Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hardnekkig Trojan.Vundo probleem

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Dag,

  Ik zit met een hardnekkig Trojan.Vundo probleem. Alleen al dit schrijven is lastig met al die irritante popups en sites die ongevraagd verschijnen. Wie o wie kan me hiermee helpen? Ik heb al een aantal Trojan threads bekeken en begrepen dat Vundofix tekst en Hijack logfile nodig zijn. Overigens kon Vundofix het betreffende bestand met virus niet verwijderen, terwijl Vundofix zegt van wel.

  [b:b324cfef9b]Hier is de Vundofix tekst:[/b:b324cfef9b]
  Symantec Trojan.Vundo Removal Tool 1.5.0
  The process "iexplore.exe" might be affected by the threat. It has been suspended.
  The process "iexplore.exe" might be affected by the threat. It has been terminated.

  C:\Documents and Settings\Den - Man\Mijn documenten\Kunstgeschiedenis\Walter Crane\DBNL . Eveline Koolhaas-Grosfeld, ‘“Economische” schilderkunst. De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie’.url (WARNING: not scanned, path to long)
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Mijn documenten\Kunstgeschiedenis\Walter Crane\http___www.jstor.org.proxy.ubn.kun.nl_8080_cgi-bin_jstor_printpage_00027359_ap050011_05a00050_0.pdf_backcontext=page&dowhat=Acrobat&config=jstor&userID=83aef801@kun.nl_01cce4405a1264112e41b67a9&0.pdf (WARNING: not scanned, path to long)
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Mijn documenten\Radiohead ?In Rainbows?: (not scanned)
  C:\System Volume Information: (not scanned)
  F:\System Volume Information: (not scanned)

  Trojan.Vundo has been successfully removed from your computer!

  Here is the report:

  The total number of the scanned files: 105284
  The number of deleted files: 0
  The number of viral processes terminated: 1
  The number of viral processes suspended: 1
  The number of viral threads terminated: 0
  The number of registry entries fixed: 0

  [b:b324cfef9b]Hier is de HiJack logfile:[/b:b324cfef9b]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 1:36:37, on 15-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe
  C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\HiJack\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [tubwtork] rundll32.exe "C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll",Init
  O4 - HKLM\..\Run: [rojkjqli] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rojkjqli.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: .protected
  O4 - Global Startup: .protected
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com
  O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl
  O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com
  O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com
  O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl
  O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl
  O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl
  O15 - Trusted Zone: home.casema.nl
  O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com
  O15 - Trusted Zone: home.comcast.net
  O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk
  O15 - Trusted Zone: *.computing.net
  O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com
  O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl
  O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.download.com
  O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com
  O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu
  O15 - Trusted Zone: art.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: my.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: search.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: www.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: secure.element5.com
  O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com
  O15 - Trusted Zone: www.enom.com
  O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com
  O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com
  O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com
  O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl
  O15 - Trusted Zone: www.fox.nl
  O15 - Trusted Zone: www.funda.nl
  O15 - Trusted Zone: groups.google.nl
  O15 - Trusted Zone: images.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com
  O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com
  O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org
  O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl
  O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be
  O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl
  O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com
  O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl
  O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com
  O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be
  O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: *.surf.to
  O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com
  O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org
  O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us
  O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl
  O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl
  O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com
  O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg
  O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG
  O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif
  O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg
  O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg
  O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif
  O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg
  O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg
  O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg
  O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif
  O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg
  O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg
  O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif
  O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0


  End of file - 15935 bytes

  Alvast bedankt!

  mvrgr Dennis
 • Hoi Dennis,

  Download Combofix naar je Bureaublad.
  [list:b45594986a]
  Dubbelklik [b:b45594986a]Combofix.exe[/b:b45594986a]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "[b:b45594986a]1[/b:b45594986a]" te typen en te bevestigen via "[b:b45594986a]Enter[/b:b45594986a]".
  Tijdens het runnen van de fix, [b:b45594986a]NIET[/b:b45594986a] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:b45594986a]

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  [i:b45594986a]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:b45594986a]

  [b:b45594986a]Note:[/b:b45594986a] Indien je virusscanner reageert tijdens het downloaden of gebruik van Combofix, mag je dit negeren.


