Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

nogmaals vundo

Anoniem
None
13 antwoorden
 • Hoe gaat het nu?
 • Ik heb geen last van iets op het moment! krijg van zowel norton als hitmanpro geen virusalerts, dus ik denk dat het weg is!!

  Heel erg bedankt hiervoor!!!

  met vriendelijke groet!!

  Pieter
 • Moet ik nog instellingen terugzetten? of iets dergelijks?

  groeten pieter
 • beste mensen,

  Ook ik heb last van het virus trojan vundo!! Ik heb van alles geprobeerd maar ben niet echt de allerbegaafste met computers!!

  Ik heb hijackthis gedownload en laten lopen: hieronder de log hiervan:

  kan iemand deze logs analyseren en me vervolgens tips geven??

  1000maal dank!!


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:09:42, on 28-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Documents and Settings\Kem Veenstra\Local Settings\Temp\wza0f7\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1F6581D5-AA53-4b73-A6F9-41420C6B61F1} - C:\WINDOWS\system32\gtjuutlr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {26D9A425-6989-4F52-8C6B-5D07C0BD4F75} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [icq.com] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dfqubvnw.dll",forkonce
  O4 - HKLM\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,84/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by107fd.bay107.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF} - http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (Download Helper Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,21/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4321/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: hggebcy - hggebcy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O20 - Winlogon Notify: wudb - C:\WINDOWS\system32\wudb.dll (file missing)
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vrwjheoe.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  (afgesplitst - GH)
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:c194be1a2b]Hijackthis[/b:c194be1a2b]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Update norton products (Alunotify.exe)

  Download SDFix en klik op "uitvoeren".
  Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix).

  Herstart de pc in de veilige modus.
  Safe mode for Windows XP
  Herstart de computer
  Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen
  Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt
  Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter

  Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten.
  Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten.
  Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken.
  De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk.
  De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te beëindigen en je bureaubladiconen weer te laden.
  Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt.
  Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:c194be1a2b]
  O2 - BHO: (no name) - {1F6581D5-AA53-4b73-A6F9-41420C6B61F1} - C:\WINDOWS\system32\gtjuutlr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {26D9A425-6989-4F52-8C6B-5D07C0BD4F75} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [icq.com] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dfqubvnw.dll",forkonce
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (Download Helper Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab
  O20 - Winlogon Notify: hggebcy - hggebcy.dll (file missing)
  O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vrwjheoe.exe (file missing)
  [/b:c194be1a2b]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:c194be1a2b]Extra[/b:c194be1a2b] -> [b:c194be1a2b]Mapopties…[/b:c194be1a2b]
  Controleer onder [b:c194be1a2b]Weergave[/b:c194be1a2b] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven  Herstart de computer in veilige modus (tijdens opstarten op F8 drukken )

  Start de verkenner en verwijder de volgende dikgedrukte bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\[b:c194be1a2b]dfqubvnw.dll[/b:c194be1a2b]

  start opnieuw op in normale modus.

  [b:c194be1a2b]
 • Hoi,

  ik heb alles gedaan wat u gezegd hebt! De dingen die ik moest verwijderen in de HijackThis heb ik verwijderd.. U noemde er 2 die er niet in voor kwamen.

  Hieronder de logfiles:

  mvg,

  Pieter veenstra  [b:5b2d3aa564][u:5b2d3aa564]Hierbij de log van SDFix[/u:5b2d3aa564][/b:5b2d3aa564]
  SDFix: Version 1.88

  Run by Kem Veenstra on vr 29-06-2007 at 16:52

  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]

  Running From: C:\SDFix

  Safe Mode:
  Checking Services:

  Name:
  NtmlSvc

  ImagePath:
  %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs

  NtmlSvc - Deleted

  Restoring Windows Registry Values
  Restoring Windows Default Hosts File

  Rebooting…

  Normal Mode:
  Checking Files:

  Below files will be copied to Backups folder then removed:

  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\LOCALS~1\Temp\$b17a2e8.tmp - Deleted
  C:\WINDOWS\Temp\$b17a2e8.tmp - Deleted

  Removing Temp Files…

  ADS Check:

  Checking C:\WINDOWS
  C:\WINDOWS
  No streams found.


