Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Annaliseren van Logfile HijackThis

Anoniem
pimvandenderen
4 antwoorden
 • Beste leden,

  Via het blad "Tips & Trucs" - Snel aan de Slag" - vernam ik dat men een Logfile van HijackThis hier kan plaatsen ter annalisering.

  Dit gedaan zijnde vraag ik met deze aan de bevoegde personen of mijn file kan worden gecheckt, daar ik zeer veel moeilijkheden heb met het gebruik van mijn PC. = zeer traag in alle bewerkingen / uitvallen van het gebruikte programma / opgeslagen Info wordt automatisch verwijderd / enz….

  Dank bij voorbaat.
  Flamingo.
  ************************************************************
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:22:08, on 28/08/2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\PC - Waakhond - WinPatrol\winpatrol.exe
  C:\Program Files\PC - Unlocker\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Garmin\gStart.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\PC - Opkuiser - HiJackThis\Versie V2\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\INTERN~4\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\PC - Waakhond - WinPatrol\winpatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Reader 8.1\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\PC - Unlocker\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Garmin\gStart.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'Default user')
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: EasyRead + - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomIn.js
  O8 - Extra context menu item: EasyRead - - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomOut.js
  O8 - Extra context menu item: Validate HTML - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\HTMLValidate.js
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
  O9 - Extra button: Validate HTML - {18FEB505-909D-453E-9C0A-BF671EA8BD30} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\HTMLValidate.js
  O9 - Extra button: Iconico.com - {888BBE66-F146-47A7-A3F5-AA3C1A816319} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\Iconico.js
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Zoom In - {A0E6D3BD-A661-447D-8634-0751467857F3} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomIn.js
  O9 - Extra button: Zoom Out - {AEBB571B-4C48-438D-808D-999F168CDECE} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomOut.js
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} (SysData Class) - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_03-windows-i586.cab
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Unknown owner - C:\Program Files\Internet - AVG Free\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe (file missing)
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgemc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe
  O23 - Service: Windows Defender (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)


  End of file - 10420 bytes

  ************************************************************
 • Welkom op Computertotaal! :D

  Ik zie zo snel geen problemen in je logfile, klopt het dat je AVG Anti Spyware en Windows Defender niet meer gebruikt?

  Draai de volgende tool even om meer duidelijkheid te krijgen :D

  Download Deckard's System Scanner naar je [b:fc2937abb6]Bureaublad[/b:fc2937abb6]

  [list:fc2937abb6]
  Sluit alle toepassingen en vensters.
  [b:fc2937abb6]Dubbelklik[/b:fc2937abb6] op [b:fc2937abb6]dss.exe[/b:fc2937abb6] om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - [b:fc2937abb6]main.txt[/b:fc2937abb6] - openen.
  Kopiëer [b:fc2937abb6]Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C[/b:fc2937abb6]) en plak ([b:fc2937abb6]Ctrl+V[/b:fc2937abb6]) de inhoud van [b:fc2937abb6]main.txt[/b:fc2937abb6] in je volgende antwoord.
  [/list:u:fc2937abb6]
 • move naar B&P
 • Beste pimvandederen,
  Heb uitgevoerd zoals gevraagd :
  1. AVG Antispyware is werkend maar was van juni geleden.
  2. Windows Defender gaf een "error" en kon niet meer werken (???). Heb het volledige verwijderd en het laatste nieuwe geinstalleerd.
  3. Deckard = HijackThis ???
  4. Hieronder de gevraagde scan van Dackard :
  ************************************************************
  Deckard's System Scanner v20070826.66
  Run by Eric on 2007-08-29 17:00:00
  Computer is in Normal Mode.
  ——————————————————————————–  – HijackThis (run as Eric.exe) ————————————————