  Succes!

  Pim
 • Hoi Pim,

  Allereerst hartstikke fijn dat je me hiermee wilt helpen!
  Ik heb de scans uitgevoerd. Ik denk niet dat alle virussen zijn verwijderd, maar goed. Dit is het resultaat:
  [b:42731d4ade]COMBOFIX:[/b:42731d4ade]
  ComboFix 07-11-08.3 - Den - Man 2007-11-15 18:05:17.5 - NTFSx86
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\ComboFix.exe
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Live Safety Center.lnk
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.lnk
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Live Safety Center.lnk
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Online Security Guide.lnk
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Favorieten\Online Security Guide.lnk
  C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dllbox

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-10-15 to 2007-11-15 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-11-15 15:44 51,200 –a—— C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  2007-11-15 01:34 <DIR> d—-c— C:\HiJack
  2007-11-15 00:38 <DIR> d—-c— C:\VundoFix Backups
  2007-11-14 22:47 85,056 –a—— C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll
  2007-11-14 22:47 79,424 –a—— C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll
  2007-11-14 22:44 71,232 –a—— C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe
  2007-11-14 22:40 145,984 ——— C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  2007-11-14 02:14 8,501,760 —–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
  2007-11-14 01:29 <DIR> d——– C:\Program Files\Security Task Manager
  2007-11-14 01:29 <DIR> d—-c— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SecTaskMan
  2007-11-13 23:31 <DIR> d——– C:\Program Files\SymNetDrv
  2007-11-13 20:30 140,648 –a—— C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll
  2007-11-13 08:11 <DIR> d——– C:\Program Files\ebsvaxwf
  2007-11-13 08:11 <DIR> d——– C:\Program Files\Dswkmwdc
  2007-11-13 02:09 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Den - Man\Onlangs geopend
  2007-11-12 17:09 <DIR> d——– C:\Program Files\MagicISO
  2007-10-20 17:21 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Symantec
  2007-10-19 15:34 <DIR> d——– C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-10-19 15:34 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\PC Tools
  2007-10-19 15:34 <DIR> d-a–c— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
  2007-10-19 15:34 626,688 –a—— C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll
  2007-10-19 15:34 79,688 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys
  2007-10-19 15:34 62,280 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys
  2007-10-19 15:34 41,288 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys
  2007-10-19 15:34 29,000 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-11-15 17:00 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-11-15 14:27 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2007-11-15 00:03 10,344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys
  2007-11-14 23:37 ——— d—–w C:\Program Files\Enigma Software Group
  2007-11-14 00:05 ——— d—–w C:\Program Files\PHP Designer 2005
  2007-11-13 22:35 ——— d—–w C:\Program Files\Norton AntiVirus
  2007-11-13 22:31 805 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
  2007-11-13 22:31 60,800 —-a-w C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
  2007-11-13 22:31 123,952 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
  2007-11-13 22:31 10,740 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
  2007-11-13 22:31 ——— d—–w C:\Program Files\Symantec
  2007-11-13 22:14 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
  2007-11-13 22:05 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Setup
  2007-11-13 22:05 ——— d—–w C:\Program Files\KaZaA Lite
  2007-11-13 21:51 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
  2007-11-13 21:51 ——— d—–w C:\Program Files\Skype
  2007-11-13 21:34 ——— d—–w C:\Program Files\Lavasoft
  2007-11-13 21:16 ——— d—–w C:\Program Files\FileZilla
  2007-10-27 21:18 ——— d—–w C:\Program Files\Picasa2
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2004-02-09 09:48 2,352 —-a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\mpauth.dat
