Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

de 4 stappen van williamendiana voor ps.

Anoniem
PS
20 antwoorden
 • speedtest uitslag.

  Download
  Download van een bestand (128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar 9.2 KByte/sec
  (=74 kbps)
  Upload
  Upload van gegenereerde gegevens naar een server in Nederland om de upload snelheid te bepalen Klaar 9.5 KByte/sec
  (=76 kbps)
  Connection
  Veelvuldig maken van een connectie naar een server in Nederland. Klaar 470.0 Conn/min
  Ping test Nederland
  Uitvoeren van een aantal grote pings vanuit Nederland naar uw computer (N.B. Uw evt. firewall moet deze pings dus wel accepteren! De test is ook niet mogelijk als u via een proxy server de site gebruikt) Klaar 11.0 ms
 • stap 1 uitslag,lukt niet, weet niet precies wat ik moet doen. :x
  stap 2 uitslag,er waren 11 problemen die heb die gerepareerd.
  stap 3 uitslag,logie gemaak
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:25:05, on 31-8-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\PROGRA~1\KM9801U\HokHIDKC.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vvnoordwijk.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KM9801U] C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: V2i Protector - PowerQuest Corporation - C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe


  End of file - 7130 bytes

  stap 4 uitslag,gedaan.
  stap5,uitslag van de speedtest,
  Download
  Download van een bestand (128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar 12.0 KByte/sec
  (=96 kbps)
  Upload
  Upload van gegenereerde gegevens naar een server in Nederland om de upload snelheid te bepalen Klaar 9.6 KByte/sec
  (=77 kbps)
  Connection
  Veelvuldig maken van een connectie naar een server in Nederland. Klaar 473.0 Conn/min
  Ping test Nederland
  Uitvoeren van een aantal grote pings vanuit Nederland naar uw computer (N.B. Uw evt. firewall moet deze pings dus wel accepteren! De test is ook niet mogelijk als u via een proxy server de site gebruikt) Klaar 10.0 ms
  HOOP DAT JE HIER MEE WAT KEN. :wink:
 • Moet dit niet aansluiten op een bestaand topic?
 • hoort bij dit draadje. Ik had geadviseerd om voor het hijackthis-log ff een apart topic aan te maken in B&P, aangezien het in software (anders) hoogst waarschijnlijk over het hoofd wordt gezien door de experts.
 • is toch goedgedaan zo?
  hoor niks meer. :cry:
 • Logje ziet er goed uit, nog problemen.

  Laat antwoord, tja ik heb ook gewoon een baan :cry:
 • ja werken moeten we allemaal he…… :D
  MAAR SNELHEID IS NOG STEEDS T ZELFDE !
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:25bd4d7997]
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  [/b:25bd4d7997]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:25bd4d7997]Extra[/b:25bd4d7997] -> [b:25bd4d7997]Mapopties…[/b:25bd4d7997]
  Controleer onder [b:25bd4d7997]Weergave[/b:25bd4d7997] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende directories:
  C:\Program Files\PartyGaming\[b:25bd4d7997]PartyPoker[/b:25bd4d7997]\


  Download [b:25bd4d7997]Combofix[/b:25bd4d7997] naar je Bureaublad.[list:25bd4d7997]
  Dubbelklik op [b:25bd4d7997]Combofix.exe[/b:25bd4d7997]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:25bd4d7997]1[/b:25bd4d7997] (continue) te typen gevolgd door [b:25bd4d7997]ENTER[/b:25bd4d7997].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:25bd4d7997]NIET[/b:25bd4d7997] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:25bd4d7997]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:25bd4d7997]combofix.txt[/b:25bd4d7997] openen.
  [i:25bd4d7997]Plaats dit log in je volgende post tesamen met een nieuw HijackThis log.[/i:25bd4d7997]

  Opmerking: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • oke heb ik gedaan hier de uitslag,

  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.189 [GMT 2:00]
  * Created a new restore point


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\DOCUME~1\Maurice\BUREAU~1\internet explorer.lnk


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-01 to 2007-09-01 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-09-01 12:52 51,200 –a—— C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-08-31 11:00 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Spybot - Search & Destroy
  2007-08-31 10:01 94,480 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
  2007-08-31 09:53 <DIR> d——– C:\DOCUME~1\Maurice\APPLIC~1\HouseCall 6.6
  2007-08-28 20:54 <DIR> d——– C:\Deckard
  2007-08-28 20:28 <DIR> d——– C:\Program Files\Trend Micro
  2007-08-28 20:16 812,344 –a—— C:\WINDOWS\HJTInstallhiero.exe
  2007-08-28 20:13 812,344 –a—— C:\WINDOWS\HJTInstall.exe
  2007-08-16 16:47 221,184 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
  2007-08-16 16:47 22,752 –a—— C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
  2007-08-16 16:47 <DIR> d——– C:\Program Files\MSXML 4.0


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-08-30 21:25 ——— d——– C:\DOCUME~1\Maurice\APPLIC~1\LimeWire
  2007-08-30 14:29 ——— d——– C:\Program Files\HTV
  2007-08-12 12:52 ——— d——– C:\Program Files\LimeWire
  2007-08-09 18:57 ——— d——– C:\Program Files\PartyGaming
  2007-07-30 19:19 92504 –a—— C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-07-30 19:19 549720 –a—— C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-07-30 19:19 53080 –a—— C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-07-30 19:19 43352 –a—— C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-07-30 19:19 325976 –a—— C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-07-30 19:19 203096 –a—— C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-07-30 19:19 1712984 –a—— C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-07-30 19:18 33624 –a—— C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-06-26 08:10 1104896 –a—— C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
  2007-06-19 15:42 282112 –a—— C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
  2007-06-13 15:24 1036800 –a—— C:\WINDOWS\explorer.exe
  2007-01-05 19:07 81920 –a–c— C:\DOCUME~1\Maurice\APPLIC~1\ezpinst.exe
  2007-01-05 19:07 47360 –a–c— C:\DOCUME~1\Maurice\APPLIC~1\pcouffin.sys


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-05-09 16:35]
  "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2005-12-07 22:57]
  "LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-04-13 11:09]
  "SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2005-03-22 17:20 C:\WINDOWS\stsystra.exe]
  "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" [2006-05-10 10:12]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43]
  "mnu"="C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe" []
  "NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2007-01-05 19:59]
  "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 16:40]
  "KM9801U"="C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE" [2004-07-26 03:07]
  "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 02:03 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
  "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-02-12 13:38]
  "HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2004-05-12 15:18]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 02:03]
  "mnu"="C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe" []
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-11-16 20:04]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54]

  R0 PQV2i;PQV2i;C:\WINDOWS\system32\drivers\PQV2i.sys
  R1 PQIMount;PQIMount;C:\WINDOWS\system32\drivers\PQIMount.sys
  R2 HWiNFO32;HWiNFO32 Kernel Driver;\??\C:\Program Files\HWiNFO32\HWiNFO32.SYS
  S3 N100;NT-stuurprogramma voor Compaq Ethernet of Fast Ethernet NIC;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\n100325.sys
  S3 ssm_bus;SAMSUNG Mobile USB Device II 1.0 driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_bus.sys
  S3 ssm_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys
  S3 ssm_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Drivers;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_mdm.sys

  *Newly Created Service* - CATCHME

  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-08-31 15:15:00 C:\WINDOWS\Tasks\Easy Onderhoud.job - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\SystemOptimizer.exe

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-09-01 12:54:53
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes …

  scanning hidden autostart entries …

  scanning hidden files …

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************

  Completion time: 2007-09-01 12:55:22
  C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-09-01 12:55

  — E O F —
  en hier dat andere logie.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:58:49, on 1-9-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\KM9801U\HokHIDKC.EXE
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vvnoordwijk.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KM9801U] C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: V2i Protector - PowerQuest Corporation - C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe


  End of file - 6791 bytes


  mvg william.
 • Verwijder de volgende directories:
  C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\

  moest ik ookj van
 • Verwijder de volgende directories:
  C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\


  moest ik ook verwijderen waar doe ik dat?
  sorrie voor de dubbele post,ging wat fout nogmaals sorrie. :oops: :oops:
 • Download:
  Sla het bestand op je bureaublad op, daarna dubbelklikken.
  Mogelijk start de uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar laat deze zijn werk doen.

  Daarna de [b:2a439371af]PC herstarten[/b:2a439371af] en nogmaals RemoveVideoActiveXObject.exe dubbelklikken.
  Post daarna het logje C:\[b:2a439371af]RVAXO-results.log[/b:2a439371af] in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.
 • Download:
  Sla het bestand op je bureaublad op, daarna dubbelklikken.
  Mogelijk start de uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar laat deze zijn werk doen.

