Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

besmetting door klikken op foto in MSN

Anoniem
juisterr
4 antwoorden
 • Ik had hier al gepost maar kan het niet meer terugvinden.
  Ik zal het opnieuw doen.
  Ik heb een en ander al kunnen opschonen dmv ccleaner en AVG scan software.
  Bij opstarten geeft hij nu 1 foutmelding nl: CpqAlert Fout: CPQHCI .dll kan niet worden geladen.
  Verder doen sommige toetesen het niet meer bijv.: enter,backspace,insert, delete en enkele letters zoals k,l,p
  Wat nu te doen?
 • Het topic dat je zocht is: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=1216681

  Zoals daar al staat: plaats een hijack logje en wacht het oordeel van de experts even af
 • Hoe je een hijack this log maakt kan je vinden op http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=765174#765174
 • Hij heeft het logje naar mij gestuurd via pb. Ik heb er geen verstand van dus dit is zijn log:

  Hier komt de logfile;

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:33:39, on 6-7-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Altiris\AClient\AClient.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\CPQWEB~1\WebDmi.exe
  C:\WINDOWS\Cpqdiag\Cpqdfwag.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Altiris\AClient\AClntUsr.EXE
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\54 Mbps WLAN\WLANMON.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\VCOM\PowerDesk\pddlghlp.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5ADF3862-9E2E-4ad3-86F7-4510E6550CD0} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {8A61098D-612B-4EF2-943D-64E920684061} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {9602818C-9D24-45C2-980E-332710DE712F} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.5672\swg.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AClntUsr] C:\Program Files\Altiris\AClient\AClntUsr.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] "C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CPQDFWAG] C:\WINDOWS\Cpqdiag\CpqDfwAg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: Dialog Helper.lnk = C:\Program Files\VCOM\PowerDesk\pddlghlp.exe
  O4 - Global Startup: 54 Mbps Wireless Configuration Utility.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: byvtr - C:\WINDOWS\System32\byvtr.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: khfgfda - khfgfda.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Altiris Client Service (AClient) - Altiris, Inc. - C:\Program Files\Altiris\AClient\AClient.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Insight Local Alerter (CPQALERT) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\cpqalert.exe
  O23 - Service: cpqdmi - Compaq Computer Corporation - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\cpqdmi.exe
  O23 - Service: Insight Web Agent (cpqWebDmi) - Hewlett-Packard Company - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\CPQWEB~1\WebDmi.exe
  O23 - Service: Remote Diagnostics Enabling Agent (DfwWebAgent) - Hewlett-Packard - C:\WINDOWS\Cpqdiag\Cpqdfwag.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Unknown owner - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe (file missing)
  O23 - Service: Win32Sl (WIN32SL) - Intel - C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\Dmi\Win32\bin\Win32sl.exe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.