Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack log

Anoniem
None
2 antwoorden
 • hallo,

  De laatste tijd heb ik het idee dat mijn pc redelijk stroperig wordt. Kan iemand dit log bekijken?

  [code:1:57688476eb]
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:15:54, on 7-7-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~1\MMDiag.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mim.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer wordt aangeboden door Sander Römer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F3 - REG:win.ini: run=
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~1\mimboot.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 -lock
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://www.team1916v.com
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0A83DC2E-90F4-4561-AF3F-909597043DF7}: NameServer = 192.168.1.1
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0A83DC2E-90F4-4561-AF3F-909597043DF7}: NameServer = 192.168.1.1
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

  [/code:1:57688476eb]
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:717a7816d4]
  F3 - REG:win.ini: run=
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  [/b:717a7816d4]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Als stroop zeg je?

  1. Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:717a7816d4]Select All[/b:717a7816d4].
  Klik op de knop [b:717a7816d4]Empty Selected[/b:717a7816d4].

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:717a7816d4]Select All[/b:717a7816d4].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:717a7816d4]Empty Selected[/b:717a7816d4].

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:717a7816d4]Select All[/b:717a7816d4].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:717a7816d4]Empty Selected[/b:717a7816d4].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:717a7816d4]Exit[/b:717a7816d4] om het programma af te sluiten.

  2. Download [b:717a7816d4]Dr.Web CureIt[/b:717a7816d4] naar je bureaublad:
  ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

  3. Start de computer in veilige modus.

  4. Dubbelklik [b:717a7816d4]drweb-cureit.exe[/b:717a7816d4] en sta het toe om de express scan te starten.
  Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
  Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik [b:717a7816d4]Options[/b:717a7816d4] > Change Settings
  Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
  Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
  Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
  Klik daarna de [b:717a7816d4]groene pijl[/b:717a7816d4] rechts om de scan te starten.
  Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
  Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: [img:717a7816d4]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:717a7816d4]
  Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: [b:717a7816d4]Move incurable[/b:717a7816d4] zoals je zal zien in volgende afbeelding:
  [img:717a7816d4]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:717a7816d4]
  Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
  Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik [b:717a7816d4]file[/b:717a7816d4] en kies [b:717a7816d4]save report list[/b:717a7816d4]. Bewaar de log op je bureaublad.
  Sluit daarna Dr.Web Cureit.

  5. [b:717a7816d4]Herstart[/b:717a7816d4] je computer in normale modus!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
  Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post tesamen met een logje van Hijackthis

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.