Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this log - graag wat hulp

Anoniem
KAPE
1 antwoord
 • Ik heb problemen met het bureaublad (instellingen worden niet bewaard) en mijn taakbalk (ook hier worden aanpassingen niet bewaard) zie ook dit forum bericht .

  PC heeft als OS Win XP -Home met SP2.
  Op advies van Rosturp hier een logbestand van Hijack this. Kan iemand me hier van advies voorzien.  [quote:0bd5dc269b]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:38:53, on 13-8-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MPS\mps.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\NETGEAR\SC101 Manager Utility\ZeteraService.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPS\mpsevh.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\WINDOWS\system32\bcmntray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  C:\Program Files\McAfee\MSK\MskAgent.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\McAfee\MBK\McAfeeDataBackup.exe
  C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Microsoft Winkler Prins\Microsoft Winkler Prins Huiswerkhulp voor Leerlingen 2007 DVD\EDICT.EXE
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\SJLabs\SJphone\SJphone.exe
  C:\Program Files\Juice\Juice.exe
  C:\SABnzbd-0.2.5-w32\SABnzbd.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\cnmsmya.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~2\THUNDE~1.EXE
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.copernic.com/explorer17/?l=DUT&e=
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=laptop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=192.168.1.11:3128;https=192.168.1.11:3128
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost, 127.0.0.1, gixmo, 192.168., gixmo.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {83B79436-C1A7-427B-B40D-689E9CC71FAE} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~3.DLL
  O1 - Hosts: 172.20.31.21 aix53sr-srcwit101 # redirect van e-intake bij OIS
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\program files\mcafee\virusscan\scriptcl.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search - {C5F7A735-70F1-477F-8C36-6FF3C736017B} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearchIntegration976.dll
  O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\bcmntray
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FTD-On] C:\Program Files\FTD Add-On\FTD-On.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MskAgentexe] C:\Program Files\McAfee\MSK\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Backup] C:\Program Files\McAfee\MBK\McAfeeDataBackup.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MBkLogOnHook] C:\Program Files\McAfee\MBK\LogOnHook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearch.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [L07NXLRD_2975515] "C:\Program Files\Microsoft Winkler Prins\Microsoft Winkler Prins Huiswerkhulp voor Leerlingen 2007 DVD\EDICT.EXE" -m
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: BJ Status Monitor Canon MP730 Printer.lnk = C:\Documents and Settings\Rene\cnmss Canon MP730 Printer (Local).exe
  O4 - Startup: Juice.lnk = C:\Program Files\Juice\Juice.exe
  O4 - Startup: SABnzbd.lnk = C:\SABnzbd-0.2.5-w32\SABnzbd.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Encarta Winkler Prins Zoekbalk - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=laptop
  O15 - Trusted Zone: *.makro.nl
  O15 - Trusted Zone: http://archief.schiedam.nl
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.35
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.36
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.23
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.22
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.21
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.52
  O15 - Trusted IP range: 172.20.31.0-255
  O16 - DPF: {00B28243-126B-4FFF-B346-6C3176E8296B} (Siebel Calendar) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Calendar.cab
  O16 - DPF: {14C1B87C-3342-445F-9B5E-365FF330A3AC} (Hewlett-Packard Online Support Services) - http://h20278.www2.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISDataManager.CAB
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1C5EDBE3-1721-458D-B603-690F37EA93AB} (Siebel SmartScript) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_Smartscript.cab
  O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
  O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.5.1.cab
  O16 - DPF: {3BBF2ED8-09D2-4656-92B6-3495E744A365} (Siebel Calendar) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_Calendar.cab
  O16 - DPF: {45F85B33-CD31-4FB3-8105-5FE3ECE6F762} (Siebel Gantt Chart) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_Gantt_Chart.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1128096234031
  O16 - DPF: {72289696-88DD-4968-98FA-DD9BFE31AA29} (Siebel High Interactivity Framework) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19219/applets/SiebelAx_HI_Client.cab
  O16 - DPF: {7744FCA0-88A3-41AE-9068-3B5DF966CF2F} (Siebel SmartScript) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Smartscript.cab
  O16 - DPF: {84147158-773D-4E89-AAEF-561EC76DA3DC} (Siebel Option Pack for IE 7.5.3) - http://172.20.31.35:8080/pssales_nld/16192/applets/SiebelOptionPack.cab
  O16 - DPF: {9C024426-7859-4B2D-AB4C-B1E370AE7549} - http://nl.mcafee.com/Apps/WSC/nl/WscWlanScannerCtrl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {D8AC8CB7-7EF3-4B76-83BF-0008C9D38A9F} (Siebel Gantt Chart) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Gantt_Chart.cab
  O16 - DPF: {DE2C7216-C882-400E-BB47-EBB90237CAD1} (Siebel High Interactivity Framework) - http://172.20.31.23/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_HI_Client.cab
  O16 - DPF: {F652A96F-7AE9-44FD-A356-448964FF8812} (Siebel SmartScript) - http://172.20.31.52/epublicsector_nld/19221/applets/SiebelAx_Smartscript.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5F2A9BB-F6F6-4BC2-BF79-9A04D5279005}: NameServer = 194.109.104.104,194.109.6.66
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0183241186990202) (0183241186990202mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\TEMP\018324~1.EXE
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: MBackMonitor - McAfee - C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe
  O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Privacy Service (MPS9) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MPS\mps.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - McAfee Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
  O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe
  O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe
  O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe
  O23 - Service: Zetera - Zetera Corporation - C:\Program Files\NETGEAR\SC101 Manager Utility\ZeteraService.exe


  End of file - 20999 bytes
  [/quote:0bd5dc269b]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.