Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Ook trojan vundo

Anoniem
None
10 antwoorden
 • hij doet het weer goed vanaf eergisteren geen problemen meer.
  zekers bedankt ervoor. allemaal via messenger binnen gekregen met een foto openen.
  hoop dat het goed blijft.
  nogmaals bedankt.

  groetjes
 • Om herinfectie via systeemherstel te voorkomen, is het raadzaam de bestaande systeemherstelpunten te verwijderen door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen.


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt

  Hier nog wat tips. tips
 • ik heb sinds 3dagen last van trojan vundo.
  nu had ik bij sandra en patrick gelezen dat ik hier kon posten.
  ik heb vundo erop los gelaten heb helaas de log bestand van vundo verwijderd. heb vundo uitgevoerd zoals er bij sandra gezegd werd.
  daarna heb ik hijack this erop los gelaten. hier heb ik wel het log bestand ervan.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:36:32, on 25-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\WINDOWS\system32\whyenhxc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Frank Bogers\Mijn documenten\hijack this\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {47E1AD29-7CAA-407F-BD73-72111A8FF77B} - C:\WINDOWS\system32\jkhfe.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BOC-424] C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC424.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by144fd.bay144.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: BOCore - Unknown owner - C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\whyenhxc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

  wie kan mij helpen om het ervan af te krijgen.
  alvast bedankt.
  groetjes frank
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:9a829f1b23]
  O2 - BHO: (no name) - {47E1AD29-7CAA-407F-BD73-72111A8FF77B} - C:\WINDOWS\system32\jkhfe.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:9a829f1b23]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  start opnieuw op en doe dan onderstaande.

  Download [b:9a829f1b23]Combofix[/b:9a829f1b23] naar je Bureaublad.[list:9a829f1b23]
  Dubbelklik op [b:9a829f1b23]Combofix.exe[/b:9a829f1b23]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:9a829f1b23]1[/b:9a829f1b23] (continue) te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:9a829f1b23]NIET[/b:9a829f1b23] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:9a829f1b23]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:9a829f1b23]combofix.txt[/b:9a829f1b23] openen.
  [i:9a829f1b23]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:9a829f1b23]

  Opmerking: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • deze log is van combofix

  "Frank Bogers" - 2007-06-25 19:59:44 - ComboFix 07-06-25.3 - Service Pack 2


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\Program Files\winpop
  C:\Program Files\winpop\UnInstall.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
  C:\WINDOWS\system32\packet.dll
  C:\WINDOWS\system32\pthreadVC.dll
  C:\WINDOWS\system32\WanPacket.dll
  C:\WINDOWS\system32\wpcap.dll
  C:\WINDOWS\wr.txt


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  ——-\LEGACY_DOMAINSERVICE
  ——-\LEGACY_NPF
  ——-\DomainService


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-25 to 2007-06-25 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-06-25 19:59 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-25 18:03 122,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\knmhwqrj.exe
  2007-06-24 16:51 <DIR> d——– C:\Program Files\Windows Live Toolbar
  2007-06-24 16:51 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Windows Live Toolbar
  2007-06-24 14:45 241,904 –a—— C:\WINDOWS\UNBOC.EXE
  2007-06-24 14:45 208,896 –a—— C:\WINDOWS\CMDLIC.DLL
  2007-06-24 14:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\BOC424
  2007-06-24 13:51 122,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\eibdibly.exe
  2007-06-24 13:51 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2007-06-24 13:31 122,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\vfxehvvp.exe
  2007-06-23 20:04 122,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\xulhjogb.exe
  2007-06-23 18:12 122,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\qjguygeg.exe
  2007-06-23 18:09 4,672 –a—— C:\WINDOWS\system32\fwocinnf.exe
  2007-06-23 17:16 <DIR> d——– C:\Program Files\Lavasoft
  2007-06-23 17:16 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Lavasoft
  2007-06-23 17:15 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2007-06-22 07:40 122,944 –a—— C:\WINDOWS\system32\whyenhxc.exe
  2007-06-16 11:35 44,440 –a—— C:\WINDOWS\system32\MtpAccess.dll
  2007-06-16 11:35 102,400 –a—— C:\WINDOWS\system32\ProgHelp.dll
  2007-06-16 11:27 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\FRANKB~1\APPLIC~1\InstallShield
  2007-06-16 11:27 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\FRANKB~1\APPLIC~1\DataCast
  2007-06-16 11:23 65,024 –a—— C:\WINDOWS\IFinst26.exe
  2007-06-16 11:23 299,008 –a—— C:\WINDOWS\system32\LAME_MP3.dll
  2007-06-16 11:23 <DIR> d——– C:\Program Files\Lame MP3 Codec
  2007-06-16 11:22 921,600 –a—— C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll
  2007-06-16 11:22 57,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\MTXSYNCICON.dll
  2007-06-16 11:22 57,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\MK_Lyric.dll
  2007-06-16 11:22 49,152 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaJGUILib.dll
  2007-06-16 11:22 471,040 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzapp.dll
  2007-06-16 11:22 45,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\Ogg.dll
  2007-06-16 11:22 45,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaXMLProto.dll
  2007-06-16 11:22 45,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\MACXMLProto.dll
  2007-06-16 11:22 40,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\MTTELECHIP.dll
  2007-06-16 11:22 40,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\MAMACExtract.dll
  2007-06-16 11:22 364,544 –a—— C:\WINDOWS\system32\MASetupWizard.dll
  2007-06-16 11:22 245,760 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSCLib.dll
  2007-06-16 11:22 245,408 –a—— C:\WINDOWS\system32\unicows.dll
  2007-06-16 11:22 24,576 –a—— C:\WINDOWS\system32\MASetupCleaner.exe
  2007-06-16 11:22 237,568 –a—— C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll
  2007-06-16 11:22 200,704 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzwmts.dll
  2007-06-16 11:22 188,416 –a—— C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll
  2007-06-16 11:22 167,936 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzapp.exe
  2007-06-16 11:22 155,648 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSFLib.dll
  2007-06-16 11:22 135,168 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzaf1.dll
  2007-06-16 11:22 118,784 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaDRM.dll
  2007-06-16 11:22 110,592 –a—— C:\WINDOWS\system32\tg_dump.dll
  2007-06-16 11:22 106,609 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaJUtilLib.dll
  2007-06-16 11:22 <DIR> d——– C:\Program Files\Samsung
  2007-06-04 15:18 9,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\NSDriver.sys
  2007-06-04 15:17 8,320 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTRD.sys
  2007-06-04 15:14 6,272 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTPD.sys
  2007-06-02 19:49 69,632 –a—— C:\WINDOWS\system32\lfgif13n.dll
  2007-06-02 19:49 57,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\lfbmp13n.dll
  2007-06-02 19:49 462,848 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltkrn13n.dll
  2007-06-02 19:49 450,560 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltimg13n.dll
  2007-06-02 19:49 401,408 –a—— C:\WINDOWS\system32\lfcmp13n.dll
  2007-06-02 19:49 299,008 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltdis13n.dll
  2007-06-02 19:49 206,336 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltefx13n.dll
  2007-06-02 19:49 163,840 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltfil13n.dll
  2007-06-02 17:53 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Google
  2007-05-28 14:01 14,976 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SBKUPNT.SYS
  2007-05-28 14:01 13,312 –a—— C:\WINDOWS\system32\DEVLOAD.EXE
  2007-05-28 14:01 <DIR> d——– C:\SWISNIFE


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-06-25 18:01:36 83,556 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-06-25 18:01:36 470,638 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2007-05-16 15:19:44 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-04-13 13:19:52 7,680 —-a-w C:\WINDOWS\system32\lsdelete.exe


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2004-12-14 01:56]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll [2006-11-09 15:21]
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2006-04-17 13:32]
  {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}=C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll [2006-09-27 17:45]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 07:17]
  "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 07:16]
  "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 17:41]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2006-03-07 13:02]
  "vptray"="C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe" [2006-03-17 06:34]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" [2006-11-09 15:07]
  "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 16:40]
  "SMSTray"="C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe" [2007-02-23 07:32]
  "BOC-424"="C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC424.exe" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 05:00]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-07-31 11:45]
  "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54]
  "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\aawservice]  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-06-25 16:57:02 C:\WINDOWS\tasks\Controleren op updates voor Windows Live Toolbar.job

  deze log is van hijackthis

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:04, on 2007-06-25
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\ComboFix\catchme.cfexe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DoScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Documents and Settings\Frank Bogers\Mijn documenten\hijack this\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BOC-424] C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC424.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by144fd.bay144.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: BOCore - Unknown owner - C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

  ben benieuwd wat nu
  zeker bedankt
 • Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster: [list:304b754718][b:304b754718]
 • log van combifix