  Daarna de [b:6230c17e43]PC herstarten[/b:6230c17e43] en nogmaals RemoveVideoActiveXObject.exe dubbelklikken.
  Post daarna het logje C:\[b:6230c17e43]RVAXO-results.log[/b:6230c17e43] in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.[/quot

  heb hem opgeslagen op me beureablad,daarna comp herstart zie ik een zwart vlakje gaat loopen als een gek maar kom geen logie\rapport.
  gaat daarna zeg maar gewoon weer weg. hier dat andere logie

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:12:42, on 1-9-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\KM9801U\HokHIDKC.EXE
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vvnoordwijk.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search &amp; Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] &quot;C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe&quot; /min
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] &quot;C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe&quot;
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] &quot;C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe&quot;
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] &quot;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe&quot;
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] &quot;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe&quot;
  O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KM9801U] C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] &quot;C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe&quot;
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] &quot;C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe&quot;
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] &quot;C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe&quot;
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] &quot;C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe&quot; /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&amp;xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: V2i Protector - PowerQuest Corporation - C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe


  End of file - 6764 bytes
 • Download [b:89354792dd]Dr.Web CureIt[/b:89354792dd] naar je bureaublad:
  ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

  Dubbelklik [b:89354792dd]drweb-cureit.exe[/b:89354792dd] en sta het toe om de express scan te starten.
  Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
  Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik [b:89354792dd]Options[/b:89354792dd] > Change Settings
  Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
  Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
  Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
  Klik daarna de [b:89354792dd]groene pijl[/b:89354792dd] rechts om de scan te starten.
  Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
  Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: [img:89354792dd]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:89354792dd]
  Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: [b:89354792dd]Move incurable[/b:89354792dd] zoals je zal zien in volgende afbeelding:
  [img:89354792dd]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:89354792dd]
  Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
  Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik [b:89354792dd]file[/b:89354792dd] en kies [b:89354792dd]save report list[/b:89354792dd]. Bewaar de log op je bureaublad.
  Sluit daarna Dr.Web Cureit.

  [b:89354792dd]Herstart[/b:89354792dd] je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
  Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post.
 • schiet mijn maar dood,doe uitvoeren\opslaan wacht een min of 15 maar kom niet op me beureaublad tevoorschijn. :roll:
 • Het is een bestand van 7mb, dus met jouw lage downloadsnelheid kan dat weleens net iets langer duren om binnen te halen. Probeer het anders nog eens en wacht dan wat langer.
 • Leeg je Temp-mappen (Let op : de mappen leegmaken, niet verwijderen !!):

  C:\Windows\[b:1ef2e688c6]Temp [/b:1ef2e688c6]
  C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\[b:1ef2e688c6]Temp [/b:1ef2e688c6]
  C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\[b:1ef2e688c6]Temporary Internet Files [/b:1ef2e688c6]
  C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files\[b:1ef2e688c6]content.ie5 [/b:1ef2e688c6]
  [b:1ef2e688c6]<user> staat hier voor je profielnaam !! [/b:1ef2e688c6]
  [i:1ef2e688c6]Als de laatste map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map Temporary Internet Files en type er [b:1ef2e688c6]\content.ie5[/b:1ef2e688c6] achter in de adresbalk en klik enter. [/i:1ef2e688c6]

  Maak je prullenbak leeg.

  Defragmenteer je schijf ook gelijk, en probeer het dan nog eens.
 • [quote:70421bce96="williamendiana"]schiet mijn maar dood,doe uitvoeren\opslaan wacht een min of 15 maar kom niet op me beureaublad tevoorschijn. :roll:[/quote:70421bce96]
  ja t is gelukt ,hier heb je hem
  A0044955.exe C:\System Volume Information\_restore{2E9E0F3E-3F95-40FE-905B-62BC3BFC64D6}\RP191 Trojan.StartPage.20448 Verwijderd.
  patch.exe C:\Program Files\WinRAR Tool.ASEye.2 Naam gewijzigd.
  HTV.003 C:\Program Files\HTV Program.Ardamax Naam gewijzigd.
  HTV.006 C:\Program Files\HTV Program.Ardamax Naam gewijzigd.
  HTV.007 C:\Program Files\HTV Program.Ardamax Naam gewijzigd.
 • Mag ik na een opstart een nieuw HJT logje aub. En vertel gelijk even hoe het nu gaat.
 • hier heb je hem,en is nog t zelfde snelheid naar mijn weten post dalijk ook een speedtest.
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:28:21, on 3-9-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\PROGRA~1\KM9801U\HokHIDKC.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vvnoordwijk.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KM9801U] C:\PROGRA~1\KM9801U\MMHotKey.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Orange\GLOBAL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyvz.com/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: V2i Protector - PowerQuest Corporation - C:\Program Files\PowerQuest\Drive Image 7.0\Agent\PQV2iSvc.exe


  End of file - 6782 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.