Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startpagina werkt niet meer, gaat telkens naar symantec

Anoniem
pimvandenderen
5 antwoorden
 • hallo,

  sinds vandaag lukt het niet meer mijn startpagina in te stellen, hij gaat direct naar symantec.com om de startpagina te herstellen maar dat werkt niet

  heb al via hijackthis deze optie proberen te fixen maar het helpt niet

  het gebeurde nadat ik acrobat reader 8 wilde installeren van gewoon een normale site http://dutch.ircfast.com/lv/group/view/kl26337/Adobe_Reader.htm

  hieronder mijn hijacklogje

  alvast bedankt voor de moeite!

  ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:09:15, on 1-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\OmniPage15.0\Opware15.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\OmniPage15.0\OpAgent.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\eMule\emule.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=EN_CA&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [Opware15] "C:\Program Files\OmniPage15.0\Opware15.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OpScheduler] "C:\Program Files\OmniPage15.0\OpScheduler.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDF3 Registry Controller] "C:\Program Files\OmniPage15.0\PDFConverter3\\RegistryController.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 12.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [getPlusUninstall_ocx] rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\inf\GETPLUSo.INF, DefaultUninstall
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [OpAgent] "C:\Program Files\OmniPage15.0\OpAgent.exe" /agent
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - S-1-5-18 Startup: Vongo Tray.lnk = C:\Program Files\Vongo\Tray.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Vongo Tray.lnk = C:\Program Files\Vongo\Tray.exe (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: Vongo Tray.lnk = C:\Program Files\Vongo\Tray.exe (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Open with Scansoft PDF Converter 3.0 - res://C:\Program Files\OmniPage15.0\PDFConverter3\IEShellExt.dll /100
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_CA&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1186516203125
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1186518620125
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: Cycling Manager 2007 Drivers Auto Removal (pr2akt6c) (pr2akt6c) - Cyanide - C:\WINDOWS\system32\pr2akt6c.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 13121 bytes
 • Schakel alle software van Norton eens uit en probeer het dan nog eens.
 • [quote:e5ece336da="pimvandenderen"]Schakel alle software van Norton eens uit en probeer het dan nog eens.[/quote:e5ece336da]

  net gedaan, maar hetzelfde probleem

  heb ook IE7 opnieuw geinstalleerd
 • Start Hijackthis –> Klik op 'Open the misc tools section'. –> Ga naar het tabblad main. Probeer hier eens je startpagina te veranderen.
 • [quote:75ac7801d6="pimvandenderen"]Start Hijackthis –> Klik op 'Open the misc tools section'. –> Ga naar het tabblad main. Probeer hier eens je startpagina te veranderen.[/quote:75ac7801d6]

  dank voor de moeite

  waarschijnlijk lag het toch aan Norton, heb de 2006 versie eraf gehaald, had toch nog maar een week, en de 2007 versie erop gezet en alles werkt weer

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.