Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Malware en Spyware opruimbeurt.

Anoniem
None
11 antwoorden
 • Hallo iedereen van het forum,

  toen mijn vader op de computer bezig was heeft hij per ongeluk wat verkeerds aangeklikt. Nu krijg ik steeds weer pop-ups dat mijn computer besmet is met virussen en alles, ik meen dat het malware en spyware bevat. Gaarne jullie hulp.

  Vij voorbaat dank,
  RocX
 • Ik dacht laat ik maar gelijk even een Hijackthislog bij plaatsen:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:49:32, on 16-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.jvo.nl/dagelijksrooster.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: optimizer by rightonadz - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [hid_start] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll" DllVerify
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [SmartBarXP] D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eyeball Chat] "C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" -min
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" -vt ndrv
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: IMVU.lnk = C:\Program Files\IMVU\IMVUClient.exe
  O4 - Startup: Planet Internet ADSL.lnk = ?
  O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
  O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168462717453
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: haeckel - {8373a2e0-bdd0-42bd-b4ec-ba5451eb6607} - C:\WINDOWS\system32\moywh.dll
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12942 bytes


  SOrry voor dubbelpost!!
 • Download:
  Sla het bestand op je bureaublad op, daarna mag je het dubbelklikken.
  Je kunt het programma laten uitpakken naar je bureaublad.
  Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik [b:535378efbd]RVAXO.cmd[/b:535378efbd]
  Er zal een schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  [b:535378efbd]Mogelijk[/b:535378efbd] start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, [b:535378efbd]sluit deze niet af[/b:535378efbd] maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze zijn werk doen.
  Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het venster van RVAXO opnieuw.
  Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent.
  Deze is eventueel ook hier te vinden: C:\[b:535378efbd]RVAXO-results.log[/b:535378efbd]
  Post de inhoud in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

  Herstarte je PC niet?

  Laat [b:535378efbd]RVAXO[/b:535378efbd] nog een keer lopen en post dan het nieuwe logje: [b:535378efbd]C:\rvaxo-results.log [/b:535378efbd]  Download [b:535378efbd] naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:535378efbd]download Combofix opnieuw[/b:535378efbd]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:535378efbd]
  Dubbelklik op [b:535378efbd]Combofix.exe[/b:535378efbd]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door [b:535378efbd]1[/b:535378efbd] (continue) te typen, gevolgd door [b:535378efbd]ENTER[/b:535378efbd].
  Tijdens het runnen van de fix, [b:535378efbd]NIET[/b:535378efbd] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:535378efbd]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:535378efbd]combofix.txt[/b:535378efbd] openen.
  [i:535378efbd]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:535378efbd]
 • Okeej komen ze.

  —————-RVAXO.exe first run————-

  Files found:

  C:\WINDOWS\system32\moywh.dll
  C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe
  C:\WINDOWS\system32\vbzip10.dll
  C:\WINDOWS\system32\actskn45.ocx
  C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

  Uninstallers Rogue scanners:


  Folders Found:

  C:\Documents and Settings\Daan\application data\Adssite Advanced Toolbar
  C:\Program Files\Adssite Advanced Toolbar
  C:\Program Files\psquery
  C:\Program Files\AdSponsorCL
  C:\Program Files\Video Add-on

  Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it…

  ————–RVAXO.exe last run—————

  Files found:

  C:\Documents and Settings\Daan\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Windows_Vista_Portable_Edition_QVGA___Skin_package.zip
  Folders Found:

  ————–RVAXO.exe finished—————-

  Combofix:

  ComboFix 07-11-08.1 - Daan 2007-11-17 9:41:39.6 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.243 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Daan\Bureaublad\ComboFix.exe
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-10-17 to 2007-11-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-11-17 09:38 <DIR> d——– C:\RVAXO
  2007-11-17 09:36 420,879 –a—— C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
  2007-11-16 22:27 <DIR> d——– C:\Program Files\VirusProtect 3.8
  2007-10-31 19:41 64,859 –a—— C:\WINDOWS\BricoPackUninst.cmd
  2007-10-31 19:39 6,112 –a—— C:\WINDOWS\BricoPackFoldersDelete.cmd
  2007-10-31 19:38 <DIR> d——– C:\WINDOWS\BricoPacks
  2007-10-27 13:55 <DIR> d——– C:\Temp\font
  2007-10-27 13:55 <DIR> d——– C:\Temp
  2007-10-26 09:43 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Britta\Application Data\Logitech

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-11-16 22:13 ——— d—a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
  2007-11-16 21:45 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-11-16 21:42 ——— d—–w C:\Program Files\Norton Security Scan
  2007-11-16 15:11 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2007-10-31 18:41 219,136 —-a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
  2007-10-27 13:04 ——— d—–w C:\Program Files\Microsoft ActiveSync
  2007-10-27 12:59 35,328 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cygz.dll
  2007-10-27 12:59 35,328 —-a-w C:\WINDOWS\cygz.dll
  2007-10-27 12:59 1,126,281 —-a-w C:\WINDOWS\system32\cygwin1.dll
  2007-10-27 12:59 1,126,281 —-a-w C:\WINDOWS\cygwin1.dll
  2007-10-14 18:05 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\Talkback
  2007-10-14 17:49 ——— d—–w C:\Program Files\Google
  2007-10-14 17:49 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\xing shared
  2007-10-14 17:49 ——— d—–w C:\Program Files\Common Files\Real
  2007-10-14 17:48 ——— d—–w C:\Program Files\Real
  2007-10-12 11:41 ——— d—–w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2007-10-07 09:39 ——— d—–w C:\Program Files\MSN Messenger
  2007-09-26 18:37 ——— d—–w C:\Program Files\Jamdat
  2007-09-25 20:20 ——— d—–w C:\Program Files\Trend Micro
  2007-09-25 20:17 ——— d—–w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg7
  2007-09-25 13:23 207 —-a-w C:\Documents and Settings\Daan\2977.bat
  2007-09-25 05:52 207 —-a-w C:\Documents and Settings\Daan\2813.bat
  2007-09-24 21:28 207 —-a-w C:\Documents and Settings\Daan\4992.bat
  2007-09-24 19:49 ——— d—–w C:\Program Files\Image-Line
  2007-09-24 15:11 ——— d—–w C:\Program Files\VstPlugins
  2007-09-23 13:12 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\Syntrillium
  2007-09-23 12:37 ——— d—–w C:\Program Files\NCH Swift Sound
  2007-09-23 12:37 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\NCH Swift Sound
  2007-09-20 15:55 ——— d—–w C:\Documents and Settings\Niels\Application Data\Logitech
  2007-08-21 06:18 683,520 —-a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-06-08 09:23 26,152 —-a-w C:\Documents and Settings\Niels\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2007-05-27 10:44 26,152 —-a-w C:\Documents and Settings\Reinier\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2006-11-26 11:22 139,489 —-a-w C:\Documents and Settings\Niels\mc2.exe
  2006-11-21 18:34 206 ——w C:\Program Files\MNInetModule.log
  2006-11-21 18:34 194 ——w C:\Program Files\MNWMRM.log
  2006-11-05 14:05 17,920 —-a-w C:\Documents and Settings\Britta\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2006-08-18 18:58 17,920 —-a-w C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2005-07-29 14:24:26 472 –sha-r C:\WINDOWS\RGVuIFVpamw\l3pRKIpDuAT.vbs
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4}]
  C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2003-10-06 14:16]
  "AdaptecDirectCD"="C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" [2002-04-10 16:44]
  "SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2002-11-12 11:02]
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" []
  "nwiz"="nwiz.exe" [2003-10-06 14:16 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2006-03-08 14:54]
  "LogitechVideoRepair"="C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe" []
  "LogitechVideoTray"="C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2005-06-08 14:14]
  "iTunesHelper"="D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe" [2006-02-23 14:45]
  "CreateCD50"="C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" [2002-05-02 18:58]
  "McRegWiz"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe" []
  "VSOCheckTask"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" []
  "VirusScan Online"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" []
  "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" []
  "MCUpdateExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe" []
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-12-31 12:55]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 14:32 C:\WINDOWS\KHALMNPR.Exe]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2007-10-14 18:48]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "LogitechSoftwareUpdate"="C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" []
  "Steam"="c:\program files\steam\steam.exe" []
  "SmartBarXP"="D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe" []
  "Eyeball Chat"="C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" []
  "BitTorrent"="D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" []
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-09-23 09:18]
  "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2006-11-13 17:34]
  "Adru"="C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" []
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03]
  "RocketDock"="C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe" [2007-03-18 23:05]

