Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

www.aldi.com niet weg te krijgen als startpagina.

Anoniem
pimvandenderen
9 antwoorden
 • Mensen, sinds een paar dagen krijg ik www.aldi.com als default startpagina. Zelfs als ik de verwijzingen weghaal uit het register en opnieuw opstart komt dit weer terug. Een scan met adware 2007 geeft geen bijzonderheden. Full system virusscan met symantec geeft geen bijzonderheden. Met Hyjackthis een log gemaakt en op hun website http://www.hijackthis.de/ laten scannen, geen bijzonderheden te zien. Verder werkt mijn pc prima. Iemand enig idee waar ik verder naar zou kunnen kijken?
 • Die online scanner is vrij oppervlakkig, en is ook niet van de maker van hijackthis. Als dat scannen zo simpel was, zat het wel in het programma zelf. Plaats hier eens een log.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:37:47, on 13-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe
  C:\Program Files\Browser Mouse\mouse32a.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  J:\Webserver\Webserver\Usb Webserver.exe
  J:\Webserver\Webserver\Apache\bin\httpd_usb.exe
  J:\Webserver\Webserver\Mysql\bin\mysqld-nt_usb.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
  J:\Webserver\Webserver\Apache\bin\httpd_usb.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
  C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
  C:\WINDOWS\system32\logon.scr
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  J:\Software\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.startpagina.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.startpagina.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Leo
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 62.69.179.208 www.nu.nl
  O1 - Hosts: 84.244.180.39 www.famike.nl
  O1 - Hosts: 217.196.32.16 www.telegraaf.nl
  O1 - Hosts: 82.94.189.37 www.buienradar.nl
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantOn] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c "
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Startup: Usb Webserver.lnk = J:\Webserver\Webserver\Usb Webserver.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {254AA86E-5655-4518-AA87-185D7CC41801} (LogMeIn Rescue Technician Console) - https://secure.logmeinrescue.com/TechConsole/x86/RescueControl.cab
  O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/24.16/uploader2.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1188849466468
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1188849454218
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://famike.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  End of file - 14177 bytes
 • Je hebt hier al een oplossing zo te zien:
  http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1257648

  Pim
 • Klopt,
  Heb adaware realtime (adwatch) uitgezet, www.aldi.com is nu weg na een herstart. Maar heb ook de toegang geblokkeerd (via spyblaster) naar de instelling van de startpagina. Het werkt in ieder geval nu, wel vreemd dat dit voorkomt in een professioneel programma. [b:4b388547be]Tnks allemaal[/b:4b388547be].
 • Je zou dat ergens moeten kunnen instellen. Heb hem hier niet bij de hand, maar indien gewenst wil ik thuis van de week wel even voor je kijken?

  Laat even weten.

  Pim
 • Tip vanaf het forum op tweakersnet, online malware scan http://virusscan.jotti.org/
  Verder heb ik bij start/uitvoeren gpedit.msc ingetikt. Bij gebruikersinformatie/internetexplorer onderhoud/url´s stond www.aldi.com weer ingesteld als default pagina. Dit zonder te zijn herstart. De url heb ik veranderd. Ik ga hier weer kijken na een herstart. Bedoelde je dit Pim? Blijft toch nog een vreemde zaak.
 • Bij jotti kan je slechts één bestand uploaden en dan wordt hij gescant door meerdere virusscanners. Ik weet niet precies om welk bestand het gaat, maar dit is enkel een instelling bij Adaware 2007 of mogelijk bij je Symantec antivirus.

  Loop daarom de instellingen van deze twee eens door :wink:

  Pim
 • Instellingen nagelopen van Adaware 2007 en Symantec. Niks bijzonders kunnen vinden. Probleem gelukkig voorbij. Bedankt voor de moeite.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.