:25]
  "AWMON"="C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe" [2005-05-25 13:12]
  "Anae"="C:\WINDOWS\system32\SCURIT~1\attrib.exe" []

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]
  Source= C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html
  FriendlyName=

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Picasa Media Detector]
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ToniArts EasyCleaner]
  "C:\Program Files\ToniArts\EasyCleaner\EasyClea.exe" -s -startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  Usnsvc usnsvc


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-05-14 06:33:19 C:\WINDOWS\tasks\Norton Security Scan.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-06-24 12:48:02
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\wampmysqld]
  "ImagePath"="c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe –defaults-file=C:\WINDOWS\mywamp.ini wampmysqld"

  Completion time: 2007-06-24 12:49:40 - machine was rebooted
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-06-24 12:49

  — E O F —
 • Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:7fea8d7b4e]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {6CB5725A-7293-4287-86D1-94E123B8883E} - C:\Program Files\Windows NT\hotezy.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Anae] "C:\WINDOWS\system32\SCURIT~1\attrib.exe" -vt ndrv
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html[/b:7fea8d7b4e]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer en maak een nieuwe hijackthislog. Post het logje.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 21:17:24, on 24-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  c:\wamp\apache\Apache.exe
  c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  c:\wamp\apache\Apache.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\npfmsg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Documents and Settings\Daan\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wowhead.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.5672\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: VC Poker - {40B2063F-DB01-4962-BE63-59435C01283C} - C:\PROGRA~1\VCPOKE~1\client.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106731788697
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: wampapache - Unknown owner - c:\wamp\apache\Apache.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\Internet Explorer\propryhdebo.html


  End of file - 6380 bytes
 • bump

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.