Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

weer de smitfraut ? hjt logje

Anoniem
None
20 antwoorden
 • ik probeer die tot 2 keer toe maar looppt vast op een leeg scherm en krijg nu een foiut melding van een bestand niet gevonden
 • Welke foutmelding?
  Ook in veilige modus?
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 7:09:11, on 12-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ATWTUSB.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32Info.exe
  C:\Documents and Settings\Arie\Mijn documenten\download\HiJackThis202\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\proper.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D27987B8-7244-4DE0-AE10-39B826B492F1} - C:\WINDOWS\system32\bronto.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OemReset] %systemroot%\OPTIONS\OEMRESET.EXE /AUDIT
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] RUNDLL32 FuncKey.DLL,ExtFuncCall AA
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [\\HELENA\EPSON] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P14 "\\HELENA\EPSON" /O14 "\\HELENA\EPSON" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [PdxRegCl] "C:\Program Files\Paradox\Programs\PdxRegCl.exe" /s /c
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [c:_program files_wordperfe3a] C:\Program Files\WordPerfect Office 12\Programs\CorUpd.exe /Watch /r="SOFTWARE\Corel\WordPerfect Suite\12"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: SimpleServer.WWW.lnk = C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  O4 - Startup: Outlook Express.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  O4 - Startup: infos.exe
  O4 - Global Startup: autos.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://aadebraal.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://193.172.162.99:8080//activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://braalde.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer = 192.168.2.1
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer = 192.168.2.1
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\skuns.dat
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe


  End of file - 8639 bytes
 • en weer van de zelfde site af

  ben er moderator en zou er op moeten kunnen

  helaas is het daarvoor voor goed voorbij
 • Dag Sjouwer,

  Download SmitfraudFix (by S!Ri) en plaats het op je bureaublad.
  Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.
  Sluit alle open vensters.
  Start Hijackthis en vink de volgende items aan:

  [b:4e83b06954]O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1[/b:4e83b06954]
  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis.

  Zoek daarna via verkenner naar volgende mappen/bestanden en verwijder deze indien nog aanwezig:

  Dubbelklik op smitfraudfix.exe.
  Kies optie #2 - Clean door [b:4e83b06954]2[/b:4e83b06954] te typen en druk dan op "Enter".

  Wanneer de volgende vraag gesteld: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"; antwoord je "Yes/ja" door [b:4e83b06954]Y[/b:4e83b06954] te typen en daarna op "Enter" te klikken. Dit zal je bureaublad terug herstellen en registersleutels die deze infectie heeft aangemaakt weer verwijderen.

  De tool zal daarna je computer opnieuw laten opstarten om de restanten te verwijderen.
  Indien de computer niet automatisch start, start je de pc zelf opnieuw in normale windowsmodus.
  Wanneer de computer opnieuw gestart is zal er een logfile open: C:\rapport.txt.
  Post de inhoud van dat logje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • SmitFraudFix v2.252

  Scan done at 10:41:52,59, ma 12-11-2007
  Run from C:\Documents and Settings\Arie\Bureaublad\SmitfraudFix
  OS: Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] - Windows_NT
  The filesystem type is FAT32
  Fix run in normal mode

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\proper.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ATWTUSB.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

  hosts file corrupted !

  192.168.200.3 download.microsoft.com
  192.168.200.3 downloads.microsoft.com
  192.168.200.3 go.microsoft.com
  192.168.200.3 microsoft.com
  192.168.200.3 msdn.microsoft.com
  192.168.200.3 office.microsoft.com
  192.168.200.3 support.microsoft.com
  192.168.200.3 windowsupdate.microsoft.com
  192.168.200.3 www.microsoft.com
  192.168.200.3 pandasoftware.com
  192.168.200.3 www.pandasoftware.com

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

  C:\WINDOWS\system32\bronto.dll FOUND !
  C:\WINDOWS\system32\proper.exe FOUND !
  C:\WINDOWS\system32\skuns.dat FOUND !
  C:\WINDOWS\system32\winter.exe FOUND !

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Arie


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Arie\Application Data


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

  C:\DOCUME~1\ARIE\MENUST~1\PROGRA~1\OPSTAR~1\infos.exe FOUND !
  C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\PROGRA~1\OPSTAR~1\autos.exe FOUND !

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ARIE\FAVORI~1


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
  !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

  SrchSTS.exe by S!Ri
  Search SharedTaskScheduler's .dll


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
  !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "AppInit_DLLs"="C:\\WINDOWS\\system32\\skuns.dat"


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
  !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "System"=""


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

  Description: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
  DNS Server Search Order: 192.168.2.1

  HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer=192.168.2.1
  HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer=192.168.2.1
  HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer=192.168.2.1
  HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer=192.168.2.1
  HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer=192.168.2.1
  HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer=192.168.2.1


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:47:00, on 12-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\proper.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ATWTUSB.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32Info.exe
  C:\Documents and Settings\Arie\Mijn documenten\download\HiJackThis202\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\proper.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D27987B8-7244-4DE0-AE10-39B826B492F1} - C:\WINDOWS\system32\bronto.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OemReset] %systemroot%\OPTIONS\OEMRESET.EXE /AUDIT
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] RUNDLL32 FuncKey.DLL,ExtFuncCall AA
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [\\HELENA\EPSON] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P14 "\\HELENA\EPSON" /O14 "\\HELENA\EPSON" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [PdxRegCl] "C:\Program Files\Paradox\Programs\PdxRegCl.exe" /s /c
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [c:_program files_wordperfe3a] C:\Program Files\WordPerfect Office 12\Programs\CorUpd.exe /Watch /r="SOFTWARE\Corel\WordPerfect Suite\12"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: SimpleServer.WWW.lnk = C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  O4 - Startup: Outlook Express.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  O4 - Startup: infos.exe
  O4 - Global Startup: autos.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://aadebraal.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://193.172.162.99:8080//activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://braalde.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer = 192.168.2.1
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer = 192.168.2.1
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\skuns.dat
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe


  End of file - 8727 bytes
 • Dag sjouwer,

  Je hebt de log met smitfraudfix gemaakt in normale modus, je moest deze maken in veilige modus.
  Je hebt optie 1 gebruik van Smitfraudifx, en om alles te verwijderen moet je optie 2 gebruiken.
  Herhaal de opgegeven stappen nog een keer.
 • ja in beide modus

  de smitfraud loopt door tot een leeg scherm en dan doet er niks meer wat

  het enige wat ik dan kan doen is direct power off (+- 15 min gewacht)
 • een neiwue hjt log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:58:11, on 12-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\ATWTUSB.EXE
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32Info.exe
  C:\Documents and Settings\Arie\Mijn documenten\download\HiJackThis202\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\proper.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D27987B8-7244-4DE0-AE10-39B826B492F1} - C:\WINDOWS\system32\bronto.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [OemReset] %systemroot%\OPTIONS\OEMRESET.EXE /AUDIT
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] RUNDLL32 FuncKey.DLL,ExtFuncCall AA
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [\\HELENA\EPSON] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P14 "\\HELENA\EPSON" /O14 "\\HELENA\EPSON" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [PdxRegCl] "C:\Program Files\Paradox\Programs\PdxRegCl.exe" /s /c
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [c:_program files_wordperfe3a] C:\Program Files\WordPerfect Office 12\Programs\CorUpd.exe /Watch /r="SOFTWARE\Corel\WordPerfect Suite\12"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: SimpleServer.WWW.lnk = C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  O4 - Startup: Outlook Express.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://aadebraal.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://193.172.162.99:8080//activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://braalde.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer = 192.168.2.1
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer = 192.168.2.1
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\skuns.dat
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe


  End of file - 8657 bytes
 • Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.

  Open een kladblokbestand.
  Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
  Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
  [code:1:6001f139e0]
  File::
  C:\WINDOWS\system32\proper.exe
  C:\WINDOWS\system32\winter.exe
  C:\WINDOWS\system32\skuns.dat

  Registry::
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "AppInit_DLLs"=""
  [/code:1:6001f139e0]
  Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe
  [img:6001f139e0]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif[/img:6001f139e0]
  ComboFix zal opnieuw starten.
  Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • ComboFix 07-11-08.1 - Arie 2007-11-12 12:34:10.3 -
 • en hjt log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:48:56, on 12-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\ATWTUSB.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  C:\Documents and Settings\Arie\Mijn documenten\download\HiJackThis202\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OemReset] %systemroot%\OPTIONS\OEMRESET.EXE /AUDIT
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] RUNDLL32 FuncKey.DLL,ExtFuncCall AA
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [\\HELENA\EPSON] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIABE.EXE /P14 "\\HELENA\EPSON" /O14 "\\HELENA\EPSON" /M "Stylus D88"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [PdxRegCl] "C:\Program Files\Paradox\Programs\PdxRegCl.exe" /s /c
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [c:_program files_wordperfe3a] C:\Program Files\WordPerfect Office 12\Programs\CorUpd.exe /Watch /r="SOFTWARE\Corel\WordPerfect Suite\12"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: SimpleServer.WWW.lnk = C:\Program Files\AnalogX\SimpleServer\WWW\http.exe
  O4 - Startup: Outlook Express.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://aadebraal.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://193.172.162.99:8080//activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://braalde.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B81CF520-A2A6-4F7A-887D-7F0A61225C90}: NameServer = 192.168.2.1
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDF3B365-2CFD-45DF-BDC2-98F871015220}: NameServer = 192.168.2.1
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe


  End of file - 8000 bytes
 • Logje ziet er goed uit.
  Zijn er nog problemen?