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:00:03, on 29/08/2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\PC - Waakhond - WinPatrol\winpatrol.exe
  C:\Program Files\PC - Unlocker\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Garmin\gStart.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\BIB - DVD - MovieOrganizer\main.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\PS - System Scan\dss.exe
  C:\PROGRA~1\PC-OPK~1\VERSIE~1\Eric.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\INTERN~4\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\PC - Waakhond - WinPatrol\winpatrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Reader 8.1\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\PC - Unlocker\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Garmin\gStart.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [IE7] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart (User 'Default user')
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: EasyRead + - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomIn.js
  O8 - Extra context menu item: EasyRead - - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomOut.js
  O8 - Extra context menu item: Validate HTML - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\HTMLValidate.js
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
  O9 - Extra button: Validate HTML - {18FEB505-909D-453E-9C0A-BF671EA8BD30} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\HTMLValidate.js
  O9 - Extra button: Iconico.com - {888BBE66-F146-47A7-A3F5-AA3C1A816319} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\Iconico.js
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Zoom In - {A0E6D3BD-A661-447D-8634-0751467857F3} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomIn.js
  O9 - Extra button: Zoom Out - {AEBB571B-4C48-438D-808D-999F168CDECE} - C:\Program Files\Internet - Easy Reader\Easy Read\ZoomOut.js
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {49232000-16E4-426C-A231-62846947304B} (SysData Class) - http://ipgweb.cce.hp.com/rdqemea/downloads/sysinfo.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_03-windows-i586.cab
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Unknown owner - C:\Program Files\Internet - AVG Free\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe (file missing)
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgemc.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SAService.exe
  O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe


  End of file - 10623 bytes

  – Files created between 2007-07-29 and 2007-08-29 —————————–

  2007-08-29 16:48:24 0 d——– C:\Program Files\PS - System Scan
  2007-08-29 16:28:52 0 d——– C:\Program Files\Windows Defender
  2007-08-27 23:13:42 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Feedreader
  2007-08-27 23:11:06 0 d——– C:\Program Files\Internet - RSS - Feedreader
  2007-08-27 22:52:55 0 d——– C:\Program Files\Internet - Wachtwoorden PassVieuw
  2007-08-27 22:50:07 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\SecurityScans
  2007-08-27 22:45:54 0 d——– C:\Program Files\PC - Beveiliging - Kontrole MBSA
  2007-08-18 11:08:52 0 d——– C:\WINDOWS\system32\NtmsData
  2007-08-18 10:12:04 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\JAM Software
  2007-08-18 09:56:44 0 d——– C:\Program Files\PC - Inhoud - Process Monitor
  2007-08-18 09:39:55 0 d——– C:\Program Files\PC - Inhoud - Treesize
  2007-08-17 20:06:22 0 d——– C:\WINDOWS\system32\LogFiles
  2007-08-16 15:14:12 2560 –a—— C:\WINDOWS\_MSRSTRT.EXE
  2007-08-16 15:11:30 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Stardock
  2007-08-16 12:44:02 0 d——– C:\Program Files\MSXML 6.0
  2007-08-16 12:42:45 0 d——– C:\Program Files\MSXML 4.0
  2007-08-10 19:24:44 0 d——– C:\Program Files\PC - Cam - Gadwin
  2007-08-10 15:47:55 0 d——– C:\Program Files\Internet - Spyware Doctor
  2007-08-10 15:47:55 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\PC Tools
  2007-08-10 15:42:58 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2007-08-09 23:35:20 0 d——– C:\Virtual
  2007-08-09 23:04:09 9175040 –a—— C:\Documents and Settings\Eric\ntuser.dat
  2007-08-03 19:54:06 1759 –a—— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QTSBandwidthCache
  2007-08-03 19:30:54 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Apple Computer
  2007-08-03 19:29:49 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer
  2007-08-03 19:29:36 0 d——– C:\Program Files\Apple Software Update
  2007-08-03 19:29:28 0 d——c- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
  2007-08-03 19:29:14 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Apple
  2007-08-03 19:29:13 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple
  2007-08-03 18:32:46 0 d——– C:\Program Files\Foto - Photo Story
  2007-08-03 18:10:09 0 d——– C:\Program Files\Foto - Light Artist
  2007-08-03 16:07:21 0 d——– C:\Program Files\PC - Chm-Decompiler
