Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack Log 2

Anoniem
juisterr
3 antwoorden
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:07:55, on 19-9-2007
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  E:\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  D:\TrojanHunter 4.7\THGuard.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  E:\Anti\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = wwwproxy.xs4all.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Anti\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "D:\TrojanHunter 4.7\THGuard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm
  O9 - Extra button: Anti-Virus voor internet statistieken - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  O20 - AppInit_DLLs: D:\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - E:\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


  End of file - 4597 bytes
 • Ziet er goed uit :)

  Onderstaande regel mag je fixen met Hijackthis: [b:24c722eea2]
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file) [/b:24c722eea2]

  Zijn er problemen?

  Pim
 • Ja wij worden er door onze provider steeds uitgegooid omdat wij virussen of trojans zouden versturen. Wij hebben op de computer al diverse maatregelen genomen maar toch pakken ze ons steeds.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.