Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleempje (wie kijkt even naar mijn hijacklogje?)

Anoniem
juisterr
6 antwoorden
 • Hallo,

  Mijn pc sluit niet meer in één keer af.
  Ik krijg steeds de melding:
  Programma reageerd niet BRDR

  Ook is de pc zeer traag geworden.
  Kan iemand mij advies geven?

  Hieronder mijn hijacklogje

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:51, on 07-10-23
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\kldsrngp.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\swinmlds.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  O2 - BHO: ads_optimizer - {26E45419-7205-4fac-BBFE-174BC7337A79} - C:\WINDOWS\system32\nsp5.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [{A6-60-06-63-ZN}] C:\WINDOWS\system32\kldsrngp.exe P2D002
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [ExploreUpdSched] C:\WINDOWS\system32\swinmlds.exe P2D002
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Snapfire Plus\Corel Photo Downloader.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\kldsrngp.exe
  O4 - Startup: Think-Adz.lnk = C:\WINDOWS\system32\swinmlds.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1161674795796
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0) -
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/SITE/xupload/XUpload.ocx
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
 • Voer de volgende acties eerst uit:
  Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:dc942f1665]Enhanced Ads by Think-Adz removal
  Think-Adz Search Assistant removal
  [/b:dc942f1665]


  start opnieuw op
 • Download [b:535bd7206d] naar je Bureaublad.[list:535bd7206d]
  Dubbelklik op [b:535bd7206d]Combofix.exe[/b:535bd7206d]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:535bd7206d]1[/b:535bd7206d] (continue) te typen gevolgd door [b:535bd7206d]ENTER[/b:535bd7206d].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:535bd7206d]NIET[/b:535bd7206d] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:535bd7206d]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:535bd7206d]combofix.txt[/b:535bd7206d] openen.
  [i:535bd7206d]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:535bd7206d]

  OPMERKING: Indien je virusscanner reageert tijdens het downloaden of gebruik van Combofix, mag je dit negeren.


  installeer deze nieuwe versie van HJT en doe dan onderstaande.
  http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:535bd7206d]
  O2 - BHO: ads_optimizer - {26E45419-7205-4fac-BBFE-174BC7337A79} - C:\WINDOWS\system32\nsp5.dll
  [/b:535bd7206d]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:535bd7206d]Extra[/b:535bd7206d] -> [b:535bd7206d]Mapopties…[/b:535bd7206d]
  Controleer onder [b:535bd7206d]Weergave[/b:535bd7206d] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\[b:535bd7206d]kldsrngp.exe[/b:535bd7206d]
  C:\WINDOWS\system32\[b:535bd7206d]swinmlds.exe[/b:535bd7206d]

  plaats een nieuw HJT logje en de combofix uitslag aub.
 • Hoi,

  Het advies opgevolgd.

  Dit item kon ik niet vinden in Hijackthis:
  O2 - BHO: ads_optimizer - {26E45419-7205-4fac-BBFE-174BC7337A79} - C:\WINDOWS\system32\nsp5.dll

  Ook C:\WINDOWS\system32\kldsrngp.exe en C:\WINDOWS\system32\swinmlds.exe was niet te vinden in de Windows map.

  Hieronder de cobofix log en de hijack log:

  ComboFix 07-10-23.1 - Rob 2007-10-24 20:12:22.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.228 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .
  [i:85f2133365] ADS - svchost.exe: deleted 228 bytes in 1 streams. [/i:85f2133365]

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Documents and Settings\Iris\Bureaublad\internet.lnk
  C:\Documents and Settings\Iris\Menu Start\Programma's\Opstarten\TA_Start.lnk
  C:\Documents and Settings\Iris\Menu Start\Programma's\Opstarten\think-adz.lnk
  C:\Documents and Settings\Natascha\Menu Start\Programma's\Opstarten\ta_start.lnk
  C:\Documents and Settings\Natascha\Menu Start\Programma's\Opstarten\think-adz.lnk
  C:\Documents and Settings\Nick\Bureaublad\internet.lnk
  C:\Documents and Settings\Nick\Menu Start\Programma's\Opstarten\TA_Start.lnk
  C:\Documents and Settings\Nick\Menu Start\Programma's\Opstarten\think-adz.lnk
  C:\Documents and Settings\Odette\Bureaublad\internet.lnk
  C:\Documents and Settings\Odette\Menu Start\Programma's\Opstarten\TA_Start.lnk
  C:\Documents and Settings\Odette\Menu Start\Programma's\Opstarten\think-adz.lnk
  C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\internet.lnk
  C:\Documents and Settings\Rob\Menu Start\Programma's\Opstarten\ta_start.lnk
  C:\Documents and Settings\Rob\Menu Start\Programma's\Opstarten\think-adz.lnk
  C:\Program Files\internet explorer\msimg32.dll
  C:\WINDOWS\Fonts\acrsecI.fon
  C:\WINDOWS\regedit.com
  C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
  C:\WINDOWS\system32\dwdsrngt.exe
  C:\WINDOWS\system32\kldsrngp.exe
  C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax
  C:\WINDOWS\system32\nss5.dll
  C:\WINDOWS\system32\packet.dll
  C:\WINDOWS\system32\pthreadVC.dll
  C:\WINDOWS\system32\swinmlds.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.com
  C:\WINDOWS\system32\wanpacket.dll
  C:\WINDOWS\system32\winpfz32.sys
  C:\WINDOWS\system32\wpcap.dll
  C:\WINDOWS\system32\zxdnt3d.cfg
  D:\Autorun.inf

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .
  ——-\LEGACY_NPF
  ——-\NPF


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-09-24 to 2007-10-24 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:34:30, on 24-10-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://remote.odfjell.com/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficac.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1161674795796
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0) -
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/SITE/xupload/XUpload.ocx
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe


  End of file - 4556 bytes
 • nog problemen?
 • De PC sluit in elk geval weer gewoon af.
  Volgens mij zijn we er weer bovenop gekomen :)

  Bedankt weer voor de hulp!!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.