Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis Logje i.v.m. Sp2

Anoniem
juisterr
11 antwoorden
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:07:32, on 20-8-2007
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1181322286077
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


  End of file - 5916 bytes

  ——————————————-

  hier is ie.
 • Valt mee lijkt het, alleen het volgende process is verdacht :

  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads /player/Install2.5/Installer.exe

  Als je niet weet wat het is kun je het beter verwijderen.


  Verder is IE verouderd en moet worden geupdate via Windowsupdate.
 • [quote:f732b3e5a3="Tweaky"]Valt mee lijkt het, alleen het volgende process is verdacht :

  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads /player/Install2.5/Installer.exe

  Als je niet weet wat het is kun je het beter verwijderen.


  Verder is IE verouderd en moet worden geupdate via Windowsupdate.[/quote:f732b3e5a3]

  ja maar die logje was bedoeld omdat ik nooit SP2 kan installeren, als ik het installeer kan ik niet meer op windows komen.. dus ik had het gemeld bij het topic 'OS Windows' daar verwees iemand me hiernaar toe met een hijackthis-logje.

  Dus als je er achter kan komen waarom ik geen SP2 kan installeren,zou het mooi zijn.. want de nieuwe programma's eisen wel is SP2.. en ik wil mijn pc gewoon up-to-date houden!
 • Dat is een mooi streven, ik zie geen reden waarom het niet lukken zou.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:7c8eeb396a]
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  [/b:7c8eeb396a]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  verder ziet het er goed uit.

  start opnieuw op en probeer een handmatig sp2 erop te zetten.
 • [quote:75ec87f5e6="juisterr"]Dat is een mooi streven, ik zie geen reden waarom het niet lukken zou.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:75ec87f5e6]
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  [/b:75ec87f5e6]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  verder ziet het er goed uit.

  start opnieuw op en probeer een handmatig sp2 erop te zetten.[/quote:75ec87f5e6]

  Het begon al een tijdje terug wanneer ik deze pc had aangeschaft.Niet uit de winkel.. het is in elkaar gezet.. wel door een beroeps-man!
  Ik installeerde elke keer weer de windows update.. had die mij aangeraden..wat ik zelf nooit eerder deed.

  Toen kwam er een keer SP2 in de updates en ik had het geinstalleerd.
  Het begon opnieuw op te starten en ik kwam vanaf toen niet meer op windows.Ik belde die man op en zei wat er aan de hand was.

  Via veilige modus moest ik het dus verwijderen en hij zei dat ik het niet kon installeren vanwege mijn videokaart (geforce fx 5200).. hij zei dat het niet samen kon werken. :-? Vanaf toen had ik elke update weer geweigerd.

  PS: Hoe zet ik handmatig SP2 erop,en via waar?[b:75ec87f5e6][/b:75ec87f5e6]
 • configuratiescherm en dan staat links "windows update"
 • [quote:b91ecc7b94="juisterr"]configuratiescherm en dan staat links "windows update"[/quote:b91ecc7b94]

  ja , heb het gezien.. sp2 installeren volgens jou?.. zou het werken?
 • Dat zou geen probleem moeten zijn dacht ik, geforce fx 5200 is toch een goeie kaart?
 • [quote:afd577a9e8="juisterr"]Dat zou geen probleem moeten zijn dacht ik, geforce fx 5200 is toch een goeie kaart?[/quote:afd577a9e8]

  heb het inmiddels geprobeerd.. na een tijdje gaf die een foutmelding aan:

  'Kan Windows XP Service pack 2 niet installeren.

  De productcode die is gebruikt om Microsoft Windows te installeren is mogelijk niet geldig.Voor meer informatie over dit foutbericht en stappen om dit probleem op te lossen,kunt u de website www.howtotell.com bezoeken.
 • Heb je wel een officiële / legale windows licentie?
 • [quote:e188db99b3="human printer"]Heb je wel een officiële / legale windows licentie?[/quote:e188db99b3]

  pff, ik dacht er al aan.. het is 'ons' verteld van wel, maar ik kan me voorstellen dat het niet zo is.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.