  2002-11-22 20:54 4,103,168 -c–a-w C:\Program Files\12640_04.exe
  2002-11-17 16:17 52,135 —-a-r C:\Program Files\Windows_XP_SP11.zip
  2002-11-14 10:54 58,012 —-a-w C:\Program Files\Uninstal.exe
  2002-11-13 21:59 24,630 —-a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\llslllydqkw.exe
  2002-10-09 14:56 375,917 —-a-w C:\Program Files\yahtzee.zip
  2002-10-06 17:20 493,384 —-a-w C:\Program Files\ie6setup.exe
  2002-09-26 10:05 8,670,600 —-a-w C:\Program Files\mpsetupXP.exe
  2002-09-22 14:49 0 —-a-w C:\Program Files\Global.sw
  2002-08-30 00:11 152,848 —-a-w C:\Program Files\kmd.exe
  2002-08-30 00:08 3,510,536 —-a-w C:\Program Files\winamp3_0-full.exe
  2002-08-28 04:08 7,172 —-a-w C:\Program Files\ClassicGames.iip
  2002-08-28 03:56 424,818 —-a-w C:\Program Files\classicgames.exe
  2002-08-27 16:03 8,905,672 —-a-w C:\Program Files\ar505nld.exe
  2002-08-24 01:53 11,255,038 —-a-w C:\Program Files\DirectDVD.exe
  2002-08-24 01:10 29,636,471 —-a-w C:\Program Files\fo-psp702f.zip
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A}]
  2007-11-14 22:40 145984 ——— C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c}]
  2007-11-14 22:47 79424 –a—— C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"= C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll [2007-11-14 22:40 145984]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
  "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"= C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll [2007-11-14 22:40 145984]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Winsock2 driver"="NTSYS32.EXE" []
  "FLMK08KB"="C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE" [2004-07-31 00:25]
  "FLMBROWSEMOUSE"="C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe" [2004-07-31 00:26]
  "Smapp"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2003-05-05 08:57]
  "ASUS Probe"="C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe" [2002-12-06 16:07]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 12:52]
  "SsAAD.exe"="C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe" [2005-01-24 18:58]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-06-14 15:24]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-08-31 23:08]
  "TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" [2006-09-25 17:16]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
  "XMetaL 48"="C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe" [2002-07-03 14:03]
  "SDTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-10-02 15:27]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-09 17:32]
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-11-13 23:31]
  "acb588aa"="C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll" [2007-11-14 22:47]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-03-30 15:00]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2004-06-05 10:54:24]
  BlackICE Utility.lnk - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe [2002-09-25 11:10:27]
  Exif Launcher.lnk.disabled [2003-09-22 08:53:06]
  Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-03-26 21:41:22]
  Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 19:05:56]
  VIA RAID TOOL.lnk - C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2005-11-12 16:57:54]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  "{EDB0E980-90BD-11D4-8599-0008C7D3B6F8}"= C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\EuShlExt.dll [2002-09-30 17:36 86016]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ynlushsc]
  ynlushsc.dll 2007-11-14 22:40 145984 C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
  "InstantAccess"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  "InCD"=C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  "RealTray"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  "REGSHAVE"=C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  "NeroCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  "RegisterDropHandler"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  "HPDJ Taskbar Utility"=C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  "winactive"=C:\Program Files\Window Active\winactive.exe
  "Diskstart"=C:\WINDOWS\System32\code.exe
  "CloneCDElbyCDFL"="C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

