Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Oproep tot installatie

Anoniem
Zlatan
11 antwoorden
 • Na het afsluiten van o.a. 12move.nl, komt er iedere keer een scherm tevoorschijn alsof het van Windows afkomstig en vraagt om te downloaden. Weet iemand hoe dit te vermijden is?

 • Lijkt op Spyware…

  Ik verplaats dit topic even naar het beveiligings-forum. Je kan het beste even met HijackThis aan de slag en een log-file als antwoord posten. In het beveiligings-forum weet men daar wel raad mee…
 • Wil leo de link even onschadelijk maken aub.
 • Download [b:e2979deb05] naar je Bureaublad.[list:e2979deb05]
  Dubbelklik op [b:e2979deb05]Combofix.exe[/b:e2979deb05]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:e2979deb05]1[/b:e2979deb05] (continue) te typen gevolgd door [b:e2979deb05]ENTER[/b:e2979deb05].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:e2979deb05]NIET[/b:e2979deb05] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:e2979deb05]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:e2979deb05]combofix.txt[/b:e2979deb05] openen.
  [i:e2979deb05]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:e2979deb05]

  OPMERKING: Indien je virusscanner reageert tijdens het downloaden of gebruik van Combofix, mag je dit negeren.


  Link naar Hijackthis.

  http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe
 • Bijgaand HJ-log en combifix-log. Bedankt voor de moeite!
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:07:31, on 22-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Bureaublad\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180548607406
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  ———————————————————
  ComboFix 07-10-20.6 - Compaq_Eigenaar 2007-10-22 10:00:00.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.453 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  D:\Autorun.inf

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-09-22 to 2007-10-22 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-10-22 09:59 51,200 –a—— C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  2007-10-21 13:13 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Onlangs geopend
  2007-09-26 12:55 194,304 -r——- C:\WINDOWS\system32\drivers\rtl8187.sys
  2007-09-26 12:54 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\RTL8187
  2007-09-26 12:54 <DIR> d——– C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility
  2007-09-26 12:54 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\InstallShield
  2007-09-26 12:54 38,144 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\EAPPkt.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-10-22 07:50 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\MailWasherPro
  2007-10-22 07:47 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\Skype
  2007-10-21 15:14 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2007-10-21 09:58 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
  2007-10-20 17:52 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\AVG7
  2007-10-18 08:28 ——— d—–w C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-10-10 09:16 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
  2007-09-26 10:54 ——— d–h–w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2007-09-21 13:27 21,035 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\AegisP.sys
  2007-09-02 12:17 ——— d—–w C:\Program Files\FDRLab
  2007-09-02 11:16 ——— d—–w C:\Program Files\Xvid
  2007-09-02 11:03 ——— d—–w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2007-08-29 15:51 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\VoipBuster
  2007-08-24 10:59 ——— d—–w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\PC Tools
  2007-08-24 10:59 ——— d—–w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\PC Tools
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
  2007-08-20 15:07 5,938 —-a-w C:\Program Files\readme.txt
  2007-08-20 15:07 2,991,420 —-a-w C:\Program Files\setup.exe
  2007-08-20 10:02 824,832 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll
  2007-08-20 10:02 671,232 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll
  2007-08-20 10:02 63,488 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll
  2007-08-20 10:02 6,058,496 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll
  2007-08-20 10:02 52,224 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
  2007-08-20 10:02 477,696 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll
  2007-08-20 10:02 459,264 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll
  2007-08-20 10:02 44,544 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iernonce.dll
  2007-08-20 10:02 384,512 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedkcs32.dll
  2007-08-20 10:02 383,488 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll
  2007-08-20 10:02 3,584,512 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
  2007-08-20 10:02 27,648 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll
  2007-08-20 10:02 267,776 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll
  2007-08-20 10:02 232,960 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\webcheck.dll
  2007-08-20 10:02 230,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieaksie.dll
  2007-08-20 10:02 214,528 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll
  2007-08-20 10:02 193,024 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll
  2007-08-20 10:02 153,088 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakeng.dll
  2007-08-20 10:02 132,608 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll
  2007-08-20 10:02 124,928 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\advpack.dll
  2007-08-20 10:02 105,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\url.dll
  2007-08-20 10:02 102,400 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\occache.dll
  2007-08-20 10:02 1,152,000 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll
  2007-08-17 10:23 63,488 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ie4uinit.exe
  2007-08-17 10:23 625,152 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
  2007-08-17 10:23 13,824 ——w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
  2007-08-17 07:34 161,792 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakui.dll
  2007-07-30 17:19 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll
  2007-07-30 17:19 92,504 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
  2007-07-30 17:19 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  2007-07-30 17:19 549,720 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll
  2007-07-30 17:19 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  2007-07-30 17:19 53,080 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe
  2007-07-30 17:19 43,352 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
  2007-07-30 17:19 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  2007-07-30 17:19 325,976 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll
  2007-07-30 17:19 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  2007-07-30 17:19 203,096 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll
  2007-07-30 17:19 1,712,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
  2007-07-30 17:19 1,712,984 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll
  2007-07-30 17:18 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
  2007-07-30 17:18 33,624 —-a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 04:00]
  "hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 18:04]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-08-14 05:05]
  "AlcxMonitor"="ALCXMNTR.EXE" [2004-09-07 22:47 C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE]
  "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 23:14]
  "ZoneAlarm Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-01-08 15:29]
  "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-09-14 12:20]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2007-07-12 15:45]
  "SDTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-08-14 17:02]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 03:06]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-07-02 17:10]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2005-11-15 22:50]
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-11 17:19]
  "VoipBuster"="C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" [2007-06-21 12:26]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-08-11 17:19:48]
  Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk - C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe [2007-09-26 12:54:39]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
  backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
  "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KBD]
  C:\HP\KBD\KBD.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
  "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCDrProfiler]


  R2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EAPPkt.sys
  R3 PAC207;Trust WB-1400T Webcam;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pfc027.sys
  S3 RTLWUSB;Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8187.sys

  *Newly Created Service* - CATCHME
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2006-02-14 09:36:41 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job"
  - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1232 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-10-22 10:04:39
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-10-22 10:05:18
  .
  — E O F —
 • Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:0e1904516b]Hijackthis[/b:0e1904516b]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:0e1904516b]
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  [/b:0e1904516b]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  maak een nieuw HJT logje met de versie die ik je gaf in mijn vorige antwoord.
 • Bedankt. Hierbij de nieuwe log v.d. nieuwe versie.
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:38:22, on 22-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180548607406
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • sorry maar nee de oude kijk maar Logfile of HijackThis v1.99.1

  de nieuwe is Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/hijackthis.php
 • Juisterr en Gerben, bedankt, onderstaand dan de echte nieuwe.
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:07:21, on 23-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom WL-168 Wireless LAN Driver and Utility\RtWLan.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\windows\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-168 Wireless LAN Utility.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1180548607406
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://amersfoortcam.vedor.nl/AxisCamControl.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  End of file - 8647 bytes
 • Dit logje ziet er priman uit, heb je nog steeds problemen???????

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.