  Ga naar deze website: http://www.virustotal.com/en/indexf.html
  Laat volgend bestandje scannen: C:\WINDOWS\drabste.exe
  Post het resultaat van de scan.
 • ik heb nu al een stuk of 7 stoyan of virus melding over dat bestand

  is nu nog bezig
 • via email krijg je nog een boodschap
 • het automatisch starten van de dvd / cd rom werkt niet meer

  ook van de kaart lezer wordt niet meer automatisch gestart

  waar moet ik dit weer herstellen
 • Rechtsklik op de cd/dvd drive en ga naar het tabje automatisch afspelen.
  Daar kan je de instellingen aanpassen.
 • Bestand drabste.exe_ ontvangen op 2007.11.11 13:32:15 (CET)
  Huidig status: Laden … In wachtrij Wachtende Aan het scannen Einde NIET GEVONDEN GESTOPT


  Resultaat: 15/32 (46.88%)
  Server informatie laden…
  Je bestand is in de wachtrij geplaatst, plaats: 1.
  De gemiddelde starttijd ligt tussen 37 en 52 seconden.
  Laat dit venster open tijdens het scannen.
  De scanner die je bestand aan het verwerken was is gestopt, gelieve enkele seconden te wachten terwijl we proberen je resultaat te herstellen.
  Indien u meer dan 5 minuten wachten dient U uw bestand opnieuw in te sturen.
  Je bestand word op dit moment gescand door VirusTotal,
  De resultaten worden weergegeven zodra ze beschikbaar zijn.
  Geformatteerd Resultaten afdrukken
  Je bestand is vervallen of bestaat niet.
  De dienst is momenteel gestopt, je bestand staat in de wachtrij (plaats: ) voor een onbekende tijd.

  Je kan deze pagina open houden en wachten (automatische refresh) of je kan je e-mailadres hieronder invullen en op "Aanvraag verzenden" klikken zodat je de resultaten per mail ontvangt.
  E-mail:


  Antivirus Versie Laatst geüpdatet Resultaat
  AhnLab-V3 2007.11.10.0 2007.11.09 -
  AntiVir 7.6.0.34 2007.11.09 WORM/Zhelatin.Gen
  Authentium 4.93.8 2007.11.10 -
  Avast 4.7.1074.0 2007.11.10 -
  AVG 7.5.0.503 2007.11.11 Downloader.Tibs
  BitDefender 7.2 2007.11.11 Trojan.Peed.INW
  CAT-QuickHeal 9.00 2007.11.10 -
  ClamAV 0.91.2 2007.11.11 Trojan.Peed-47
  DrWeb 4.44.0.09170 2007.11.11 Trojan.Packed.210
  eSafe 7.0.15.0 2007.11.08 Suspicious File
  eTrust-Vet 31.2.5284 2007.11.09 -
  Ewido 4.0 2007.11.11 -
  FileAdvisor 1 2007.11.11 -
  Fortinet 3.11.0.0 2007.10.19 -
  F-Prot 4.4.2.54 2007.11.10 -
  F-Secure 6.70.13030.0 2007.11.10 Email-Worm.Win32.Zhelatin.ml
  Ikarus T3.1.1.12 2007.11.11 Email-Worm.Win32.Zhelatin.ml
  Kaspersky 7.0.0.125 2007.11.11 Email-Worm.Win32.Zhelatin.ml
  McAfee 5160 2007.11.09 W32/Nuwar@MM
  Microsoft 1.3007 2007.11.11 Trojan:Win32/Tibs.EX
  NOD32v2 2652 2007.11.11 probably unknown NewHeur_PE virus
  Norman 5.80.02 2007.11.09 -
  Panda 9.0.0.4 2007.11.10 -
  Prevx1 V2 2007.11.11 -
  Rising 20.17.62.00 2007.11.11 -
  Sophos 4.23.0 2007.11.11 Mal/Dorf-F
  Sunbelt 2.2.907.0 2007.11.09 -
  Symantec 10 2007.11.11 -
  TheHacker 6.2.9.123 2007.11.10 -
  VBA32 3.12.2.4 2007.11.08 -
  VirusBuster 4.3.26:9 2007.11.10 Trojan.Tibs.Gen!Pac.132
  Webwasher-Gateway 6.0.1 2007.11.11 Worm.Zhelatin.Gen
  Extra informatie
  File size: 7530 bytes
  MD5: 92403654044a2d9fa918fbc6086458d8
  SHA1: feac1fdf3c7b13af47e054b26b50f42f6a730724
 • Dat bestandje kan je verwijderen Arie.
  Download HostsXpert: http://www.funkytoad.com/download/HostsXpert.zip
  Unzip het programma, run het, klik op "Restore micorosoft host file", klik op "OK" en sluit het programma af.


  Zijn er nog problemen?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.