Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Internetprobleem met Vista. Hijackthis log.

Anoniem
pimvandenderen
8 antwoorden
 • Heb het probleem met het niet kunnen vinden van websites door IE op Windowsforum gezet.
  Dit is de logfile van Hijackthis.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:42:57, on 15-11-2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16546)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Windows\explorer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  D:\Documenten\My Completed Downloads\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u2-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe
  O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe
  O23 - Service: AVK-bewaker (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe
  O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
  O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
  O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
  O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
  O23 - Service: G DATA Persoonlijke Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
  O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


  End of file - 7927 bytes
 • Kan iemand in boenstaande Hijackthislog iets vinden dat niet klopt?
  Probleem is dat ik vaak melding krijg "Error 404, kan internetpagina niet vinden". Vaak betekent in dit geval, meer dan de helft van de pogingen het internet op te gaan. Mail ophalen in twee verschillende progs lukt wel: verbinding dus goed. Zie mijn item in "Windows" #1254577.
 • Ik heb je topic een beetje over het hoofd gezien :oops:

  Is het probleem ontstaan na het installeren van een programma o.i.d.?

  Probeer eerst eens deze IEfix:
  http://www.hitmanpro.nl/iefix.exe
  Downloaden en dubbelklikken om uit te voeren.

  Ga naar start –> uitvoeren en typ daar:
  [b:69b0fc42b4]ipconfig /flushdns[/b:69b0fc42b4]

  Herstart je PC en kijk of er verbetering is.

  Pim
 • Bedankt voor je reactie.

  Of de storing begon op te treden na installatie van welk prog dan ook kan ik me niet meer herinneren.

  Heb iefix.exe gedownload, maar bij executen ervan krijg ik de mededeling dat het alleen werkt op XP en Win2000. Jammer dus.
  Wel vreemd, want ik denk dat op de meeste XP-computers intussen IE7 is geïnstalleerd, dus dezelfde versie die in Vista zit.

  Is er een ander progje dat wél op Vista werkt?
 • Hmm, ik dacht dat die juist wel op Vista werkte :oops:

  Download IEFix2 naar je bureaublad:
  http://windowsxp.mvps.org/utils/IEFix.zip
  Maak een nieuwe map op je bureaublad (bv IE-Fix)
  Pak de bestanden uit naar die map

  Open de map waarin je de bestanden hebt uitgepakt.
  Dubbelklik op IEFix.exe

  Er wordt soms gevraagd om de XP installatie disk.

  Heeft het commando flushdns ook niks opgeleverd?
 • Ik heb inderdaad eerst dat flushdns uitgevoerd. Heb toen een paar dagen geen problemen meer gehad maar toen plotseling weer wel. Weet niet of het toevallig een poosje goed ging (was immers een intermitterend probleem), of dat het probleem écht weg was maar door onduidlijke oorzaak weer terguggekomen is.
  Heb zojuist die andere IEFix gedownload en uitgevoerd. Al een uur lang geen problemen; dus afwachten maar en een paar dagen experimenteren.
 • Kijk het even aan, als het weer terug komt meldt dat even :wink:
 • Heb het nu al een aardige tijd aangezien, en het probleem is blijkbaar verdwenen.
  Dus die IEFix2, voor Vista, was een goede oplossing. De eerder gedownloade versie van IEFix werkte niet op Vista; dat werd meteen na starten ervan aangegeven, waarna het prog stopte.
  Bedankt voor de tip.
  Groet.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.