Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ook problemen met popup

Anoniem
None
24 antwoorden
 • ik ben te ongeduldig.
  ik post het bericht en hij liep weer een beetje.
  nu weer gestopt maar is dus wel aan het werk
 • wel hij had er tijd voor nogig maar alles gedaan en hier zijn de nieuwe logs voor je.

  Dit is report.txt

  Username "wiecher" - 15/08/2007 13:12:44 [Fixwareout edited 2007/07/05]

  »»»»»Prerun check

  Se vació con éxito la caché de resolución de DNS.


  System was rebooted successfully.

  »»»»» Postrun check
  HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"=""
  ….
  ….
  »»»»» Misc files.
  ….
  »»»»» Checking for older varients.
  ….

  »»»»» Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "QuickTime Task"="\"C:\\Archivos de programa\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"
  "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Archivos de programa\\Java\\jre1.6.0_02\\bin\\jusched.exe\""
  "ISUSPM Startup"="\"C:\\Archivos de programa\\Archivos comunes\\InstallShield\\UpdateService\\ISUSPM.exe\" -startup"
  "ISUSScheduler"="\"C:\\Archivos de programa\\Archivos comunes\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe\" -start"
  "Corel Photo Downloader"="C:\\Archivos de programa\\Corel\\Corel Photo Album 6\\MediaDetect.exe"
  "Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd"

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
  "MSMSGS"="\"C:\\Archivos de programa\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background"
  ….
  Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it
  »»»»» End report »»»»»


  en hier de nieuwe hijackthis
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:49:57, on 15/08/2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Archivos de programa\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\xampp\apache\bin\apache.exe
  C:\CFusionMX7\runtime\bin\jrunsvc.exe
  C:\Archivos de programa\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\xampp\apache\bin\apache.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
  C:\CFusionMX7\runtime\bin\jrun.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Archivos de programa\QuickTime\qttask.exe
  C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Archivos de programa\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Archivos de programa\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Archivos de programa\Hijack This\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://home.microsoft.com/access/autosearch.asp?p=s
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Archivos de programa\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Archivos de programa\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Archivos de programa\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Archivos de programa\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICIO LOCAL')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Servicio de red')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Archivos de programa\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Consola de Sun Java - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5095/mcfscan.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Archivos de programa\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\xampp\apache\bin\apache.exe
  O23 - Service: ColdFusion MX 7 Application Server - Macromedia Inc. - C:\CFusionMX7\runtime\bin\jrunsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Archivos de programa\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: mysql - Unknown owner - C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Archivos de programa\Spyware Doctor\swdsvc.exe


  End of file - 5936 bytes

  Wacht op je instructies
 • ziet er netjes uit nu, heb je nog steeds problemen??
 • Nee alles lijkt weer normaal.
  loopt weer elkker snel, geen pop ups meer, als ik op links in google klik dan weer direct naar de goeie pagina.
  Geloof dat ik de rotzooi kwijt ben.
  Sindis gistermiddag is er niets meer vreemds gebeurd

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.