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 21:05:26]
  Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-09-23 09:18:45]
  Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-09-03 16:32:07]
  Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 01:01:04]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  "Notification Packages"= scecli scecli

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
  @=""

  R2 Devx;Devx;C:\WINDOWS\system32\drivers\Devx.sys
  R2 VtPr;VtPr;C:\WINDOWS\system32\drivers\VtPr.sys
  S3 BRGSp50;BRGSp50 NDIS Protocol Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BRGSp50.sys
  S3 hitmanpro2;Hitman Pro 2 Driver;\??\C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro2.sys
  S3 NaiFiltr;NaiFiltr;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NaiFiltr.sys
  S3 psquery;psquery;\??\C:\Program Files\psquery\psquery.sys
  S3 ZD1211BU(ZyDAS);ZyDAS ZD1211B IEEE 802.11 b+g Wireless LAN Driver (USB)(ZyDAS);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211Bu.sys

  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  "2007-06-23 04:54:00 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
  - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
  "2007-11-17 08:45:00 C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Britta).job"
  - C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  "2007-11-17 08:43:00 C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Daan).job"
  - C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  "2007-11-17 08:42:00 C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Niels).job"
  - C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  "2007-11-17 08:45:00 C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Reinier).job"
  - C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  "2007-11-16 19:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Mijn computer scannen - Reinier.job"
  - C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1250 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-11-17 09:44:34
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2007-11-17 9:45:59
  C:\ComboFix2.txt … 2007-10-14 15:02
  .
  — E O F —


  HJT:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:03:46, on 17-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.jvo.nl/dagelijksrooster.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: optimizer by rightonadz - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll (file missing)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [SmartBarXP] D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eyeball Chat] "C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" -min
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" -vt ndrv
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: IMVU.lnk = C:\Program Files\IMVU\IMVUClient.exe
  O4 - Startup: Planet Internet ADSL.lnk = ?
  O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
  O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168462717453
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12303 bytes
 • Ga naar start>uitvoeren
  Type daar [b:ace4250d71]combofix /u[/b:ace4250d71] en volg de aanwijzingen.  Download naar je [b:ace4250d71]Bureaublad[/b:ace4250d71].[list:ace4250d71]
  [*:ace4250d71][b:ace4250d71]Sluit[/b:ace4250d71] alle toepassingen en vensters.
  [*:ace4250d71][b:ace4250d71]Dubbelklik[/b:ace4250d71] op [b:ace4250d71]dss.exe[/b:ace4250d71] om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  [*:ace4250d71]Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - [b:ace4250d71]main.txt[/b:ace4250d71] - openen.
  [*:ace4250d71]Kopiëer [b:ace4250d71](Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C)[/b:ace4250d71] en plak [b:ace4250d71](Ctrl+V)[/b:ace4250d71] de inhoud van [b:ace4250d71]main.txt[/b:ace4250d71] in je volgende antwoord.[/list:u:ace4250d71]
 • Hier alvast DSS hij gaf bij mij ook nog extra.txt dus die staat onderaan:

  Deckard's System Scanner v20071014.68
  Run by Daan on 2007-11-17 22:34:15
  Computer is in Normal Mode.
  ——————————————————————————–

  – System Restore ————————————————————–

  Failed to create restore point; System Restore is disabled (service is not running).


