Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Oproep tot installatie

Anoniem
Zlatan
11 antwoorden
 • Na het afsluiten van o.a. 12move.nl, komt er iedere keer een scherm tevoorschijn alsof het van Windows afkomstig en vraagt om te downloaden. Weet iemand hoe dit te vermijden is?

 • Lijkt op Spyware…

  Ik verplaats dit topic even naar het beveiligings-forum. Je kan het beste even met HijackThis aan de slag en een log-file als antwoord posten. In het beveiligings-forum weet men daar wel raad mee…
 • Wil leo de link even onschadelijk maken aub.
 • Download [b:e2979deb05] naar je Bureaublad.[list:e2979deb05]
  Dubbelklik op [b:e2979deb05]Combofix.exe[/b:e2979deb05]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:e2979deb05]1[/b:e2979deb05] (continue) te typen gevolgd door [b:e2979deb05]ENTER[/b:e2979deb05].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:e2979deb05]NIET[/b:e2979deb05] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:e2979deb05]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:e2979deb05]combofix.txt[/b:e2979deb05] openen.
  [i:e2979deb05]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:e2979deb05]

  OPMERKING: Indien je virusscanner reageert tijdens het downloaden of gebruik van Combofix, mag je dit negeren.


  Link naar Hijackthis.

  http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe
 • Bijgaand HJ-log en combifix-log. Bedankt voor de moeite!
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:07:31, on 22-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Bureaublad\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180548607406
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  ———————————————————
  ComboFix 07-10-20.6 - Compaq_Eigenaar 2007-10-22 10:00:00.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.453 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  D:\Autorun.inf

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-09-22 to 2007-10-22 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-10-22 09:59 51,200 –a—— C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  2007-10-21 13:13 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Onlangs geopend
  2007-09-26 12:55 194,304 -r——- C:\WINDOWS\system32\drivers\rtl8187.sys
  2007-09-26 12:54 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\RTL8187
  2007-09-26 12:54 <DIR> d——– C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility
  2007-09-26 12:54 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\InstallShield
  2007-09-26 12:54 38,144 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\EAPPkt.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-10-22 07:50 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\MailWasherPro
  2007-10-22 07:47 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\Skype
  2007-10-21 15:14 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2007-10-21 09:58 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2007-10-20 17:52 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\AVG7
  2007-10-18 08:28 ——— d—–w C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-10-10 09:16 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
  2007-09-26 10:54 ——— d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-09-21 13:27 21,035 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\AegisP.sys
  2007-09-02 12:17 ——— d—–w C:\Program Files\FDRLab
  2007-09-02 11:16 ——— d—–w C:\Program Files\Xvid
  2007-09-02 11:03 ——— d—–w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2007-08-29 15:51 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\VoipBuster
  2007-08-24 10:59 ——— d—–w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\PC Tools
  2007-08-24 10:59 ——— d—–w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\PC Tools
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
  2007-08-20 15:07 5,938 —-a-w C:\Program Files\readme.txt
  2007-08-20 15:07 2,991,420 —-a-w C:\Program Files\setup.exe
  2007-08-20 10:02 824,832 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll
  2007-08-20 10:02 671,232 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll
  2007-08-20 10:02 63,488 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll
  2007-08-20 10:02 6,058,496 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll
  2007-08-20 10:02 52,224 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
  2007-08-20 10:02 477,696 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll
  2007-08-20 10:02 459,264 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll
  2007-08-20 10:02 44,544 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iernonce.dll
  2007-08-20 10:02 384,512 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedkcs32.dll
  2007-08-20 10:02 383,488 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll
  2007-08-20 10:02 3,584,512 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
  2007-08-20 10:02 27,648 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll
  2007-08-20 10:02 267,776 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll
  2007-08-20 10:02 232,960 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\webcheck.dll
  2007-08-20 10:02 230,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieaksie.dll
  2007-08-20 10:02 214,528 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll
  2007-08-20 10:02 193,024 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll
  2007-08-20 10:02 153,088 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakeng.dll
  2007-08-20 10:02 132,608 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll
  2007-08-20 10:02 124,928 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\advpack.dll
  2007-08-20 10:02 105,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\url.dll
  2007-08-20 10:02 102,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\occache.dll
  2007-08-20 10:02 1,152,000 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll
  2007-08-17 10:23 63,488 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ie4uinit.exe
  2007-08-17 10:23 625,152 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
  2007-08-17 10:23 13,824 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
  2007-08-17 07:34 161,792 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakui.dll
  2007-07-30 17:19 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll
  2007-07-30 17:19 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-07-30 17:19 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-07-30 17:19 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll
  2007-07-30 17:19 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-07-30 17:19 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe
  2007-07-30 17:19 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-07-30 17:19 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-07-30 17:19 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll
  2007-07-30 17:19 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-07-30 17:19 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll
  2007-07-30 17:19 1,712,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-07-30 17:19 1,712,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll
  2007-07-30 17:18 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-07-30 17:18 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 04:00]
  "hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 18:04]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-08-14 05:05]
  "AlcxMonitor"="ALCXMNTR.EXE" [2004-09-07 22:47 C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE]
  "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 23:14]
  "ZoneAlarm Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-01-08 15:29]
  "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-09-14 12:20]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2007-07-12 15:45]
  "SDTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-08-14 17:02]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 03:06]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-07-02 17:10]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2005-11-15 22:50]
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-11 17:19]
  "VoipBuster"="C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" [2007-06-21 12:26]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-08-11 17:19:48]
  Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk - C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe [2007-09-26 12:54:39]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
  backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
  "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KBD]
  C:\HP\KBD\KBD.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
  "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCDrProfiler]


  R2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EAPPkt.sys
  R3 PAC207;Trust WB-1400T Webcam;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pfc027.sys
  S3 RTLWUSB;Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8187.sys

  *Newly Created Service* - CATCHME
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2006-02-14 09:36:41 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job"
  - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1232 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-10-22 10:04:39
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-10-22 10:05:18
  .
  — E O F —
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:0e1904516b]Hijackthis[/b:0e1904516b]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:0e1904516b]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  [/b:0e1904516b]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  maak een nieuw HJT logje met de versie die ik je gaf in mijn vorige antwoord.
 • Bedankt. Hierbij de nieuwe log v.d. nieuwe versie.
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:38:22, on 22-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180548607406
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • sorry maar nee de oude kijk maar Logfile of HijackThis v1.99.1

  de nieuwe is Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/hijackthis.php
 • Juisterr en Gerben, bedankt, onderstaand dan de echte nieuwe.
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:07:21, on 23-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180548607406
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 8647 bytes
 • Dit logje ziet er priman uit, heb je nog steeds problemen???????

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord