Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan probleem volgens boclean

Anoniem
juisterr
1 antwoord
 • Ik heb Boclean van comdo op mijn pc gehad, maar die begon ineens allemaal meldingen te geven.
  Ik ga boclean toestemming om de gevonden bestanden te verwijderen.
  Maar na het opnieuw opstarten van mijn pc ging het dus totaal mis.
  Mijn taakbalk zag er ineens uit als in windows 2000 en was niet meer te veranderen en kreeg op de melding dat mijn pc na 1 minuut zou worden afgesloten.

  Ik heb via systeemherstel 2 datums terug gekozen en sinds dien werkt de pc wel weer goed, ik heb Nod32, avg antispyware, spybot de pc laten scannen maar die vinden dus niks.
  Ik heb boclean momenteel verwijderd, want het is nu al twee keer zo dat boclean mijn pc vernaggelt.
  Toch zet ik hier voor de zekerheid een hijackthis log hier, zodat misschien iemand die eens voor me na wilt kijken.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:47:31, on 7-8-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  D:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  D:\Program Files\Microsoft Private Folder 1.0\PrfldSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\FireTrust\Benign\B9.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  D:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=localhost:1456
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F3 - REG:win.ini: load=

  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [b9] "D:\Program Files\FireTrust\Benign\B9.exe" /minimize
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = D:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\AddUrl.html
  O8 - Extra context menu item: Download met LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Wizard.html
  O8 - Extra context menu item: Verwerk met LeechGet (Parse) - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Parser.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Private Folder Service (prfldsvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Microsoft Private Folder 1.0\PrfldSvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 9598 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.