  Performed disk cleanup.  – HijackThis (run as Daan.exe) ————————————————

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:34:22, on 17-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Documents and Settings\Daan\Bureaublad\dss.exe
  C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\Daan.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.jvo.nl/dagelijksrooster.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: optimizer by rightonadz - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll (file missing)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [SmartBarXP] D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eyeball Chat] "C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" -min
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" -vt ndrv
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: IMVU.lnk = C:\Program Files\IMVU\IMVUClient.exe
  O4 - Startup: Planet Internet ADSL.lnk = ?
  O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
  O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168462717453
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12453 bytes

  – HijackThis Fixed Entries (C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\backups\) ———–

  backup-20070927-180819-333 O4 - HKCU\..\Run: [WinAble] C:\Program Files\WinAble\winable.exe
  backup-20070927-180819-480 O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Daan\Menu Start\Programma's\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)
  backup-20070927-180819-492 O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  backup-20070927-180819-553 O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\retadpu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310
  backup-20070927-180819-636 O4 - HKLM\..\Run: [{962AD319-0959-1043-0127-03081602001f}] "C:\Program Files\Common Files\{962AD319-0959-1043-0127-03081602001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137
  backup-20070927-180819-728 O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [DirectX For Microsoft® Windows] C:\WINDOWS\system32\fservice.exe
  backup-20070928-154406-736 O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" -vt ndrv
  backup-20070928-154406-882 O4 - HKCU\..\Run: [Enwddr] "C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\??curity\??plorer.exe"
  backup-20070929-084922-153 O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" -vt ndrv
  backup-20070929-084922-485 R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  backup-20070929-084922-933 O4 - HKCU\..\Run: [Lacuog] C:\WINDOWS\F?nts\??chost.exe
  backup-20071007-221247-258 O20 - Winlogon Notify: jkkklkk - jkkklkk.dll (file missing)
  backup-20071007-221247-456 O2 - BHO: (no name) - {B403F9DE-5C4E-4149-808B-25855C446A89} - C:\Program Files\Internet Explorer\hoketof4444.dll (file missing)
  backup-20071007-221247-676 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  backup-20071007-221247-759 O2 - BHO: (no name) - {554534D4-2C73-4A6E-8EC8-D4A37C30CEF4} - C:\Program Files\Internet Explorer\hoketof83122.dll (file missing)
  backup-20071007-221248-280 O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Program Files\MSN Gaming Zone\profsycyzyrt.html
  backup-20071007-221248-582 O20 - Winlogon Notify: qomnlmm - qomnlmm.dll (file missing)

  – File Associations ———————————————————–

  All associations okay.


  – Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ———————

  R0 sfdrv01 (StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfdrv01.sys <Not Verified; Protection Technology; StarForce Protection System>
  R0 sfhlp02 (StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfhlp02.sys <Not Verified; Protection Technology; StarForce Protection System>
  R0 sfvfs02 (StarForce Protection VFS Driver (version 2.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfvfs02.sys <Not Verified; Protection Technology; StarForce Protection System>
  R1 AFS2K - c:\windows\system32\drivers\afs2k.sys <Not Verified; Oak Technology Inc.; AFS>
  R1 OMCI - c:\windows\system32\drivers\omci.sys <Not Verified; Dell Computer Corporation; OMCI Driver>
  R2 Devx - c:\windows\system32\drivers\devx.sys
  R2 VtPr - c:\windows\system32\drivers\vtpr.sys
  R3 catchme - c:\docume~1\daan\locals~1\temp\catchme.sys (file missing)

