Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

probleempjes met IE

Anoniem
juisterr
7 antwoorden
 • hallo,

  sinds een aantal weken heb ik een paar problemen met bepaalde internetsites. als ik bijvoorbeeld bij gmail inlog, pakt hij het inloggen wel, maar krijg ik nooit het scherm van me inbox te zien. hij blijft telkens naar een andere pagina zoeken lijkt het. het laadbalkje onder me internetscherm begint steeds opnieuw. bij Hotmail heb ik een zelfde soort probleem. ook op marktplaats heb ik een probleem. ik kan wel de site openen en subrubrieken etc, maar open ik een advertentie, dan geeft hij aan dat de pagina niet gevonden kan worden. aan me internet kan het niet liggen omdat beneden op de pc wel alles het doet. kan iemand me helpen?
  met vriendelijke groet stefan  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 19:47:11, on 1-8-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe
  C:\Documents and Settings\user\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.6.14.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O2 - BHO: adssite - {F31B3634-12AA-41ca-B021-0685C3B3E4CA} - C:\WINDOWS\system32\nsz6.dll
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX3800 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX3800 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus DX3800"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.caresys.nl/
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5DC47DE-8CC9-497E-B252-55DB9CF7F60F}: NameServer = 192.168.200.1,192.168.200.2
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 8046 bytes
 • bitcomet.exe known as Tibick Worm bitcomet, has the following information and may help up understand this process better.

  bitcomet.exe - Here is the scoop on Tibick Worm as it pertains to computer network security. The big question: what is bitcomet.exe and is it spyware, a trojan and if so, how do I get rid of Tibick Worm?
  bitcomet.exe (Tibick Worm) - Details

  Finding a program by the name of bitcomet.exe running on your computer means that your computer may be infected with a worm that goes by the name of tibick.

  bron http://www.auditmypc.com/process/bitcomet.asp
 • @stee0036: http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/bitcomet/
  Hier zie je dat dit geen spyware is :wink:

  Download Combofix naar je [b:1290f18c8d]bureaublad[/b:1290f18c8d]

  Dubbelklik op [u:1290f18c8d]combofix.exe[/u:1290f18c8d]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door y of Y te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:1290f18c8d]NIET[/b:1290f18c8d] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:1290f18c8d]combofix.txt[/b:1290f18c8d] openen. Bewaar dit logje.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Post nu het logje van Combofix.txt tesamen met een nieuw Hijackthis logje in je volgende bericht.

  Succes 8)

  Pim
 • ah dat van bitcomet wist ik niet. Bedankt.

  Mijn oplossingen liggen op een ander front: Ik heb dit vaker gepost en is beetje mijn stokpaardje.. Als Windows langzaam wordt ga ik niet uren zoeken naar spyware, virussen of registerfouten maar formatteer ik de zaak opnieuw. Ik heb ook ghost images van Windows, die zet ik ook wel eens terug. Op mijn snelle pc is windows erop zetten een half uur. Als je vaker windows installeerd wordt je er ook handiger in.
  Ik heb meerdere schijven en mijn data blijft onaagetast als Windows een duw geef.
 • Zoiets kan je doen, maar is wel heel overkill. Probeer het logje van Combofix eens.

  Trouwens, plotselinge traagheid kan ook komen door een kapotte harde schijf, maar laten we eerst spyware uitsluiten.
 • ik heb het allemaal uitgevoerd en heb de volgende logjes

  ComboFix 07-08-04.3 - "user" 2007-08-07 14:44:01.1 [GMT 2:00] - NTFS
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.Waar
  * Created a new restore point


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-07 to 2007-08-07 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-08-07 14:41 51,200 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-08-07 14:27 <DIR> dr-h—– C:\DOCUME~1\user\Onlangs geopend
  2007-08-07 14:13 <DIR> d——– C:\Program Files\BitComet
  2007-08-07 13:53 <DIR> d——– C:\Program Files\uTorrent
  2007-08-02 10:23 <DIR> d——– C:\Program Files\DC++
  2007-07-30 08:27 63,488 –a—— C:\WINDOWS\xobglu16.dll
  2007-07-30 08:27 23,552 –a—— C:\WINDOWS\xobglu32.dll
  2007-07-28 19:42 <DIR> d——– C:\WINDOWS\Drivers
  2007-07-25 11:56 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\vsosdk
  2007-07-14 12:18 <DIR> d——– C:\Program Files\Samsung
  2007-07-14 12:16 94,000 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_mdm.sys
  2007-07-14 12:16 8,336 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_mdfl.sys
  2007-07-14 12:16 77,824 –a—— C:\WINDOWS\system32\fun_mp4_dec.dll
  2007-07-14 12:16 684,032 –a—— C:\WINDOWS\system32\fun_mp4_enc.dll
  2007-07-14 12:16 6,176 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_cmnt.sys
  2007-07-14 12:16 6,176 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_cm.sys
  2007-07-14 12:16 58,320 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_bus.sys
  2007-07-14 12:16 5,840 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_whnt.sys
  2007-07-14 12:16 5,840 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_wh.sys
  2007-07-14 12:16 2,729,472 –a—— C:\WINDOWS\system32\fun_avcodec.dll
  2007-07-14 12:16 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers
  2007-07-14 12:16 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\Samsung PC Studio Codecs
  2007-07-13 16:40 <DIR> d——– C:\Program Files\iTunes
  2007-07-13 16:40 <DIR> d——– C:\Program Files\iPod
  2007-07-13 16:36 <DIR> d——– C:\Program Files\Common Files\Apple
  2007-07-13 16:36 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Apple
  2007-07-13 16:31 <DIR> d——– C:\Program Files\QuickTime
  2007-07-08 21:41 <DIR> d——– C:\Downloads