  [u:5b2d3aa564][b:5b2d3aa564]Hierbij de Hijack log:[/b:5b2d3aa564][/u:5b2d3aa564]
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:04:05, on 29-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Documents and Settings\Kem Veenstra\Bureaublad\virusprogramma's\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1F6581D5-AA53-4b73-A6F9-41420C6B61F1} - C:\WINDOWS\system32\gtjuutlr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {26D9A425-6989-4F52-8C6B-5D07C0BD4F75} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [icq.com] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dfqubvnw.dll",forkonce
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,84/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by107fd.bay107.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF} - http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (Download Helper Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,21/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4321/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: hggebcy - hggebcy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vrwjheoe.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Download [b:ad35462ec6]Combofix[/b:ad35462ec6] naar je Bureaublad.[list:ad35462ec6]
  Dubbelklik op [b:ad35462ec6]Combofix.exe[/b:ad35462ec6]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:ad35462ec6]1[/b:ad35462ec6] (continue) te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:ad35462ec6]NIET[/b:ad35462ec6] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:ad35462ec6]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:ad35462ec6]combofix.txt[/b:ad35462ec6] openen.
  [i:ad35462ec6]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:ad35462ec6]

  Opmerking: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.


  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:ad35462ec6]
  O2 - BHO: (no name) - {1F6581D5-AA53-4b73-A6F9-41420C6B61F1} - C:\WINDOWS\system32\gtjuutlr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {26D9A425-6989-4F52-8C6B-5D07C0BD4F75} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [icq.com] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dfqubvnw.dll",forkonce
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (Download Helper Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab
  O20 - Winlogon Notify: hggebcy - hggebcy.dll (file missing)
  [/b:ad35462ec6]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:ad35462ec6]Extra[/b:ad35462ec6] -> [b:ad35462ec6]Mapopties…[/b:ad35462ec6]
  Controleer onder [b:ad35462ec6]Weergave[/b:ad35462ec6] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\[b:ad35462ec6]gtjuutlr.dll[/b:ad35462ec6]


  start opnieuw op en plaats een nieuw HJT logje en het combofix logje aub.
 • Hierbij de twee logs. Ik heb alles precies zo gedaan als u gezegd heeft. In Hijackthis waren alleen geen overeenkomstige items om te verwijderen.

  mvg, pieter


  "Kem Veenstra" - 2007-07-01 22:14:46 - ComboFix 07-06-27.7 - Service Pack 2 NTFS


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1.\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\3ZCAL8YE\www.broadcaster.com
  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1.\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\3ZCAL8YE\www.broadcaster.com\played_list.sol
  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1.\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\3ZCAL8YE\www.broadcaster.com\video_queue.sol
  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1.\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.broadcaster.com
  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1.\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.broadcaster.com\settings.sol
  C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\BUREAU~1.\internet explorer.lnk


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  ——-\LEGACY_DOMAINSERVICE
  ——-\DomainService


