Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this

Anoniem
juisterr
5 antwoorden
 • Wie wil er even kijken voor mn schoonmoeder. Ze heeft mijn besmette link geopend. Ik heb vundofix gedaan maar gaf niets aan. Wie wil er toch voor de zekerheid even voor mij kijken????


  Alvast heel erg bedankt!!


  hier is de hijackthis:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:25:03, on 30-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpomau08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoFXM08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\DOCUME~1\Lia\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061004
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061004
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: CBrowserHelperObject Object - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hp officejet 4100 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - igfxdev.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:67967f788a]Hijackthis[/b:67967f788a]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:67967f788a]
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - igfxdev.dll (file missing)
  [/b:67967f788a]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download [b:67967f788a]Combofix[/b:67967f788a] naar je Bureaublad.[list:67967f788a]
  Dubbelklik op [b:67967f788a]Combofix.exe[/b:67967f788a]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:67967f788a]1[/b:67967f788a] (continue) te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:67967f788a]NIET[/b:67967f788a] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:67967f788a]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:67967f788a]combofix.txt[/b:67967f788a] openen.
  [i:67967f788a]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:67967f788a]

  Opmerking: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • "Lia" - 2007-07-01 11:31:52 - ComboFix 07-06-27.7 - Service Pack 2 NTFS


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-07-01 11:31 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-30 14:24 <DIR> d——– C:\Hijackthis
  2007-06-30 14:19 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2007-06-09 17:44 <DIR> d——– C:\WINDOWS\.jagex_cache_32


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-05-16 15:19:43 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-05-06 14:36:44 ——– d—–w C:\Program Files\AquaforumUploader
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2006-10-09 18:12:42 88 –sh–r C:\WINDOWS\system32\743303B38D.sys
  2006-10-09 18:15:58 56 –sh–r C:\WINDOWS\system32\8DB3033374.sys
  2006-10-09 18:16:19 5,852 –sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-01-12 21:38]
  {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}=C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL [2005-09-08 06:20]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]
  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}=c:\program files\google\googletoolbar3.dll [2007-01-20 00:55]
  {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777}=C:\Program Files\BAE\BAE.dll [2006-08-30 19:40]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43]
  "SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2006-07-24 18:20 C:\WINDOWS\stsystra.exe]
  "IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2006-07-06 08:15]
  "DMXLauncher"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-10-05 04:12]
  "ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-06-10 11:44]
  "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-06-10 11:44]
  "MSKDetectorExe"="C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe" [2005-07-12 20:05]
  "Zone Labs Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2006-08-23 23:38]
  "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-04-21 10:12]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" []


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-03-27 12:36:14 C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp officejet 4100 series#1160418086.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-07-01 11:33:16
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-07-01 11:33:36

  — E O F —
 • "Lia" - 2007-07-01 11:31:52 - ComboFix 07-06-27.7 - Service Pack 2 NTFS


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-07-01 11:31 49,152 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-06-30 14:24 <DIR> d——– C:\Hijackthis
  2007-06-30 14:19 <DIR> d——– C:\VundoFix Backups
  2007-06-09 17:44 <DIR> d——– C:\WINDOWS\.jagex_cache_32


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-05-16 15:19:43 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-05-06 14:36:44 ——– d—–w C:\Program Files\AquaforumUploader
  2007-04-25 14:22:52 144,896 —-a-w C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
  2007-04-18 16:15:26 2,854,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  2007-04-16 20:47:36 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-04-16 20:45:54 1,710,936 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-04-16 20:45:48 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-04-16 20:45:42 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-04-16 20:45:36 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-04-16 20:45:28 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-04-16 20:45:20 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-04-16 20:45:20 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2006-10-09 18:12:42 88 –sh–r C:\WINDOWS\system32\743303B38D.sys
  2006-10-09 18:15:58 56 –sh–r C:\WINDOWS\system32\8DB3033374.sys
  2006-10-09 18:16:19 5,852 –sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-01-12 21:38]
  {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}=C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL [2005-09-08 06:20]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]
  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}=c:\program files\google\googletoolbar3.dll [2007-01-20 00:55]
  {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777}=C:\Program Files\BAE\BAE.dll [2006-08-30 19:40]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43]
  "SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2006-07-24 18:20 C:\WINDOWS\stsystra.exe]
  "IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2006-07-06 08:15]
  "DMXLauncher"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-10-05 04:12]
  "ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-06-10 11:44]
  "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-06-10 11:44]
  "MSKDetectorExe"="C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe" [2005-07-12 20:05]
  "Zone Labs Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2006-08-23 23:38]
  "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-04-21 10:12]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" []


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-03-27 12:36:14 C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp officejet 4100 series#1160418086.job

  **************************************************************************

  catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-07-01 11:33:16
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-07-01 11:33:36

  — E O F —
 • En dan ook nog de hijack log.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:11:59, on 1-7-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpomau08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoFXM08.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\DOCUME~1\Lia\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=6061004
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O2 - BHO: CBrowserHelperObject Object - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hp officejet 4100 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.