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-08-07 16:01 2857504 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat
  2007-08-07 16:00 44335904 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
  2007-08-07 14:41 ——— d——– C:\DOCUME~1\user\APPLIC~1\uTorrent
  2007-08-07 14:13 2560 –a—— C:\WINDOWS\system32\BitCometRes.dll
  2007-08-06 12:11 597656 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
  2007-08-06 12:11 273104 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx
  2007-08-05 13:31 512 –a—— C:\ScanSectorLog.dat
  2007-08-03 11:52 ——— d——– C:\DOCUME~1\user\APPLIC~1\Vso
  2007-08-02 22:04 ——— d——– C:\Program Files\TrackMania Nations ESWC
  2007-08-02 11:28 ——— d——– C:\DOCUME~1\user\APPLIC~1\Corel
  2007-08-02 11:24 2828 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
  2007-07-27 07:28 359808 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip.sys
  2007-07-27 07:28 359808 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
  2007-07-14 12:33 ——— d–h—– C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-07-13 22:24 82426 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-07-13 22:24 468882 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2007-07-01 18:19 ——— d——– C:\Program Files\MSN Messenger
  2007-07-01 18:19 ——— d——– C:\Program Files\Messenger Plus! Live
  2007-06-24 15:01 ——— d——– C:\DOCUME~1\user\APPLIC~1\Zylom
  2007-06-17 15:08 ——— d——– C:\Program Files\Xvid
  2007-06-07 20:21 ——— d——– C:\Program Files\Apple Software Update
  2007-05-17 21:11 88 -r-hs—- C:\WINDOWS\system32\E22FBA9882.sys
  2007-05-16 17:19 86528 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\directdb.dll
  2007-05-16 17:19 85504 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabimp.dll
  2007-05-16 17:19 683520 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
  2007-05-16 17:19 683520 –a—— C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-05-16 17:19 510976 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32.dll
  2007-05-16 17:19 1314816 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
  2007-05-08 11:01 3583488 –a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
  2007-01-25 21:55 87608 –a—— C:\DOCUME~1\user\APPLIC~1\ezpinst.exe
  2007-01-25 21:55 47360 –a—— C:\DOCUME~1\user\APPLIC~1\pcouffin.sys


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "DrvLsnr"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe" [2003-05-08 12:34]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 13:22]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 13:22 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 13:22]
  "EPSON Stylus DX3800 Series"="C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.exe" [2005-02-08 06:00]
  "ZoneAlarm Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-03-09 01:02]
  "PCSuiteTrayApplication"="C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.exe" [2006-04-26 08:29]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 06:24]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-07-10 09:18]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 23:53]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 23:05:26]

  R0 sfvfs02;StarForce Protection VFS Driver (version 2.x);C:\WINDOWS\system32\drivers\sfvfs02.sys
  R2 SoundMAX Agent Service (default);SoundMAX Agent Service;C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  R3 E100B;Intel(R) PRO Network Connection Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e100b325.sys
  R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;C:\WINDOWS\system32\Drivers\pcouffin.sys
  S2 Ca504av;TRUST 350FS POWERC@M FLASH(Video);C:\WINDOWS\system32\Drivers\Ca504av.sys
  S3 NAL;Nal Service ;\??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\iqvw32.sys
  S3 Nokia USB Generic;Nokia USB Generic;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdc.sys
  S3 Nokia USB Modem;Nokia USB Modem;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcm.sys
  S3 Nokia USB Phone Parent;Nokia USB Phone Parent;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcd.sys
  S3 Nokia USB Port;Nokia USB Port;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcj.sys
  S3 ssm_bus;SAMSUNG Mobile USB Device II 1.0 driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_bus.sys
  S3 ssm_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys
  S3 ssm_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Drivers;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_mdm.sys
  S3 USBCamera;TRUST 350FS POWERC@M FLASH(Still);C:\WINDOWS\system32\Drivers\Bulk504.sys


  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f00c58b3-fecb-11db-813e-000bcda1da13}]
  AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL ThreeShipsBackPack.htm


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-08-03 12:53:00 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-08-07 14:48:54
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden registry entries …

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{D04216B6-AB2A-01C7-E741-CEAE85EFBA3E}]
  "abljkopndpapkificcodeipnljaefcoflo"=hex:61,61,00,00
  "bbljkopndpapkificcjdfgecomondibmndch"=hex:61,61,00,00

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-08-07 16:10:00

  — E O F —

  en me [b:aedd4d74dd]hijackthis:[/b:aedd4d74dd]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 21:48:55, on 9-8-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Documents and Settings\user\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX3800 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX3800 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus DX3800"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
  O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
  O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.caresys.nl/
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D5DC47DE-8CC9-497E-B252-55DB9CF7F60F}: NameServer = 192.168.200.1,192.168.200.2
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 8197 bytes
 • zijn me logjes zo goed?
  m.v.g stefan

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.