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-07-01 22:13 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-28 18:26 <DIR> d——– C:\SAV32CLI
  2007-06-28 18:21 791,047 –a—— C:\SDFix.exe
  2007-06-28 14:19 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-28 13:09 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2007-06-26 18:03 66,112 –a—— C:\WINDOWS\system32\gtjuutlr.dll
  2007-06-23 17:17 4,672 –a—— C:\WINDOWS\system32\goxbvkjg.exe
  2007-06-20 17:21 502,208 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys
  2007-06-20 17:21 270,336 –a—— C:\WINDOWS\system32\imon.dll
  2007-06-18 18:28 83,024 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys
  2007-06-18 18:28 57,424 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys
  2007-06-18 18:28 53,840 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys
  2007-06-18 18:28 39,376 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfileflt.sys
  2007-06-18 18:28 29,264 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys
  2007-06-18 18:28 <DIR> d——– C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-06-18 18:28 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\PC Tools
  2007-06-18 18:06 626,688 –a—— C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll
  2007-06-18 18:05 22,080 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sshrmd.sys
  2007-06-18 18:05 21,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sskbfd.sys
  2007-06-18 18:05 20,544 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SSFS0509.sys
  2007-06-18 18:05 164 –a—— C:\install.dat
  2007-06-18 18:05 144,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssidrv.sys
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\Program Files\Webroot
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-18 18:03 <DIR> d——– C:\Program Files\SpywareBlaster
  2007-06-18 18:03 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Spybot - Search & Destroy
  2007-06-18 16:18 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
  2007-06-18 16:18 <DIR> d——– C:\Program Files\Hitman Pro
  2007-06-18 15:52 76,560 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
  2007-06-17 15:37 885,768 —hs—- C:\WINDOWS\system32\ybadd.ini2
  2007-06-16 17:37 883,590 —hs—- C:\WINDOWS\system32\ybadd.bak2
  2007-06-08 11:36 <DIR> d——– C:\Program Files\Rockstar Games
  2007-06-03 20:28 <DIR> d——– C:\Program Files\PKR


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-07-01 20:13:39 ——– d—–w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-06-20 21:20:59 ——– d—–w C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\Lycos
  2007-06-18 15:26:31 ——– d—–w C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\MSN6
  2007-06-08 09:36:05 ——– d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-06-08 09:33:17 ——– d—–w C:\Program Files\Radical Games
  2007-06-01 19:37:46 ——– d–h–w C:\Program Files\Zero G Registry
  2007-06-01 19:28:17 ——– d—–w C:\Program Files\Sony Ericsson
  2007-06-01 19:28:08 ——– d—–w C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared
  2007-06-01 19:21:36 ——– d—–w C:\Program Files\MUSICMATCH
  2007-06-01 18:32:12 ——– d—–w C:\Program Files\WS_FTP Pro
  2007-06-01 18:29:08 ——– d—–w C:\Program Files\Hewlett-Packard
  2007-05-29 17:42:50 ——– d—–w C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
  2007-05-29 17:33:31 ——– d—–w C:\Program Files\Autodesk
  2007-05-28 17:03:01 ——– d—–w C:\Program Files\Norton AntiVirus
  2007-05-28 10:17:53 ——– d—–w C:\Program Files\PHILIPS
  2007-05-28 10:17:22 ——– d—–w C:\Program Files\AtomixMP3
  2007-05-28 10:15:13 ——– d—–w C:\Program Files\SmartFTP
  2007-05-28 10:13:38 ——– d—–w C:\Program Files\QuickTime
  2007-05-28 10:09:28 ——– d—–w C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\Autodesk
  2007-05-16 15:19:43 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-04-09 10:24:34 48,776 —-a-w C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
  2007-04-01 15:39:22 68,856 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-04-01 15:39:22 438,954 —-a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2005-10-16 11:24:22 1,786 –sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}=C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2005-05-31 01:04]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2006-08-31 21:33]
  {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD}=C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll [2007-05-23 12:13]
  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}=c:\program files\google\googletoolbar2.dll [2007-01-20 00:56]
  {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll [2007-06-18 18:21]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2004-04-21 11:28]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2003-10-06 09:23]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2004-05-16 23:21]
  "PCMService"="C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" [2003-06-24 15:23]
  "Microsoft Works Update Detection"="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe" [2003-06-10 01:11]
  "ledpointer"="CNYHKey.exe" [2003-06-27 09:36 C:\WINDOWS\CNYHKey.exe]
  "Dit"="Dit.exe" []
  "Cmaudio"="cmicnfg.cpl" [2003-09-12 20:07 C:\WINDOWS\CMICNFG.CPL]
  "CHotkey"="mHotkey.exe" [2003-06-27 15:39 C:\WINDOWS\mHotkey.exe]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-05-12 21:05]
  "InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2005-01-03 11:41]
  "HydraVisionDesktopManager"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe" [2003-09-15 21:00]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-22 23:19]
  "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" [2006-05-10 12:12]
  "PWRISOVM.EXE"="C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2007-01-20 09:09]
  "Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 18:30]
  "nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-06-20 17:21]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 10:03]
  "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 13:54]
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-18 18:21]
  "updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 17:45]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdauxservice]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdcoreservice]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\WebrootSpySweeperService]

