Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

virusbeveileging panda wordt uitgeschakeld

Anoniem
pimvandenderen
1 antwoord
 • Sinds enige tijd wordt de virusbeveileging automatisch uitgeschakeld. Ik heb panda al laten scannen en ook andere programma's laten scannen. hier kwam niets uit. Ik heb uiteindelijk maar een hijackthis log gemaakt, kan iemand mij vertellen of daar iets in staat wat er niet in hoort??
  bvd.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:00:24 , on 13-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\LaCie\Backup Software\LaCieBackup.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Palm\HOTSYNC.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsCtrls.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\Firewall\PSHOST.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\psimsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\SRVLOAD.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavBckPT.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\saIE.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\Inicio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LaCie Backup] C:\Program Files\LaCie\Backup Software\\LaCieBackup.exe /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Acronis Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Acronis Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1188393088984
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsCtrls.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe
  O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\Firewall\PSHOST.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\psimsvc.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe
  O23 - Service: WLTRYSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.