  [code:1:e49ed4fc8d]
  2005-11-02 14:32 233472 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\wpcap.dll.vir
  2005-11-02 14:32 32512 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys.vir
  2005-11-02 14:32 53299 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\pthreadVC.dll.vir
  2005-11-02 14:32 81920 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\packet.dll.vir
  2005-11-03 10:02 61440 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\WanPacket.dll.vir
  2007-06-21 19:23 13312 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\WinPop\UnInstall.exe.vir
  2007-06-22 07:39 426 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\wr.txt.vir
  2007-06-22 07:40 122944 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\whyenhxc.exe.vir
  2007-06-23 18:12 122944 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\qjguygeg.exe.vir
  2007-06-23 20:04 122944 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\xulhjogb.exe.vir
  2007-06-24 13:31 122944 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\vfxehvvp.exe.vir
  2007-06-24 13:51 122944 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\eibdibly.exe.vir
  2007-06-25 18:03 122944 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\knmhwqrj.exe.vir
  2007-06-25 20:01 1046 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\Registry_backups\LEGACY_NPF.reg.cf
  2007-06-25 20:01 1098 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\Registry_backups\LEGACY_DOMAINSERVICE.reg.cf
  2007-06-25 20:01 2956 –a—— C:\Qoobox\Quarantine\Registry_backups\services_DomainService.reg.cf


  Map PATH-lijst voor volume ACER
  Het volumenummer is B697-5E76
  C:\QOOBOX
  \—Quarantine
  +—Registry_backups
  | LEGACY_DOMAINSERVICE.reg.cf
  | LEGACY_NPF.reg.cf
  | services_DomainService.reg.cf
  |
  \—C
  +—WINDOWS
  | | wr.txt.vir
  | |
  | \—system32
  | | packet.dll.vir
  | | pthreadVC.dll.vir
  | | WanPacket.dll.vir
  | | wpcap.dll.vir
  | | knmhwqrj.exe.vir
  | | eibdibly.exe.vir
  | | vfxehvvp.exe.vir
  | | xulhjogb.exe.vir
  | | qjguygeg.exe.vir
  | | whyenhxc.exe.vir
  | |
  | \—drivers
  | npf.sys.vir
  |
  \—Program Files
  \—WinPop
  UnInstall.exe.vir

  [/code:1:e49ed4fc8d]


  log van hijackthis

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:01, on 2007-06-25
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\ComboFix\catchme.cfexe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Frank Bogers\Mijn documenten\hijack this\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BOC-424] C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC424.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by144fd.bay144.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: BOCore - Unknown owner - C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:90b53a6598]
  O23 - Service: BOCore - Unknown owner - C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCORE.exe (file missing)
  [/b:90b53a6598]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  verwijder de C:\[b:90b53a6598]Qoobox[/b:90b53a6598]

  start opnieuw op en doe nogmaals een comboscan en plaats het logje ervan
  succes
 • bedankt zeker voor de reactie, hoop dat het gaat werken.
  heb al sinds gister geen meldingen gehad.

  ik heb weer die combofix-do.txt bestand in combofix geplakt en de scan gedaan. hoop dat ik dit goed heb gedaan, snapte niet echt wat er bedoelt werd. hier is de log ervan:

  "Frank Bogers" - 2007-06-26 21:22:47 - ComboFix 07-06-25.3 - Service Pack 2
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Frank Bogers\Bureaublad\combofix-do.txt