  R0 BsStor;InCD Storage Helper Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bsstor.sys
  R0 viasraid;viasraid;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viasraid.sys
  R1 cdrbsvsd;cdrbsvsd;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsvsd.sys
  R1 RapDrv;RapDrv;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapDrv.sys
  R1 RapFile;RapFile;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapFile.sys
  R1 RapNet;RapNet;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapNet.sys
  R2 BsUDF;InCD UDF Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\BsUDF.sys
  S3 CA504AV;FAMILYC@M 500 FLASH, WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\Drivers\CA504AV.SYS
  S3 QDFSDRV;QDFSDRV;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\qdfsdrv.sys
  S3 sonypvs1;Sony Digital Imaging Video2;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sonypvs1.sys
  S3 Sunplus;FAMILYC@M 500 FLASH Still Image Capture, Sunplus Version 1.00;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Bulk504.sys

  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2007-11-13 22:23:36 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Den - Man.job"
  - C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1262 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-11-15 18:47:19
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-11-15 18:50:37 - machine was rebooted
  .
  — E O F —
  [b:42731d4ade]HIJACK:[/b:42731d4ade]
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:56:50, on 15-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\HiJack\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: {c9f1cc62-117e-4a0b-22d4-1447c99e96ae} - {ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c} - C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com
  O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl
  O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com
  O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com
  O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl
  O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl
  O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl
  O15 - Trusted Zone: home.casema.nl
  O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com
  O15 - Trusted Zone: home.comcast.net
  O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk
  O15 - Trusted Zone: *.computing.net
  O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com
  O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl
  O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.download.com
  O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com
  O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu
  O15 - Trusted Zone: art.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: my.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: search.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: www.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: secure.element5.com
  O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com
  O15 - Trusted Zone: www.enom.com
  O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com
  O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com
  O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com
  O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl
  O15 - Trusted Zone: www.fox.nl
  O15 - Trusted Zone: www.funda.nl
  O15 - Trusted Zone: groups.google.nl
  O15 - Trusted Zone: images.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com
  O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com
  O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org
  O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl
  O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be
  O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl
  O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com
  O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl
  O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com
  O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be
  O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: *.surf.to
  O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com
  O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org
  O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us
  O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl
  O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl
  O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com
  O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O20 - Winlogon Notify: ynlushsc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ynlushsc.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg
  O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG
  O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif
  O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg
  O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg
  O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif
  O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg
  O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg
  O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg
  O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif
  O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg
  O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg
  O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif
  O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0


  End of file - 16111 bytes

  Ik hoor het wel van je!
  groeten Dennis
 • Even tussendoor,

  Download en unzip HostsXpert naar een eigen map,
  bijvoorbeeld C:\HostsXpert.

  Start [b:c9d1361c9a]HostsXpert.exe [/b:c9d1361c9a]

  klik [b:c9d1361c9a]"restore microsoft's hosts files"[/b:c9d1361c9a]

  Sluit daarna het programma af.

  Plaats een nieuw HJT logje voor Pim.
 • OK, gedaan! Bedankt voor je inbreng.

  Hier is de nieuw HiJack log:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:51:55, on 15-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\HiJack\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: {c9f1cc62-117e-4a0b-22d4-1447c99e96ae} - {ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c} - C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com
  O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl
  O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com
  O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com
  O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl
  O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl
  O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl
  O15 - Trusted Zone: home.casema.nl
  O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com
  O15 - Trusted Zone: home.comcast.net
  O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk
  O15 - Trusted Zone: *.computing.net
  O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com
  O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl
  O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.download.com
  O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com
  O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu
  O15 - Trusted Zone: art.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: my.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: search.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: www.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: secure.element5.com
  O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com
  O15 - Trusted Zone: www.enom.com
  O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com
  O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com
  O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com
  O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl
  O15 - Trusted Zone: www.fox.nl
  O15 - Trusted Zone: www.funda.nl
  O15 - Trusted Zone: groups.google.nl
  O15 - Trusted Zone: images.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com
  O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com
  O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org
  O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl
  O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be
  O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl
  O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com
  O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl
  O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com
  O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be
  O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: *.surf.to
  O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com
  O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org
  O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us
  O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl
  O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl
  O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com
  O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O20 - Winlogon Notify: ynlushsc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ynlushsc.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg
  O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG
  O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif
  O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg
  O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg
  O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif
  O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg
  O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg
  O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg
  O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif
  O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg
  O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg
  O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif
  O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0


  End of file - 16152 bytes
 • Hoi Dennis :)

  Start hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:
  [b:5956664c7d]
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es
  O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Winsock2 driver] NTSYS32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tubwtork] rundll32.exe "C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll",Init
  O4 - HKLM\..\Run: [rojkjqli] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rojkjqli.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [acb588aa] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll",b
  O4 - Startup: .protected
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {F2570A0D-001D-477D-93D1-D05EF5EB95CD} - (no file)
  [/b:5956664c7d]