  2007-08-02 22:43:33 176235 –a—— C:\WINDOWS\system32\Primomonnt.dll
  2007-08-02 22:43:30 0 d——– C:\WINDOWS\PrimoPDF
  2007-08-02 22:31:58 0 d——– C:\Program Files\PC - Printer PDF
  2007-08-02 21:25:52 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
  2007-08-02 18:06:15 261392 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSXB3032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 199440 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSXL3032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 290816 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSXBSE35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 113424 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSTX3032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 166912 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSTEXT35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 226576 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSPX3032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 253952 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSPDOX35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 169984 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSLTUS35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:14 144144 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSLT3032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 59504 –a—— C:\WINDOWS\system32\VBDB32.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Visual Basic 4.0>
  2007-08-02 18:06:13 368912 –a—— C:\WINDOWS\system32\VBAR332.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft Visual Basic for Applications>
  2007-08-02 18:06:13 243984 –a—— C:\WINDOWS\system32\VBAR2232.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft Visual Basic for Applications>
  2007-08-02 18:06:13 721168 –a—— C:\WINDOWS\system32\VB40032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Visual Basic 4.0>
  2007-08-02 18:06:13 28832 –a—— C:\WINDOWS\system32\ORGAPI.DLL <Not Verified; Lotus Development Corporation; Organizer 2.1 API>
  2007-08-02 18:06:13 77824 –a—— C:\WINDOWS\system32\ODBCTL32.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft Open Database Connectivity>
  2007-08-02 18:06:13 302352 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSWNG300.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Access>
  2007-08-02 18:06:13 403216 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSREPL35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Access>
  2007-08-02 18:06:13 251664 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSRD2X35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 250640 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSRD2X32.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 24336 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSJTER35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 23824 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSJTER32.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 1015568 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSJT3032.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 37136 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSJINT35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 35600 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSJINT32.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet Database Engine>
  2007-08-02 18:06:13 1039360 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSJET35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 254976 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSEXCL35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 532240 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSEXCH35.DLL <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Jet>
  2007-08-02 18:06:13 215040 –a—— C:\WINDOWS\system32\HDK3CTNT.DLL <Not Verified; Virtual Media Technology P/L; HDK>
  2007-08-02 18:06:13 232448 –a—— C:\WINDOWS\system32\HDK3CT32.DLL <Not Verified; Virtual Media Technology Pty Ltd; HDK3>
  2007-08-02 18:06:13 114176 –a—— C:\WINDOWS\system32\HDK3ANIM.DLL <Not Verified; Virtual Media Technology P/L; HDK>
  2007-08-02 18:06:13 133120 –a—— C:\WINDOWS\system32\HDK3AN32.DLL <Not Verified; Virtual Media Technology P/L; HDK>
  2007-08-02 14:01:06 30088 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\irstusb.sys <Not Verified; SigmaTel, Inc.; SigmaTel STIr>
  2007-08-02 14:01:05 0 d——– C:\WINDOWS\USB-IrDA
  2007-07-31 17:47:50 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Music Label
  2007-07-31 17:47:28 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
  2007-07-31 17:17:57 0 d——– C:\Program Files\BIB - CD - CD-Menu
  2007-07-31 16:38:07 0 d——– C:\Program Files\PC - Opkuiser - MyUninstaller
  2007-07-31 14:41:27 0 d——– C:\Program Files\MediaMonkey
  2007-07-31 14:40:34 0 d——– C:\Downloads
  2007-07-31 14:40:34 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\GetRightToGo
  2007-07-29 20:41:34 0 d——– C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ahead