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-26 to 2007-06-26 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-06-25 19:59 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-24 16:51 <DIR> d——– C:\Program Files\Windows Live Toolbar
  2007-06-24 16:51 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Windows Live Toolbar
  2007-06-24 14:45 241,904 –a—— C:\WINDOWS\UNBOC.EXE
  2007-06-24 14:45 208,896 –a—— C:\WINDOWS\CMDLIC.DLL
  2007-06-24 14:44 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\BOC424
  2007-06-24 13:51 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2007-06-23 18:09 4,672 –a—— C:\WINDOWS\system32\fwocinnf.exe
  2007-06-23 17:16 <DIR> d——– C:\Program Files\Lavasoft
  2007-06-23 17:16 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Lavasoft
  2007-06-23 17:15 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2007-06-16 11:35 44,440 –a—— C:\WINDOWS\system32\MtpAccess.dll
  2007-06-16 11:35 102,400 –a—— C:\WINDOWS\system32\ProgHelp.dll
  2007-06-16 11:27 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\FRANKB~1\APPLIC~1\InstallShield
  2007-06-16 11:27 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\FRANKB~1\APPLIC~1\DataCast
  2007-06-16 11:23 65,024 –a—— C:\WINDOWS\IFinst26.exe
  2007-06-16 11:23 299,008 –a—— C:\WINDOWS\system32\LAME_MP3.dll
  2007-06-16 11:23 <DIR> d——– C:\Program Files\Lame MP3 Codec
  2007-06-16 11:22 921,600 –a—— C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll
  2007-06-16 11:22 57,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\MTXSYNCICON.dll
  2007-06-16 11:22 57,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\MK_Lyric.dll
  2007-06-16 11:22 49,152 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaJGUILib.dll
  2007-06-16 11:22 471,040 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzapp.dll
  2007-06-16 11:22 45,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\Ogg.dll
  2007-06-16 11:22 45,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaXMLProto.dll
  2007-06-16 11:22 45,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\MACXMLProto.dll
  2007-06-16 11:22 40,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\MTTELECHIP.dll
  2007-06-16 11:22 40,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\MAMACExtract.dll
  2007-06-16 11:22 364,544 –a—— C:\WINDOWS\system32\MASetupWizard.dll
  2007-06-16 11:22 245,760 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSCLib.dll
  2007-06-16 11:22 245,408 –a—— C:\WINDOWS\system32\unicows.dll
  2007-06-16 11:22 24,576 –a—— C:\WINDOWS\system32\MASetupCleaner.exe
  2007-06-16 11:22 237,568 –a—— C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll
  2007-06-16 11:22 200,704 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzwmts.dll
  2007-06-16 11:22 188,416 –a—— C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll
  2007-06-16 11:22 167,936 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzapp.exe
  2007-06-16 11:22 155,648 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSFLib.dll
  2007-06-16 11:22 135,168 –a—— C:\WINDOWS\system32\muzaf1.dll
  2007-06-16 11:22 118,784 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaDRM.dll
  2007-06-16 11:22 110,592 –a—— C:\WINDOWS\system32\tg_dump.dll
  2007-06-16 11:22 106,609 –a—— C:\WINDOWS\system32\MaJUtilLib.dll
  2007-06-16 11:22 <DIR> d——– C:\Program Files\Samsung
  2007-06-04 15:18 9,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\NSDriver.sys
  2007-06-04 15:17 8,320 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTRD.sys
  2007-06-04 15:14 6,272 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTPD.sys
  2007-06-02 19:49 69,632 –a—— C:\WINDOWS\system32\lfgif13n.dll
  2007-06-02 19:49 57,344 –a—— C:\WINDOWS\system32\lfbmp13n.dll
  2007-06-02 19:49 462,848 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltkrn13n.dll
  2007-06-02 19:49 450,560 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltimg13n.dll
  2007-06-02 19:49 401,408 –a—— C:\WINDOWS\system32\lfcmp13n.dll
  2007-06-02 19:49 299,008 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltdis13n.dll
  2007-06-02 19:49 206,336 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltefx13n.dll
  2007-06-02 19:49 163,840 –a—— C:\WINDOWS\system32\ltfil13n.dll
  2007-06-02 17:53 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Google
  2007-05-28 14:01 14,976 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SBKUPNT.SYS
  2007-05-28 14:01 13,312 –a—— C:\WINDOWS\system32\DEVLOAD.EXE
  2007-05-28 14:01 <DIR> d——– C:\SWISNIFE


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-06-26 18:40:00 83,556 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-06-26 18:40:00 470,638 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2007-05-16 15:19:44 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-04-13 13:19:52 7,680 —-a-w C:\WINDOWS\system32\lsdelete.exe


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2004-12-14 01:56]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll [2006-11-09 15:21]
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2006-04-17 13:32]
  {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}=C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll [2006-09-27 17:45]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 07:17]
  "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 07:16]
  "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 17:41]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2006-03-07 13:02]
  "vptray"="C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe" [2006-03-17 06:34]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" [2006-11-09 15:07]
  "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 16:40]
  "SMSTray"="C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe" [2007-02-23 07:32]
  "BOC-424"="C:\PROGRA~1\Comodo\CBOClean\BOC424.exe" []

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 05:00]
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-07-31 11:45]
  "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54]
  "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\aawservice]  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-06-26 18:57:02 C:\WINDOWS\tasks\Controleren op updates voor Windows Live Toolbar.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-06-26 21:23:22
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-06-26 21:24:56
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-06-25 20:57

  — E O F —
 • Ik vind het weer netjes, nog problemene??

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.