  Indien je onderstaande 'Trusted zones' niet zelf hebt ingesteld, kun je deze ook aanvinken:
  [b:5956664c7d]
  O15 - Trusted Zone: www.2-spyware.com
  O15 - Trusted Zone: www.albricht.nl
  O15 - Trusted Zone: www.aluriasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.antispypro.com
  O15 - Trusted Zone: www.aoc-europe.com
  O15 - Trusted Zone: www.askanowner.nl
  O15 - Trusted Zone: ftp.atcomputing.nl
  O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: forums.breekpunt.nl
  O15 - Trusted Zone: log.campaigns.nl
  O15 - Trusted Zone: home.casema.nl
  O15 - Trusted Zone: *.castlecops.com
  O15 - Trusted Zone: home.comcast.net
  O15 - Trusted Zone: www.comparestoreprices.co.uk
  O15 - Trusted Zone: *.computing.net
  O15 - Trusted Zone: www.daniweb.com
  O15 - Trusted Zone: www.dierenambulancehelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl
  O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.download.com
  O15 - Trusted Zone: www.doxdesk.com
  O15 - Trusted Zone: lists.aas.duke.edu
  O15 - Trusted Zone: art.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: my.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: search.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: www.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: secure.element5.com
  O15 - Trusted Zone: www.emsisoft.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftware.com
  O15 - Trusted Zone: www.enigmasoftwaregroup.com
  O15 - Trusted Zone: www.enom.com
  O15 - Trusted Zone: www.entechtaiwan.com
  O15 - Trusted Zone: www.experts-exchange.com
  O15 - Trusted Zone: www.faqfarm.com
  O15 - Trusted Zone: forum.faqman.nl
  O15 - Trusted Zone: www.fox.nl
  O15 - Trusted Zone: www.funda.nl
  O15 - Trusted Zone: groups.google.nl
  O15 - Trusted Zone: images.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www4.hccnet.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.kun.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mac-net.com
  O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: www.michelangelo.com
  O15 - Trusted Zone: www.mrbass.org
  O15 - Trusted Zone: www.multifoon.nl
  O15 - Trusted Zone: www.pcwereld.be
  O15 - Trusted Zone: www.pdatechcenter.nl
  O15 - Trusted Zone: media.popuptraffic.com
  O15 - Trusted Zone: www.pricerunner.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.probeernu.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: www.registrant.nl
  O15 - Trusted Zone: www.reviewcentre.com
  O15 - Trusted Zone: www.sannen.nl
  O15 - Trusted Zone: www.shopgenie.co.uk
  O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be
  O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: *.surf.to
  O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com
  O15 - Trusted Zone: forums.techguy.org
  O15 - Trusted Zone: forums.thatcomputerguy.us
  O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl
  O15 - Trusted Zone: forum.tweakzone.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl
  O15 - Trusted Zone: wpls.webpower.com
  O15 - Trusted Zone: www.wonenin.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.xs4all.nl
  [/b:5956664c7d]

  Sluit alle openstaande vensters, behalve hijackthis en klik op 'Fix checked'

  Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:
  [b:5956664c7d]
  File::
  C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll
  C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll
  C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe
  C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll

  Folder::
  C:\Program Files\ebsvaxwf
  C:\Program Files\Dswkmwdc

  Registry::
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ea69e99c-7441-4d22-b0a4-e71126cc1f9c}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"=-
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}]
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
  "{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}"=-
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ynlushsc]
  [/b:5956664c7d]

  Sla dit op op je Bureaublad als [b:5956664c7d]CFScript.txt[/b:5956664c7d]

  Sleep [b:5956664c7d]CFScript.txt[/b:5956664c7d] in [b:5956664c7d]ComboFix.exe[/b:5956664c7d] zoals getoond in onderstaand voorbeeld :
  [img:5956664c7d]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif[/img:5956664c7d]

  Dit zal [b:5956664c7d]ComboFix[/b:5956664c7d] doen herstarten.
  Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.

  Pim
 • Hoi Pim,

  De volgende regels kon ik niet aanvinken, omdat deze er niet bij stonden:
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es
  O4 - HKLM\..\Run: [tubwtork] rundll32.exe "C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll",Init
  O4 - HKLM\..\Run: [rojkjqli] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\rojkjqli.dll"
  O4 - Startup: .protected

  [b:fccec2c7dc]ComboFix:[/b:fccec2c7dc]

  ComboFix 07-11-08.3 - Den - Man 2007-11-16 13:45:47.7 - NTFSx86
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\ComboFix.exe
  Command switches used :: C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\CFScript.txt
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

  FILE
  C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll
  C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll
  C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll
  C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe
  C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  .

