Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

wearout virus??

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Hallo,

  Ik ben alles behalve handig met mijn pc, maar heb alle mogelijke scan's uitegvoerd, maar als ik een link in google aanklik wordt ik geredirect door maxilink.com. NOD32 ziet niets, spybot niet, ad-aware niet. HJT geeft het volgende log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 13:25:30, on 17-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  E:\Install programs\HiJackThis_v2.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [DrvMon.exe] C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F10BEEB3-EEDF-4400-ABBC-6EA772F98B85}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 7425 bytes

  Welke moet ik aanvinken om mijn pc weer gezond te krijgen?
  (heb alle cookies, tijdelijke bestanden etc al gewist)

  Groetjes Robin
 • Download FixWareout van één van de volgende links:
  http://www.bleepingcomputer.com/files/lonny/Fixwareout.exe
  http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

  Sla het op je bureaublad op en dubbelklik op [b:2400a0dd2f]Fixwareout.exe[/b:2400a0dd2f].
  Klik op "Next", daarna op "Install".
  Zorg dat "Run Fixit" aangevinkt is en klik dan op "Finish".
  Volg de aanwijzingen op het scherm.
  Als je gevraagd wordt om de computer opnieuw te starten doe je dit.
  Het zal wat langer duren voor de computer opnieuw volledig opgestart is. Dit is normaal.
  Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen (report.txt).
  Post de inhoud van C:\fixwareout\report.txt hier in je volgende bericht samen met een nieuw Hijackthis logje.

  Pim
 • Ik heb gedaan wat je vroeg. Ik weet niet of het probleem nu weg zou moeten zijn, want dat ik het namelijk nog niet.. Hierbij de logs.

  deze is van fixewareout:
  Username "Windows" - 17-10-2007 16:50:13 [Fixwareout edited 9/01/2007]

  ~~~~~ Prerun check
  HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="kdaau.exe"

  De DNS-omzettingscache is leeggemaakt.


  System was rebooted successfully.

  ~~~~~ Postrun check
  HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "system"="kdaau.exe"
  ….
  ….
  ~~~~~ Misc files.
  ….
  ~~~~~ Checking for older varients.
  ….

  ~~~~~ Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "IgfxTray"="C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe"
  "HotKeysCmds"="C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe"
  "RemoteControl"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PDVDServ.exe\""
  "NeroFilterCheck"="C:\\WINDOWS\\system32\\NeroCheck.exe"
  "DrvLsnr"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\DrvLsnr.exe"
  "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"
  "nwiz"="nwiz.exe /install"
  "NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"
  "DAEMON Tools"="\"C:\\Program Files\\DAEMON Tools\\daemon.exe\" -lang 1033"
  "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"
  "HP Software Update"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"
  "nod32kui"="\"C:\\Program Files\\Eset\\nod32kui.exe\" /WAITSERVICE"
  "Adobe Photo Downloader"="\"C:\\Program Files\\Adobe\\Photoshop Album Starter Edition\\3.0\\Apps\\apdproxy.exe\""
  "SpyHunter"="C:\\Program Files\\Enigma Software Group\\SpyHunter\\SpyHunter.exe"

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background"
  "Skype"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized"
  "DrvMon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\DrvMon.exe"
  "SpybotSD TeaTimer"="C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe"
  ….
  Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it…
  ~~~~~ End report ~~~~~

  deze van hjt:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 17:18:40, on 17-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
  E:\Install programs\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [DrvMon.exe] C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F10BEEB3-EEDF-4400-ABBC-6EA772F98B85}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 7347 bytes

  Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite!!!


  Robin
 • Mag ik je even antwoorden.

  Voer de volgende acties eerst uit:
  Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:c5a32d08f9]Spyhunter
  [/b:c5a32d08f9]


  Schakel [b:c5a32d08f9]Spybot's TeaTimer[/b:c5a32d08f9] even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten:
  - Start Spybot
  - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode
  - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst
  - Haal het vinkje weg bij Resident [b:c5a32d08f9]TeaTimer[/b:c5a32d08f9] en klik OK
  - Herstart de computer

  Download vervolgens ResetTeaTimer.bat naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op [b:c5a32d08f9]ResetTeaTimer.bat[/b:c5a32d08f9] om alle entries in [b:c5a32d08f9] TeaTimer[/b:c5a32d08f9] te verwijderen.
  [i:c5a32d08f9]Als de computer schoon is, kun je [b:c5a32d08f9]TeaTimer[/b:c5a32d08f9] weer aan zetten [/i:c5a32d08f9]

  Het programma SpyHunter is dubieus. Geeft soms verkeerde meldingen.  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:c5a32d08f9]
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe
  [/b:c5a32d08f9]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download [b:c5a32d08f9]Combofix[/b:c5a32d08f9]

  naar je Bureaublad.
  Dubbelklik [b:c5a32d08f9]Combofix.exe[/b:c5a32d08f9]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:c5a32d08f9]1[/b:c5a32d08f9] (continue) te typen gevolgd door [b:c5a32d08f9]ENTER[/b:c5a32d08f9].Tijdens het runnen van de fix, [b:c5a32d08f9]NIET[/b:c5a32d08f9] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:c5a32d08f9]combofix.txt[/b:c5a32d08f9] openen.
  Plaats dit log in je volgende post aan het einde van de fix. <<<<

  Plaats ook een nieuw HijackThis logje aub. Gebruik deze versie aub.

  http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Heb wederom alle instructies opgevolgd (zonder enig benul van wat ik allemaal aan het goochelen ben). Hier de log's:

  hjt log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:47:42, on 17-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [DrvMon.exe] C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F10BEEB3-EEDF-4400-ABBC-6EA772F98B85}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 6829 bytes

  combofix log:
  ComboFix 07-10-17.8 - Windows 2007-10-17 20:41:16.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.473 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: E:\Install programs\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\WINDOWS\system32\kdaau.exe

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-09-17 to 2007-10-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-10-17 20:40 51,200 –a—— C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  2007-10-17 13:33 <DIR> d——– C:\Program Files\Enigma Software Group
  2007-10-17 13:01 <DIR> d—-c— C:\Documents and Settings\Windows\DoctorWeb
  2007-10-17 08:33 <DIR> d——– C:\Program Files\Lavasoft
  2007-10-17 08:33 <DIR> d—-c— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
  2007-10-16 19:43 <DIR> d—-c— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2007-09-17 06:49 <DIR> dr-h-c— C:\Documents and Settings\Windows\Onlangs geopend

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-10-17 06:33 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2007-10-16 17:56 ——— d—–w C:\Program Files\Google
  2007-10-16 14:17 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\Windows\Application Data\dvdcss
  2007-09-10 14:07 ——— d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-09-08 23:14 ——— d—–w C:\Program Files\AGEIA Technologies
  2007-09-04 17:46 ——— d—–w C:\Program Files\FTDv3.8
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-08-15 09:35 98,304 —-a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
  2007-07-30 17:19 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-07-30 17:19 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-07-30 17:19 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-07-30 17:19 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-07-30 17:19 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-07-30 17:19 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-07-30 17:19 1,712,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-07-30 17:18 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-05-09 00:58]
  "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-05-09 00:58]
  "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 21:24]
  "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50]
  "DrvLsnr"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe" [2003-05-08 12:34]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2004-12-15 06:01]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2004-12-15 06:01 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2004-12-15 06:01]
  "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-11-09 00:00]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-10-25 19:58]
  "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 23:12]
  "nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-01-10 16:00]
  "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-07-14 16:09]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54]
  "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" []
  "DrvMon.exe"="C:\WINDOWS\system32\DrvMon.exe" [2004-09-10 04:16]
  "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-10-07 12:04]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 23:05:26]
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-11 23:23:26]

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoViewOnDrive"=0 (0x0)

  R2 ScFBPNT;CanoScan FBP Port Driver;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\ScFBPNT.SYS

  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1169 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-10-17 20:45:14
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-10-17 20:46:10 - machine was rebooted
  .
  — E O F —


  groetjes Robin
 • Heren, beide hartsikke bedankt voor de hulp. Op dit moment werkt alles weer zoals zou moeten.

  Groetjes Robin
 • Verwijder de oude herstelpunten.
  Klik [b:9216d5c18b]Start[/b:9216d5c18b] -> [b:9216d5c18b]Configuratiescherm[/b:9216d5c18b]-> [b:9216d5c18b]Systeem[/b:9216d5c18b]
  Klik op de tab [b:9216d5c18b]Systeemherstel[/b:9216d5c18b]. Selecteer nu "Systeemherstel uitschakelen op alle stations" wacht een seconde en deselecteer deze optie.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.