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - netsvcs
  NtmlSvc


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-06-15 19:36:59 C:\WINDOWS\tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - Kem Veenstra.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-07-01 22:25:09
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-07-01 22:29:04 - machine was rebooted
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-07-01 22:29

  — E O F —  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:48:16, on 1-7-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Kem Veenstra\Bureaublad\virusprogramma's\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,84/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by107fd.bay107.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF} - http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,21/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4321/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster: [list:2f9062835c][b:2f9062835c]
 • hierbij de log:

  groeten pieter

  "Kem Veenstra" - 2007-07-02 12:51:25 - ComboFix 07-06-27.7 - Service Pack 2 NTFS
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Kem Veenstra\Bureaublad\ComboFix-Do.txt..txt


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\WINDOWS\system32\goxbvkjg.exe
  C:\WINDOWS\system32\ybadd.bak2
  C:\WINDOWS\system32\ybadd.ini2


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-02 to 2007-07-02 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-07-01 22:13 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-28 18:26 <DIR> d——– C:\SAV32CLI
  2007-06-28 18:21 791,047 –a—— C:\SDFix.exe
  2007-06-28 14:19 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-28 13:09 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2007-06-20 17:21 502,208 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys
  2007-06-20 17:21 270,336 –a—— C:\WINDOWS\system32\imon.dll
  2007-06-18 18:28 83,024 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys
  2007-06-18 18:28 57,424 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys
  2007-06-18 18:28 53,840 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys
  2007-06-18 18:28 39,376 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfileflt.sys
  2007-06-18 18:28 29,264 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys
  2007-06-18 18:28 <DIR> d——– C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-06-18 18:28 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\PC Tools
  2007-06-18 18:06 626,688 –a—— C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll
  2007-06-18 18:05 22,080 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sshrmd.sys
  2007-06-18 18:05 21,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sskbfd.sys
  2007-06-18 18:05 20,544 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SSFS0509.sys
  2007-06-18 18:05 164 –a—— C:\install.dat
  2007-06-18 18:05 144,960 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssidrv.sys
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\Program Files\Webroot
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-18 18:05 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Webroot
  2007-06-18 18:03 <DIR> d——– C:\Program Files\SpywareBlaster
  2007-06-18 18:03 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Spybot - Search & Destroy
  2007-06-18 16:18 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
  2007-06-18 16:18 <DIR> d——– C:\Program Files\Hitman Pro
  2007-06-18 15:52 76,560 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
  2007-06-08 11:36 <DIR> d——– C:\Program Files\Rockstar Games
  2007-06-03 20:28 <DIR> d——– C:\Program Files\PKR