  – Find3M Report —————————————————————

  2007-08-29 15:21:10 0 d——– C:\Program Files\BIB - DVD - MovieOrganizer
  2007-08-29 13:48:05 0 d——– C:\Program Files\Internet - AVG Anti-Virus
  2007-08-29 13:47:44 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\AVG7
  2007-08-28 19:55:30 0 d——– C:\Program Files\Google
  2007-08-28 14:16:38 0 d——– C:\Program Files\PC - Autosizer
  2007-08-23 12:20:24 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\XnView
  2007-08-23 11:05:57 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\ZoomBrowser EX
  2007-08-17 20:13:22 506190 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2007-08-17 20:13:22 89972 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-08-17 20:12:07 0 d——– C:\Program Files\tools
  2007-08-17 16:12:09 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\SiteAdvisor
  2007-08-16 15:11:30 0 d-a—— C:\Program Files\Common Files
  2007-08-13 21:21:02 0 d——– C:\Program Files\PC - Unlocker
  2007-08-10 12:59:50 0 d——– C:\Program Files\PC - Drivers
  2007-08-03 20:06:14 0 d——– C:\Program Files\PC - Cam - Studio
  2007-08-03 12:28:35 0 d——– C:\Program Files\Easy Computing
  2007-08-02 21:28:23 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Ahead
  2007-08-02 14:01:05 0 d–h—– C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-07-31 16:19:32 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Locate32
  2007-07-31 00:55:26 0 d——– C:\Program Files\PC - Locate 32
  2007-07-31 00:39:33 0 d——– C:\Program Files\PC - Inhoud - Autoruns
  2007-07-31 00:38:08 0 d——– C:\Program Files\PC - Opkuiser - HiJackThis
  2007-07-31 00:34:51 0 d——– C:\Program Files\PC - Opkuiser - CCleaner
  2007-07-31 00:33:38 0 d——– C:\Program Files\AUDIO - MediaCoder
  2007-07-31 00:32:03 0 d——– C:\Program Files\PC - Cam - Faststone
  2007-07-31 00:29:56 0 d——– C:\Program Files\Belarc
  2007-07-31 00:15:32 0 d——– C:\Program Files\Windows Media Player VLC
  2007-07-31 00:08:41 0 d——– C:\Program Files\Recovery - Recuva
  2007-07-30 23:58:41 0 d——– C:\Program Files\PC - Easy Cleaner
  2007-07-29 20:41:34 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Ahead
  2007-07-28 10:13:37 0 d——– C:\Program Files\AUDIO - MP3 Direct Cut
  2007-07-28 09:30:07 0 d——– C:\Program Files\Multimedia MMCompVieuw
  2007-07-27 17:52:17 0 d——– C:\Program Files\Video - Decryptor
  2007-07-27 17:42:58 0 d——– C:\Program Files\Video - FAB Decryptor
  2007-07-27 17:38:22 0 d——– C:\Program Files\DVD - Free DVD
  2007-07-24 19:54:19 286720 —–n— C:\WINDOWS\Setup1.exe <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft Visual Basic for Windows>
  2007-07-12 20:35:30 0 d——– C:\Program Files\Foto - ClearSkinFX
  2007-07-12 20:02:48 0 d——– C:\Program Files\Foto - MS-Groupshot
  2007-07-10 17:31:43 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Sun
  2007-07-10 17:30:55 0 d——– C:\Program Files\Java
  2007-07-10 16:57:06 0 d——– C:\Program Files\Internet - Windows Spyware
  2007-07-08 09:02:55 0 d——– C:\Program Files\PC - Inhoud - SIW
  2007-07-07 13:42:55 0 d——– C:\Program Files\Recovery - Foto Art Plus
  2007-07-04 10:08:40 0 d——– C:\Program Files\Windows Component Checker
  2007-06-29 14:33:05 0 d——– C:\Documents and Settings\Eric\Application Data\Personal Video Database
  2007-06-29 14:32:54 0 d——– C:\Program Files\BIB - DVD - Personal Video Database


  – Registry Dump —————————————————————

  *Note* empty entries & legit default entries are not shown


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [22/01/2007 12:12 C:\WINDOWS\system32\HDAShCut.exe]
  "TrueImageMonitor.exe"="C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [20/12/2006 01:34]
  "AcronisTimounterMonitor"="C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe" [20/12/2006 00:19]
  "Acronis Scheduler2 Service"="C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [20/12/2006 01:12]
  "SiteAdvisor"="C:\Program Files\SiteAdvisor\6066\SiteAdv.exe" [30/03/2007 17:42]
  "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgcc.exe" [16/08/2007 11:13]
  "WinPatrol"="C:\Program Files\PC - Waakhond - WinPatrol\winpatrol.exe" [09/12/2004 21:12]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Adobe Reader 8.1\Reader\Reader_sl.exe" [11/05/2007 03:06]
  "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [01/03/2007 15:57]
  "UnlockerAssistant"="C:\Program Files\PC - Unlocker\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [07/09/2006 19:19]
  "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [03/11/2006 19:20]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [02/03/2006 14:00]
  "gStart"="C:\Garmin\gStart.exe" [04/03/2007 23:08]

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]
  "IE7"=rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection IE7.inf,FirstUserStart
  "ShowDeskFix"=regsvr32 /s /n /i:u shell32

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "AVG7_Run"=C:\PROGRA~1\INFF4F~1\avgw.exe /RUNONCE

  C:\Documents and Settings\Eric\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  SpywareGuard.lnk - C:\Program Files\Internet - SpywareGuard\SpywareGuard\sgmain.exe [29/08/2003 19:05:35]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  hp psc 2000 Series.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe [6/04/2003 0:37:10]
  hpoddt01.exe.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe [6/04/2003 1:06:58]

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "DisableRegistryTools"=0 (0x0)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  "Authentication Packages"= msv1_0 relog_ap

  *Newly Created Service* - WINDEFEND  – End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-08-29 17:00:21 ————

  **********************************************************
  U op voorhand dankende.
  Flamingo

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.