  Onmogelijk Systeem Rechten te verkrijgen

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Live Safety Center.lnk
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.lnk
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Live Safety Center.lnk
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Bureaublad\Online Security Guide.lnk
  C:\Documents and Settings\Den - Man\Favorieten\Online Security Guide.lnk
  C:\Program Files\Dswkmwdc
  C:\Program Files\Dswkmwdc\wepoogkk.dll
  C:\Program Files\ebsvaxwf
  C:\Program Files\ebsvaxwf\mxezurgt.dll
  C:\WINDOWS\system32\bqlggior.dll
  C:\WINDOWS\system32\sfauqmdt.dll
  C:\WINDOWS\system32\sgdmsuom.dll
  C:\WINDOWS\system32\vmgoelri.exe
  C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dll
  C:\WINDOWS\system32\ynlushsc.dllbox

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-10-16 to 2007-11-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-11-15 22:48 <DIR> d—-c— C:\HostsXpert
  2007-11-15 15:44 51,200 –a—— C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  2007-11-15 01:34 <DIR> d—-c— C:\HiJack
  2007-11-15 00:38 <DIR> d—-c— C:\VundoFix Backups
  2007-11-14 02:14 8,501,760 —–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
  2007-11-14 01:29 <DIR> d—-c— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SecTaskMan
  2007-11-13 23:31 <DIR> d——– C:\Program Files\SymNetDrv
  2007-11-13 02:09 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Den - Man\Onlangs geopend
  2007-11-12 17:09 <DIR> d——– C:\Program Files\MagicISO
  2007-10-20 17:21 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Symantec
  2007-10-19 15:34 <DIR> d——– C:\Program Files\Spyware Doctor
  2007-10-19 15:34 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\PC Tools
  2007-10-19 15:34 <DIR> d-a–c— C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
  2007-10-19 15:34 626,688 –a—— C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll
  2007-10-19 15:34 79,688 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys
  2007-10-19 15:34 62,280 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys
  2007-10-19 15:34 41,288 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys
  2007-10-19 15:34 29,000 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-11-15 18:00 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-11-15 14:27 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2007-11-15 00:03 10,344 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\symlcbrd.sys
  2007-11-14 23:37 ——— d—–w C:\Program Files\Enigma Software Group
  2007-11-14 00:05 ——— d—–w C:\Program Files\PHP Designer 2005
  2007-11-13 22:35 ——— d—–w C:\Program Files\Norton AntiVirus
  2007-11-13 22:31 805 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
  2007-11-13 22:31 123,952 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
  2007-11-13 22:31 10,740 —-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
  2007-11-13 22:31 ——— d—–w C:\Program Files\Symantec
  2007-11-13 22:14 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
  2007-11-13 22:05 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Setup
  2007-11-13 22:05 ——— d—–w C:\Program Files\KaZaA Lite
  2007-11-13 21:51 ——— dc—-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
  2007-11-13 21:51 ——— d—–w C:\Program Files\Skype
  2007-11-13 21:34 ——— d—–w C:\Program Files\Lavasoft
  2007-11-13 21:16 ——— d—–w C:\Program Files\FileZilla
  2007-10-27 21:18 ——— d—–w C:\Program Files\Picasa2
  2004-02-09 09:48 2,352 —-a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\mpauth.dat