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-07-01 20:13:39 ——– d—–w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-06-20 21:20:59 ——– d—–w C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\Lycos
  2007-06-18 15:26:31 ——– d—–w C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\MSN6
  2007-06-08 09:36:05 ——– d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-06-08 09:33:17 ——– d—–w C:\Program Files\Radical Games
  2007-06-01 19:37:46 ——– d–h–w C:\Program Files\Zero G Registry
  2007-06-01 19:28:17 ——– d—–w C:\Program Files\Sony Ericsson
  2007-06-01 19:28:08 ——– d—–w C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared
  2007-06-01 19:21:36 ——– d—–w C:\Program Files\MUSICMATCH
  2007-06-01 18:32:12 ——– d—–w C:\Program Files\WS_FTP Pro
  2007-06-01 18:29:08 ——– d—–w C:\Program Files\Hewlett-Packard
  2007-05-29 17:42:50 ——– d—–w C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
  2007-05-29 17:33:31 ——– d—–w C:\Program Files\Autodesk
  2007-05-28 17:03:01 ——– d—–w C:\Program Files\Norton AntiVirus
  2007-05-28 10:17:53 ——– d—–w C:\Program Files\PHILIPS
  2007-05-28 10:17:22 ——– d—–w C:\Program Files\AtomixMP3
  2007-05-28 10:15:13 ——– d—–w C:\Program Files\SmartFTP
  2007-05-28 10:13:38 ——– d—–w C:\Program Files\QuickTime
  2007-05-28 10:09:28 ——– d—–w C:\DOCUME~1\KEMVEE~1\APPLIC~1\Autodesk
  2007-05-16 15:19:43 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-04-09 10:24:34 48,776 —-a-w C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
  2005-10-16 11:24:22 1,786 –sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}=C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2005-05-31 01:04]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2006-08-31 21:33]
  {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD}=C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll [2007-05-23 12:13]
  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}=c:\program files\google\googletoolbar2.dll [2007-01-20 00:56]
  {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll [2007-06-18 18:21]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2004-04-21 11:28]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2003-10-06 09:23]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2004-05-16 23:21]
  "PCMService"="C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" [2003-06-24 15:23]
  "Microsoft Works Update Detection"="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe" [2003-06-10 01:11]
  "ledpointer"="CNYHKey.exe" [2003-06-27 09:36 C:\WINDOWS\CNYHKey.exe]
  "Dit"="Dit.exe" []
  "Cmaudio"="cmicnfg.cpl" [2003-09-12 20:07 C:\WINDOWS\CMICNFG.CPL]
  "CHotkey"="mHotkey.exe" [2003-06-27 15:39 C:\WINDOWS\mHotkey.exe]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-05-12 21:05]
  "InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2005-01-03 11:41]
  "HydraVisionDesktopManager"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe" [2003-09-15 21:00]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-22 23:19]
  "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" [2006-05-10 12:12]
  "PWRISOVM.EXE"="C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2007-01-20 09:09]
  "Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 18:30]
  "nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-06-20 17:21]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 10:03]
  "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 13:54]
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-18 18:21]
  "updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 17:45]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdauxservice]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdcoreservice]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\WebrootSpySweeperService]

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - netsvcs
  NtmlSvc


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-06-15 19:36:59 C:\WINDOWS\tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - Kem Veenstra.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-07-02 12:56:08
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-07-02 12:56:54
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-07-02 12:56
  C:\ComboFix2.txt … 2007-07-01 22:29

  — E O F —
 • Verwijder alle aangeboden tools.

  Om herinfectie via systeemherstel te voorkomen, is het raadzaam de bestaande systeemherstelpunten te verwijderen door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen.


  - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel".
  - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Windows vraagt of je dat zeker weet.
  - Klik "Ja".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op.
  - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?"
  - Klik "Ja".
  - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen".
  - Klik "Toepassen".
  - Klik "OK".
  - Start de pc opnieuw op
  - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt

  Hier nog wat tips. tips
 • Hoi,

  Ik heb gedaan wat je zei!

  Ik heb de tips doorgekeken en een firewall geinstaleerd: COMODO firewall pro. De windows firewall heb ik uitgeschakeld!

  Daarnaast heb ik SpywareBlaster geinstalleerd.
  Mijn virusprogramma is HitmanPro en Norton.. Ik las dat 2 teveel is. Welke van deze adviseer je mij om te houden??

  Verder wil ik je heel erg bedanken voor het helpen met het virus en bedanken voor de handige tips!!

  Veel succes met wat je doet!!

  en een vriendelijke groet,

  Pieter
 • Houd norton dan en gooi die hitmanprul eraf (dat is trouwens helemaal geen antivirusscanner maar een verzameling automatisch lopende progjes)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.