  S1 SAVRTPEL - c:\program files\norton antivirus\savrtpel.sys (file missing)
  S1 SPBBCDrv - c:\program files\common files\symantec shared\spbbc\spbbcdrv.sys (file missing)
  S1 Tosrfcom (Bluetooth RFCOMM from TOSHIBA) - c:\windows\system32\drivers\tosrfcom.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation; Bluetooth RFCOMM Driver>
  S3 AMON - c:\windows\system32\drivers\amon.sys <Not Verified; Eset; NOD32 Antivirus System>
  S3 BRGSp50 (BRGSp50 NDIS Protocol Driver) - c:\windows\system32\drivers\brgsp50.sys <Not Verified; Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA); PCAUSA Rawether for Windows>
  S3 EagleNT - c:\windows\system32\drivers\eaglent.sys (file missing)
  S3 hamachi (Hamachi Network Interface) - c:\windows\system32\drivers\hamachi.sys <Not Verified; Applied Networking Inc.; Hamachi Virtual Network Interface Driver>
  S3 Lvckap (Logitech Kernel Audio Processing Filter Driver) - c:\windows\system32\drivers\lvckap.sys (file missing)
  S3 NAVENG - c:\progra~1\common~1\symant~1\virusd~1\20061206.016\naveng.sys (file missing)
  S3 NAVEX15 - c:\progra~1\common~1\symant~1\virusd~1\20061206.016\navex15.sys (file missing)
  S3 pepifilter (Volume Adapter) - c:\windows\system32\drivers\lv302af.sys (file missing)
  S3 PID_08A0 (QuickCam IM(PID_08A0)) - c:\windows\system32\drivers\lv302av.sys (file missing)
  S3 PID_0928 (Logitech QuickCam Express(PID_0928)) - c:\windows\system32\drivers\lv561av.sys (file missing)
  S3 psquery - c:\program files\psquery\psquery.sys (file missing)
  S3 RT25USBAP (Nintendo Wi-Fi USB Connector Service) - c:\windows\system32\drivers\rt25usbap.sys <Not Verified; Ralink Technology Inc.; Ralink 802.11g Wireless USB Adapters>
  S3 SAVRT - c:\program files\norton antivirus\savrt.sys (file missing)
  S3 SYMIDSCO - c:\progra~1\common~1\symant~1\symcdata\ids-di~1\20061113.031\symidsco.sys (file missing)
  S3 toshidpt (TOSHIBA Bluetooth HID port driver) - c:\windows\system32\drivers\toshidpt.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation.; TOSHIBA Bluetooth HID Mini Port Driver>
  S3 tosporte (Bluetooth Port Driver from Toshiba) - c:\windows\system32\drivers\tosporte.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation; TOSHIBA Bluetooth Port Emulation Driver>
  S3 Tosrfbd (Bluetooth RFBUS from TOSHIBA) - c:\windows\system32\drivers\tosrfbd.sys <Not Verified; TOSHIBA CORPORATION; Bluetooth BUS Driver(WindowsXP,Windows2000)>
  S3 Tosrfbnp (Bluetooth RFBNEP from TOSHIBA) - c:\windows\system32\drivers\tosrfbnp.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation; Bluetooth RFBNEP Driver from TOSHIBA>
  S3 Tosrfhid (Bluetooth RFHID from TOSHIBA) - c:\windows\system32\drivers\tosrfhid.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation.; Bluetooth HID Driver from TOSHIBA>
  S3 tosrfnds (Bluetooth Personal Area Network from TOSHIBA) - c:\windows\system32\drivers\tosrfnds.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation.; Bluetooth BNEP Driver from TOSHIBA>
  S3 TosRfSnd (Bluetooth Audio Device (WDM) from TOSHIBA) - c:\windows\system32\drivers\tosrfsnd.sys <Not Verified; TOSHIBA Corporation; Bluetooth Audio Driver>
  S3 Tosrfusb (Bluetooth USB Controller) - c:\windows\system32\drivers\tosrfusb.sys <Not Verified; TOSHIBA CORPORATION; Bluetooth USB Miniport Driver(Windows2000,WindowsXP)>
  S3 ZD1211BU(ZyDAS) (ZyDAS ZD1211B IEEE 802.11 b+g Wireless LAN Driver (USB)(ZyDAS)) - c:\windows\system32\drivers\zd1211bu.sys <Not Verified; ZyDAS Technology Corporation; ZD1211B 802.11 b+g USB LAN Adapter>
  S3 ZDPSp50 (ZDPSp50 NDIS Protocol Driver) - c:\windows\system32\drivers\zdpsp50.sys <Not Verified; Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA); PCAUSA Rawether for Windows>


  – Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ——————–

  S2 SBService (ScriptBlocking Service) - c:\progra~1\common~1\symant~1\script~1\sbserv.exe (file missing)
  S2 SymWSC (SymWMI Service) - c:\program files\common files\symantec shared\security center\symwsc.exe (file missing)
  S3 mcupdmgr.exe (McAfee SecurityCenter Update Manager) - c:\progra~1\mcafee.com\agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  S3 SAVScan - "c:\program files\norton antivirus\savscan.exe" (file missing)


  – Device Manager: Disabled —————————————————-

  Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Description: Hamachi Network Interface
  Device ID: ROOT\NET\0000
  Manufacturer: Applied Networking Inc.
  Name: Hamachi Network Interface
  PNP Device ID: ROOT\NET\0000
  Service: hamachi


  – Scheduled Tasks ————————————————————-

  2007-11-17 22:33:00 476 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Daan).job
  2007-11-17 22:32:00 478 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Niels).job
  2007-11-17 22:30:00 482 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Reinier).job
  2007-11-17 22:30:00 480 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\Controle op updates door McAfee.com (WOONKAMER-Britta).job
  2007-11-16 20:00:00 532 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Mijn computer scannen - Reinier.job
  2007-06-23 05:54:00 284 –a—— C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job


  – Files created between 2007-10-17 and 2007-11-17 —————————–

  2007-11-17 09:38:14 0 d——– C:\RVAXO
  2007-11-17 09:36:36 420879 –a—— C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
  2007-11-16 22:27:08 0 d——– C:\Program Files\VirusProtect 3.8
  2007-10-31 19:41:29 64859 –a—— C:\WINDOWS\BricoPackUninst.cmd
  2007-10-31 19:39:02 6112 –a—— C:\WINDOWS\BricoPackFoldersDelete.cmd
  2007-10-31 19:38:18 0 d——– C:\WINDOWS\BricoPacks
  2007-10-29 09:39:40 0 d——– C:\Documents and Settings\Niels\Application Data\Real
  2007-10-27 13:55:39 0 d——– C:\Temp
  2007-10-26 09:43:38 0 d——– C:\Documents and Settings\Britta\Application Data\Logitech
  2007-10-26 09:43:32 0 d——– C:\Documents and Settings\Britta\Application Data\Real
  2007-10-19 19:56:21 0 d——– C:\Documents and Settings\Reinier\Application Data\Real


