Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this log - graag wat hulp

Anoniem
KAPE
1 antwoord
 • Ik heb problemen met het bureaublad (instellingen worden niet bewaard) en mijn taakbalk (ook hier worden aanpassingen niet bewaard) zie ook dit forum bericht .

  PC heeft als OS Win XP -Home met SP2.
  Op advies van Rosturp hier een logbestand van Hijack this. Kan iemand me hier van advies voorzien.  [quote:0bd5dc269b]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:38:53, on 13-8-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MPS\mps.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\NETGEAR\SC101 Manager Utility\ZeteraService.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPS\mpsevh.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\WINDOWS\system32\bcmntray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Notebook Hardware Control
  hc.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskAgent.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MBK\McAfeeDataBackup.exe
  C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Microsoft Winkler Prins\Microsoft Winkler Prins Huiswerkhulp voor Leerlingen 2007 DVD\EDICT.EXE
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\SJLabs\SJphone\SJphone.exe
  C:\Program Files\Juice\Juice.exe
  C:\SABnzbd-0.2.5-w32\SABnzbd.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\cnmsmya.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~2\THUNDE~1.EXE
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.copernic.com/explorer17/?l=DUT&e=
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs
  dr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=laptop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=192.168.1.11:3128;https=192.168.1.11:3128
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost, 127.0.0.1, gixmo, 192.168., gixmo.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {83B79436-C1A7-427B-B40D-689E9CC71FAE} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~3.DLL
  O1 - Hosts: 172.20.31.21 aix53sr-srcwit101 # redirect van e-intake bij OIS
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\program files\mcafee\virusscan\scriptcl.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021
  l\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021
  l\msntb.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search - {C5F7A735-70F1-477F-8C36-6FF3C736017B} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearchIntegration976.dll
  O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\bcmntray
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control
  hc.exe" -quiet
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FTD-On] C:\Program Files\FTD Add-On\FTD-On.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MskAgentexe] C:\Program Files\McAfee\MSK\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Backup] C:\Program Files\McAfee\MBK\McAfeeDataBackup.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MBkLogOnHook] C:\Program Files\McAfee\MBK\LogOnHook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearch.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [L07NXLRD_2975515] "C:\Program Files\Microsoft Winkler Prins\Microsoft Winkler Prins Huiswerkhulp voor Leerlingen 2007 DVD\EDICT.EXE" -m
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: BJ Status Monitor Canon MP730 Printer.lnk = C:\Documents and Settings\Rene\cnmss Canon MP730 Printer (Local).exe
  O4 - Startup: Juice.lnk = C:\Program Files\Juice\Juice.exe
  O4 - Startup: SABnzbd.lnk = C:\SABnzbd-0.2.5-w32\SABnzbd.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Encarta Winkler Prins Zoekbalk - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs
  dr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=laptop
  O15 - Trusted Zone: *.makro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://archief.schiedam.nl
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.35
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.36
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.23
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.22
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.21
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.52
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.0-255
  O16 - DPF: {00B28243-126B-4FFF-B346-6C3176E8296B} (Siebel Calendar) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Calendar.cab
  O16 - DPF: {14C1B87C-3342-445F-9B5E-365FF330A3AC} (Hewlett-Packard Online Support Services) - http://h20278.www2.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISDataManager.CAB
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1C5EDBE3-1721-458D-B603-690F37EA93AB} (Siebel SmartScript) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_Smartscript.cab
  O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
  O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.5.1.cab
  O16 - DPF: {3BBF2ED8-09D2-4656-92B6-3495E744A365} (Siebel Calendar) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_Calendar.cab
  O16 - DPF: {45F85B33-CD31-4FB3-8105-5FE3ECE6F762} (Siebel Gantt Chart) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_Gantt_Chart.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1128096234031
  O16 - DPF: {72289696-88DD-4968-98FA-DD9BFE31AA29} (Siebel High Interactivity Framework) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_HI_Client.cab
  O16 - DPF: {7744FCA0-88A3-41AE-9068-3B5DF966CF2F} (Siebel SmartScript) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Smartscript.cab
  O16 - DPF: {84147158-773D-4E89-AAEF-561EC76DA3DC} (Siebel Option Pack for IE 7.5.3) - http://172.20.31.35:8080/pssales_nld/16192/applets/SiebelOptionPack.cab
  O16 - DPF: {9C024426-7859-4B2D-AB4C-B1E370AE7549} - http://nl.mcafee.com/Apps/WSC/nl/WscWlanScannerCtrl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {D8AC8CB7-7EF3-4B76-83BF-0008C9D38A9F} (Siebel Gantt Chart) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Gantt_Chart.cab
  O16 - DPF: {DE2C7216-C882-400E-BB47-EBB90237CAD1} (Siebel High Interactivity Framework) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_HI_Client.cab
  O16 - DPF: {F652A96F-7AE9-44FD-A356-448964FF8812} (Siebel SmartScript) - http://172.20.31.52/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Smartscript.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5F2A9BB-F6F6-4BC2-BF79-9A04D5279005}: NameServer = 194.109.104.104,194.109.6.66
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0183241186990202) (0183241186990202mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\TEMP\018324~1.EXE
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: MBackMonitor - McAfee - C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Privacy Service (MPS9) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MPS\mps.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - McAfee Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
  O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe
  O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe
  O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
  O23 - Service: Zetera - Zetera Corporation - C:\Program Files\NETGEAR\SC101 Manager Utility\ZeteraService.exe


  End of file - 20999 bytes
  [/quote:0bd5dc269b]


Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord