Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag opstarten systeem

Anoniem
M@rc
8 antwoorden
 • Afgelopen tijd traag opstarten van mijn systeem.
  Hieronder volgt logfile HJT.
  Is er iets vreemds aan de hand?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 16:22:08, on 9-9-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe
  C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  D:\Download\HijackThis_versie2.0.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/index.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - (no file)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] "C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe" -win
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoSizer] "C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.hccmagazine.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.wilden-sneltransport.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.zdnet.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108826793839
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121815409610
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u2-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.biblioservice.net/msrdp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{94A5834C-47D1-4098-8A04-9451B793EA57}: NameServer = 192.168.123.254
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe (file missing)


  End of file - 8099 bytes
 • Gooi je logfile ff op deze site: http://www.hijackthis.de/

  Ik heb er ff snel doorgelopen, maar zie zo snel niets verdachts.

  Er is trouwens een nieuwe versie van hijackthis. Ik geloof 2.0.2
 • Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:b937cd74a7]R3 - URLSearchHook: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - (no file)[/b:b937cd74a7]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Buiten deze restjes, ziet de log er goed uit.

  Voer de instructies uit die op deze site beschreven worden.
  Help! Mijn computer is traag!
 • Advies uitgevoerd (dank hiervoor); ook de tips van Help! Mijn computer is traag uitgevoerd (meeste tips voer ik al regelmatig uit).
  Ik kreeg alleen een blauw scherm toen ik een pingtest uitvoerde in PcPitstop.
 • Is er verbetering merkbaar?
 • Duidelijke snelheidswinst behaald met de gegeven adviezen.
  Kan de laatste regel (Tight VNC file missing) ook nog verwijderd worden?
  Programma is van de computer verwijderd.
 • [quote:01bb44691d="Jos H"]Kan de laatste regel (Tight VNC file missing) ook nog verwijderd worden?
  Programma is van de computer verwijderd.[/quote:01bb44691d]
  Dat kan.
  Ga naar Start - uitvoeren en tik [b:01bb44691d]sc delete winvnc[/b:01bb44691d]
  Druk daarna op Enter.
  Na een reboot is de sleutel volledig verdwenen in je register.
 • Bovenstaande is prima gelukt!!!
  Nu snel systeem (aanschaf juni 2001)!!
  Alleen het opstarten van SpySweeper duurt wat lang (bekend probleem).
  Als mijn abonnement is afgelopen stap ik over op Ad-Aware SE Personal en Search & Destroy.
  Nogmaals bedankt Marc!!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.