  – Find3M Report —————————————————————

  2007-11-17 09:42:05 442004 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
  2007-11-17 09:42:05 69380 –a—— C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
  2007-11-16 22:45:13 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-11-16 22:42:57 0 d——– C:\Program Files\Norton Security Scan
  2007-10-31 19:48:31 0 d——– C:\Program Files\Movie Maker
  2007-10-31 19:41:28 219136 –a—— C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll <Not Verified; Microsoft Corporation; Besturingssysteem Microsoft® Windows®>
  2007-10-27 14:04:58 0 d——– C:\Program Files\Microsoft ActiveSync
  2007-10-27 13:59:43 35328 –a—— C:\WINDOWS\system32\cygz.dll
  2007-10-27 13:59:43 1126281 –a—— C:\WINDOWS\system32\cygwin1.dll <Not Verified; Red Hat; Cygwin>
  2007-10-27 13:59:43 35328 –a—— C:\WINDOWS\cygz.dll
  2007-10-27 13:59:43 1126281 –a—— C:\WINDOWS\cygwin1.dll <Not Verified; Red Hat; Cygwin>
  2007-10-14 19:05:09 0 d——– C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\Talkback
  2007-10-14 18:52:39 0 –a—— C:\WINDOWS\nsreg.dat
  2007-10-14 18:52:32 0 d——– C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\Real
  2007-10-14 18:52:30 0 d——– C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\Mozilla
  2007-10-14 18:49:41 0 d——– C:\Program Files\Google
  2007-10-14 18:49:34 0 d——– C:\Program Files\Common Files
  2007-10-14 18:49:34 0 d——– C:\Program Files\Common Files\xing shared
  2007-10-14 18:49:31 3941 –a—— C:\WINDOWS\mozver.dat
  2007-10-14 18:49:30 0 d——– C:\Program Files\Common Files\Real
  2007-10-14 18:48:50 0 d——– C:\Program Files\Real
  2007-10-12 12:41:54 0 d——– C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2007-10-08 05:49:11 0 d——– C:\Program Files\Common Files\ODBC
  2007-10-07 10:39:59 0 d——– C:\Program Files\MSN Messenger
  2007-10-07 10:39:50 0 d——– C:\Program Files\MSN Gaming Zone
  2007-09-26 19:37:25 0 d——– C:\Program Files\Jamdat
  2007-09-26 19:27:32 2528 –a—— C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\$_hpcst$.hpc
  2007-09-25 21:20:33 0 d——– C:\Program Files\Trend Micro
  2007-09-24 21:06:12 0 –a—— C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe
  2007-09-24 20:49:33 0 d——– C:\Program Files\Image-Line
  2007-09-24 16:11:10 0 d——– C:\Program Files\VstPlugins
  2007-09-23 14:12:48 0 d——– C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\Syntrillium
  2007-09-23 13:37:44 0 d——– C:\Program Files\NCH Swift Sound
  2007-09-23 13:37:44 0 d——– C:\Documents and Settings\Daan\Application Data\NCH Swift Sound


  – Registry Dump —————————————————————

  *Note* empty entries & legit default entries are not shown


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4}]
  C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [06-10-2003 14:16]
  "AdaptecDirectCD"="C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" [10-04-2002 16:44]
  "SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [12-11-2002 11:02]
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" []
  "nwiz"="nwiz.exe" [06-10-2003 14:16 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [08-03-2006 14:54]
  "LogitechVideoRepair"="C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe" []
  "LogitechVideoTray"="C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [08-06-2005 14:14]
  "iTunesHelper"="D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe" [23-02-2006 14:45]
  "CreateCD50"="C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" [02-05-2002 18:58]
  "McRegWiz"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe" []
  "VSOCheckTask"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" []
  "VirusScan Online"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" []
  "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" []
  "MCUpdateExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe" []
  "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [31-12-2006 12:55]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [12-07-2007 03:00]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [11-04-2007 14:32 C:\WINDOWS\KHALMNPR.Exe]
  "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [14-10-2007 18:48]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "LogitechSoftwareUpdate"="C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" []
  "Steam"="c:\program files\steam\steam.exe" []
  "SmartBarXP"="D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe" []
  "Eyeball Chat"="C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" []
  "BitTorrent"="D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" []
  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [23-09-2007 09:18]
  "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [13-11-2006 17:34]
  "Adru"="C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" []
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [04-08-2004 01:03]
  "RocketDock"="C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe" [18-03-2007 23:05]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  "Notification Packages"= scecli scecli

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vds]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
  @="Volume shadow copy"
  – End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-11-17 22:43:20 ————  Hier Extra


  Deckard's System Scanner v20071014.68
  Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
  ——————————————————————————–

  – System Information ———————————————————-

  Microsoft Windows XP Home Edition (build 2600) SP 2.0
  Architecture: X86; Language: Dutch

  CPU 0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
  Percentage of Memory in Use: 65%
  Physical Memory (total/avail): 511 MiB / 176.66 MiB
  Pagefile Memory (total/avail): 1248.48 MiB / 947.3 MiB
  Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1929.85 MiB

  A: is Removable (No Media)
  C: is Fixed (NTFS) - 16.8 GiB total, 6.13 GiB free.
  D: is Fixed (NTFS) - 39.06 GiB total, 18.74 GiB free.
  E: is CDROM (No Media)
  F: is CDROM (No Media)
  H: is Removable (No Media)
  I: is Removable (FAT)
  J: is Removable (No Media)
  K: is Removable (No Media)