  2002-11-22 20:54 4,103,168 -c–a-w C:\Program Files\12640_04.exe
  2002-11-17 16:17 52,135 —-a-r C:\Program Files\Windows_XP_SP11.zip
  2002-11-14 10:54 58,012 —-a-w C:\Program Files\Uninstal.exe
  2002-11-13 21:59 24,630 —-a-w C:\Documents and Settings\Den - Man\Application Data\llslllydqkw.exe
  2002-10-09 14:56 375,917 —-a-w C:\Program Files\yahtzee.zip
  2002-10-06 17:20 493,384 —-a-w C:\Program Files\ie6setup.exe
  2002-09-26 10:05 8,670,600 —-a-w C:\Program Files\mpsetupXP.exe
  2002-09-22 14:49 0 —-a-w C:\Program Files\Global.sw
  2002-08-30 00:11 152,848 —-a-w C:\Program Files\kmd.exe
  2002-08-30 00:08 3,510,536 —-a-w C:\Program Files\winamp3_0-full.exe
  2002-08-28 04:08 7,172 —-a-w C:\Program Files\ClassicGames.iip
  2002-08-28 03:56 424,818 —-a-w C:\Program Files\classicgames.exe
  2002-08-27 16:03 8,905,672 —-a-w C:\Program Files\ar505nld.exe
  2002-08-24 01:53 11,255,038 —-a-w C:\Program Files\DirectDVD.exe
  2002-08-24 01:10 29,636,471 —-a-w C:\Program Files\fo-psp702f.zip
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "FLMK08KB"="C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE" [2004-07-31 00:25]
  "FLMBROWSEMOUSE"="C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe" [2004-07-31 00:26]
  "Smapp"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2003-05-05 08:57]
  "ASUS Probe"="C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe" [2002-12-06 16:07]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 12:52]
  "SsAAD.exe"="C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe" [2005-01-24 18:58]
  "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-06-14 15:24]
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-08-31 23:08]
  "TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" [2006-09-25 17:16]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
  "XMetaL 48"="C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe" [2002-07-03 14:03]
  "SDTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-10-02 15:27]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-09 17:32]
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2007-11-13 23:31]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-03-30 15:00]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2004-06-05 10:54:24]
  BlackICE Utility.lnk - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe [2002-09-25 11:10:27]
  Exif Launcher.lnk.disabled [2003-09-22 08:53:06]
  Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-03-26 21:41:22]
  Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 19:05:56]
  VIA RAID TOOL.lnk - C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2005-11-12 16:57:54]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  "{EDB0E980-90BD-11D4-8599-0008C7D3B6F8}"= C:\Program Files\Qualcomm\Eudora\EuShlExt.dll [2002-09-30 17:36 86016]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
  "InstantAccess"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  "InCD"=C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  "RealTray"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  "REGSHAVE"=C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  "NeroCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  "RegisterDropHandler"=C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  "HPDJ Taskbar Utility"=C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  "winactive"=C:\Program Files\Window Active\winactive.exe
  "Diskstart"=C:\WINDOWS\System32\code.exe
  "CloneCDElbyCDFL"="C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