  \\.\PHYSICALDRIVE0 - ST360015A - 55.9 GiB - 3 partitions
  \PARTITION0 - Unknown - 39.19 MiB
  \PARTITION1 (bootable) - Installable File System - 16.8 GiB - C:
  \PARTITION2 - Installable File System - 39.06 GiB - D:

  \\.\PHYSICALDRIVE1 - SPRING MultiCard Slot A USB Device

  \\.\PHYSICALDRIVE2 - SPRING MultiCard Slot D USB Device - 964.84 MiB - 1 partition
  \PARTITION0 - MS-DOS V4 Huge - 1937.13 MiB - I:

  \\.\PHYSICALDRIVE4 - SPRING MultiCard Slot M USB Device - 964.84 MiB - partitions

  \\.\PHYSICALDRIVE3 - SPRING MultiCard Slot S USB Device  – Security Center ————————————————————-

  AUOptions is scheduled to auto-install.
  Windows Internal Firewall is enabled.

  FW: Norton Internet Worm Protection v2005 (Symantec)
  AV: Norton AntiVirus 2005 v2005 (Symantec Corporation)
  AV: NOD32 antivirus systeem 2.50 v2.50 (Eset)
 • Hier dan nog het HJT logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:52:15, on 17-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.jvo.nl/dagelijksrooster.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [SmartBarXP] D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eyeball Chat] "C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" -min
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: IMVU.lnk = C:\Program Files\IMVU\IMVUClient.exe
  O4 - Startup: Planet Internet ADSL.lnk = ?
  O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
  O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168462717453
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12305 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:79301d12c1]
  O2 - BHO: optimizer by rightonadz - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll (file missing)
  O4 - HKCU\..\Run: [Adru] "C:\PROGRA~1\YSTEM~1\javaw.exe" -vt ndrv
  [/b:79301d12c1]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Leeg je Temp-mappen (Let op : de mappen leegmaken, niet verwijderen !!):


  Open de verkenner ("Mijn Computer";) en kies [b:79301d12c1]Extra[/b:79301d12c1] -> [b:79301d12c1]Mapopties…[/b:79301d12c1]
  Controleer onder [b:79301d12c1]Weergave[/b:79301d12c1] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  C:\Windows\[b:79301d12c1]Temp [/b:79301d12c1]
  C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\[b:79301d12c1]Temp [/b:79301d12c1]
  C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\[b:79301d12c1]Temporary Internet Files [/b:79301d12c1]
  C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files\[b:79301d12c1]content.ie5 [/b:79301d12c1]
  [b:79301d12c1]<user> staat hier voor je profielnaam !! [/b:79301d12c1]
  [i:79301d12c1]Als de laatste map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map Temporary Internet Files en type er [b:79301d12c1]\content.ie5[/b:79301d12c1] achter in de adresbalk en klik enter. [/i:79301d12c1]

  Maak je prullenbak leeg.

  plaats een nieuw HJT logje aub
 • Ik kon inet alles verwijderen in de mappen en hier is het logje


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 8:18:52, on 21-11-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.jvo.nl/dagelijksrooster.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Britta\Itunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcregwiz.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [SmartBarXP] D:\Daan\Documenten\SmartBarXP\SmartBarXP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eyeball Chat] "C:\Program Files\Eyeball\Eyeball Chat\EyeballChat.exe" -min
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Daan\Documenten\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: IMVU.lnk = C:\Program Files\IMVU\IMVUClient.exe
  O4 - Startup: Planet Internet ADSL.lnk = ?
  O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
  O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
  O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
  O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168462717453
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Britta\Ipod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe


  End of file - 12245 bytes
 • Hallo, het ziet er goed uit zo , nog problemen??
 • nop alles was al chill voordat ik de laatste handeling moest uitvoeren. Hartstikke bedankt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.