  R0 BsStor;InCD Storage Helper Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bsstor.sys
  R0 viasraid;viasraid;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viasraid.sys
  R1 cdrbsvsd;cdrbsvsd;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsvsd.sys
  R1 RapDrv;RapDrv;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapDrv.sys
  R1 RapFile;RapFile;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapFile.sys
  R1 RapNet;RapNet;\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\RapNet.sys
  R2 BsUDF;InCD UDF Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\BsUDF.sys
  S3 CA504AV;FAMILYC@M 500 FLASH, WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\Drivers\CA504AV.SYS
  S3 QDFSDRV;QDFSDRV;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\qdfsdrv.sys
  S3 sonypvs1;Sony Digital Imaging Video2;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sonypvs1.sys
  S3 Sunplus;FAMILYC@M 500 FLASH Still Image Capture, Sunplus Version 1.00;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Bulk504.sys

  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2007-11-13 22:23:36 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer - Den - Man.job"
  - C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1262 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-11-16 13:58:42
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-11-16 14:01:38 - machine was rebooted
  C:\ComboFix2.txt … 2007-11-15 20:16
  C:\ComboFix3.txt … 2007-11-15 18:50
  .
  — E O F —

  [b:fccec2c7dc]HiJack:[/b:fccec2c7dc]

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:09:09, on 16-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\KbdAp32A.exe
  C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackice.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\HiJack\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Trust\302KS\Keyboard\MMKEYBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Trust\302KS\Mouse\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: BlackICE Utility.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk.disabled
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: *.blackboard.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.dimo.nl
  O15 - Trusted Zone: www.doggynet.nl
  O15 - Trusted Zone: art.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: art.listings.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: cgi.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: feedback.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: my.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: pages.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: search.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: signin.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: www.ebay.com
  O15 - Trusted Zone: www.funda.nl
  O15 - Trusted Zone: images.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www.google.nl
  O15 - Trusted Zone: www.huisinhelmond.nl
  O15 - Trusted Zone: www.kieskeurig.nl
  O15 - Trusted Zone: www.let.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: www.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: *.marktplaats.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijdepeel.nl
  O15 - Trusted Zone: www.rabomakelaardijzuid.nl
  O15 - Trusted Zone: www.sosstrays.be
  O15 - Trusted Zone: www.stichtingaai.nl
  O15 - Trusted Zone: www.student.ru.nl
  O15 - Trusted Zone: securityresponse.symantec.com
  O15 - Trusted Zone: www.twanpoels.nl
  O15 - Trusted Zone: www.vkampen.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ns.nl
  O15 - Trusted Zone: *.www.ru.nl
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\blackd.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\Network ICE\BlackICE\rapapp.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://akomed.nl/Pictures/top2.jpg
  O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_7836be91b2f85b5ad844154187ed287f/i-1.JPG
  O24 - Desktop Component 10: (no name) - http://doggy.net/pups/clipart/aai-logo.gif
  O24 - Desktop Component 11: (no name) - http://www.dierenthuis.nl/nieuws/habikat/pics/habikat.jpg
  O24 - Desktop Component 12: (no name) - http://pictures.autotrader.nl/PICTURES/NLDE/CARS/200x150/6735169215814200x150x1x0.jpg
  O24 - Desktop Component 13: (no name) - http://www.drink.nl/REAL_A/ag.gif
  O24 - Desktop Component 14: (no name) - http://www.why.nl/graphics/nieuwefront_01.jpg
  O24 - Desktop Component 15: (no name) - http://www.vlooienmarkten.nl/images/grotekerkdenhaag.jpg
  O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:_-DfWjwd4doC:www.hondkopen.nl/foto%27s/jachthonden8/AmCockers/puppies%2520met%2520pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.hondkopen.nl/foto's/jachthonden8/AmCockers/puppies%20met%20pompoen.JPG
  O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://home.quicknet.nl/mw/prive/blackmask/Luna7-140902.jpg
  O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://images.google.com/images?q=tbn:o_cZqkNNymcC:home.planet.nl/~katna000/images/post.gif
  O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22206.jpg
  O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://doggy.net/pups/messages/286/22569.jpg
  O24 - Desktop Component 8: (no name) - http://www.telefoongids.nl/pix/telgids.gif
  O24 - Desktop Component 9: (no name) - http://us.f804.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/Image5.jpg?box=Inbox&MsgId=5941_1933083_33779_1391_237394_0_8966_307682_894583483&bodyPart=2&filename=Image5.jpg&tnef=&YY=26537&order=down&sort=date&pos=0


  End of file - 13207 bytes
  ——————————————
  Mijn computer lijkt weer een stuk stabieler en wat sneller te zijn en vooralsnog geen meldingen van een Trojan.Vundo virus. Het zal toch niet waar zijn… Moet ik nog andere stappen doorlopen?

  mvrgr Dennis
 • Het ziet er goed uit Dennis!

  Echter nog even één dingetje controleren:
  Zegt onderstaande regel je iets cq gebruik je dit programma:
  [b:64252782d2]
  O4 - HKLM\..\Run: [XMetaL 48] C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe /title="XMetaL 4" /date=111807 serial=XA04WRD-0010630-MTS
  [/b:64252782d2]

  Indien het je niks gezegt, kun je onderstaande file eens uploaden bij Jotti.
  C:\Program Files\Corel\XMetaL 4\Author\registration.exe

  Plaats de uitslag in je volgende post.

  Pim
 • Hoi Pim,

  Ja, dit programma gebruik ik voor een Content Management systeem. Dan neem ik aan dat mijn computer nu genezen is verklaard? Goed werk Pim, enorm bedankt! Als ik ooit weer te maken krijg met die irritante virussen, dan klop ik zeker weer aan. :D

  mvrgr Dennis
 • Hoi Dennis,

  Het ziet er allemaal weer prima uit!

  Deinstalleer Combofix:
  Ga naar start –> uitvoeren en typ daar: [b:69fe194c72]combofix /u[/b:69fe194c72]
  Combofix wordt nu verwijderd en er wordt een nieuw herstelpunt aangemaakt.


  Lees om herhaling te voorkomen deze beveiligingstips nog eens door:
  http://www.jawwi.nl/nederlands/tips/beveiligen/beveiligen.html

  Pim

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.